Strategie

Effectieve belangenbehartiging vereist een doelgerichte aanpak richting politiek, overheid en maatschappij, met de juiste boodschap en positionering. Elke situatie is anders. Daarom ontwikkelen wij deze strategie samen met u. Aan de basis van elke public affairsplan en lobbytraject liggen drie elementen: inzicht in uw stakeholders, een heldere boodschap en een reële planning van acties.

Eerst wordt het politieke en maatschappelijke speelveld in kaart gebracht. Welke ontwikkelingen zijn er en wie speelt een rol? U en uw organisatie zijn niet de enige met een belang. Wij zoeken uw mede- en tegenstanders en maken dit voor u inzichtelijk. Vervolgens stemmen wij uw positionering en boodschap af op het speelveld waarin u zich begeeft. Samen stellen we een reële tijdsplanning en acties op, aangesloten op de besluitvormingsagenda. Zo zorgen we voor de perfecte timing van de te nemen acties. Zo stellen we samen een concreet lobbyplan voor u op. En als u hulp bij de uitvoering nodig heeft, staan wij graag voor u klaar.

Kenmerkend voor onze organisatie is dat u zelf uw verhaal overbrengt. Wij reiken u graag de middelen aan, maar uw organisatie voert gesprekken met uw omgeving, vertelt uw boodschap en bouwt duurzame relaties op. Onze adviseurs blijven gedurende een adviestraject continu met u in gesprek om u te ondersteunen, de voortgang en kwaliteit van het proces te bewaken en afhankelijk van de ontwikkelingen, tijdig bij te sturen. Hierbij fungeren we als adviseur, sparringpartner of projectmanager.

Training & coaching

Naast communicatie- en lobbyadvies verzorgen wij trainingen voor professionals van maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden: van mediatraining en public affairs training tot positionering- en stakeholdersmanagement workshops. Hierbij staat verdieping van kennis en vaardigheden centraal met een focus op de praktische toepassing voor uw organisatie. Na afloop van de trainingen hebben de deelnemers de instrumenten in handen om de belangen van de eigen organisatie effectiever te behartigen. De training worden op maat gemaakt voor uw organisatie.

Ook bieden wij coachingstrajecten voor public affairs professionals die hun weg proberen te vinden in Den Haag of dienen onze adviseurs als sparringpartner voor directieleden en raden van bestuur. Zo bieden wij hulp in complexe situaties of in de bestuurlijke omgeving.

Interim management

Indien u een tijdelijke public affairs professional nodig hebt, staan onze adviseurs voor u klaar. Wij kunnen uw organisatie tijdelijk versterken met een public affairs- of communicatieprofessional, voor korte of lange duur. Bij de start van een nieuw project, tijdelijke vervanging, of als er specialistische kennis van communicatie of public affairs nodig is.

Dit kan betekenen dat wij ad hoc taken uitvoeren, maar ook dat wij samen met u een duurzame structuur inrichten voor uw communicatieafdeling of belangenbehartiging. Voor elk type organisatie of vraagstuk hebben wij de geschikte professional in huis.

Stakeholdermanagement

Een belang staat niet op zich. Er zijn meerdere partijen die uw belang raken of er juist lijnrecht tegenover staan. Veranderingen die nodig zijn om het doel te behalen, hebben invloed op andere stakeholders. Het doel wordt gesterkt als dit ook door andere partijen wordt uitgedragen. Deze partijen brengen wij in kaart door een uitgebreide stakeholdersanalyse. Hierin worden standpunten duidelijk en worden kansen en bedreigingen inzichtelijk.

Op het moment dat inzichtelijk is wie de stakeholders zijn, begint het managementgedeelte. Dröge & van Drimmelen helpt u om in contact te komen met de nodige stakeholders, brengt de verschillende partijen samen en zorgt voor een duidelijke organisatiestructuur en periodieke bijeenkomsten. Onze adviseurs helpen u met het vinden van de verbinding tussen de stakeholders, een goede samenwerking en sturing om uw belang te dienen.

Politieke monitoring

Met ons politieke monitoringsysteem Haagse Kennis zorgen wij ervoor dat u direct op de hoogte bent van ontwikkelingen in Den Haag. Zo kan u op het juiste moment invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces. Met Haagse Kennis is het besluitvormingsproces in de Eerste en Tweede Kamer stap voor stap te volgen en weet u in welke fase de besluitvorming zich bevindt. Relevante informatie voorzien wij van duiding, zodat u weet waar u actie op moet ondernemen.

Haagse Kennis geeft dagelijks verslag van alle voor u relevante parlementaire documenten, uitingen van politici en maatschappelijke organisaties. Hiermee zorgen we dat u geen enkel belangrijk Kamerstuk mist en bouwen we aan uw eigen digitale archief. Op basis van relevante dossiers, trefwoorden en thema’s monitoren we alle informatie in politiek Den Haag en verzamelen dit in één overzichtelijke dagelijkse nieuwsbrief. Deze ‘human touch’ aan Haagse Kennis biedt u een hoge kwaliteit in monitoring, draagt bij aan een snelle service en maakt maatwerk mogelijk.