Actueel

Nieuwsbrief 26 april

 

Verkiezingen op 12 september

De Koningin verzocht het demissionaire kabinet gisteren 24 april de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te bevorderen en op woensdag 12 september verkiezingen te houden. Op vrijdag 27 april besluit de ministerraad formeel daarover.

Plenair debat 25 april 

Tijdens het debat gisteren in de Tweede Kamer nam premier Mark Rutte verantwoordelijkheid voor het mislukken van de Catshuisonderhandelingen. De premier zei dat hij hoopt dat de Kamer wil debatteren over een groot pakket aan maatregelen, zodat een gedegen begroting voor 2013 aan Brussel gestuurd kan worden.

 Een uitkomst van het debat is de afspraak om morgenochtend 26 april vanaf 10.00 uur een plenair debat te voeren met de financieel woordvoerders en fractievoorzitters. Daarin spreken zij onder andere over de  brief die het demissionaire Kabinet vandaag naar de Kamer stuurt met daarin:

–       alle ins en outs van de Catshuisbesprekingen.

–       de mogelijke consequenties vanuit Brussel (o.a. een sanctie van 1,2 miljard euro per jaar) als niet aan de norm van maximaal 3% begrotingstekort wordt voldaan.

–       het pakket aan maatregelen uit het Catshuisakkoord.

De politieke partijen willen ook aandacht voor hun eigen crisispakketten. Het Centraal Planbureau zal deze donderdag om 13.00 uur doorgerekend hebben. De Kamer wil tot een pakket komen dat voor 30 april naar Brussel wordt gestuurd. De vraag is of dit een pakket wordt onder de Brusselse norm, zoals VVD, CDA, CU, SGP en D66 willen, of dat dit een pakket wordt met minder bezuinigingen, waardoor het begrotingstekort boven de 3% uitkomt.

Controversiële dossiers
In de komende maanden vergadert de Tweede Kamer gewoon door. Maar vanwege de demissionaire status van het kabinet niet over alle onderwerpen. De Tweede Kamer stelt een lijst op met controversiële onderwerpen. De onderwerpen die op die lijst staan worden uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om het onderwerp van de lijst af te halen.

Wetsvoorstellen waarvan te verwachten is dat een nieuw kabinet er anders mee omgaat, worden in de regel controversieel verklaard. De vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer inventariseren op korte termijn welke stukken ‘nog aanhangig zijn.’

Minderheid telt ook mee
De commissies maken vervolgens lijsten met mogelijk controversiële onderwerpen. Om een onderwerp controversieel te verklaren is in beginsel een Kamermeerderheid nodig, maar de Kamercommissie kan een voorstel ook op basis van een minderheid aanmerken als controversieel. Dat bespreken de commissies deze week in de procedurevergaderingen.
Onze adviseurs volgen deze vergaderingen op de voet en kunnen u uit eerste hand informeren over de stand van zaken. Wilt u nu al weten welke vergaderingen voor u relevant kunnen zijn? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Plenaire stemming 
De Tweede Kamer stemt na het mei-reces plenair over deze voorstellen, daarbij telt de meerderheid. Tijdens de plenaire vergadering, maar ook later, kunnen nog wijzigingsvoorstellen worden gedaan. De lijst kan dus nog veranderen. Wij verwachten dat pas na half mei duidelijkheid is over de definitieve lijst.

Eerste Kamer
De fractievoorzitters in de Eerste Kamer hebben besloten dat op 8 mei het College van Senioren (EK-fractievoorzittersoverleg) bespreekt welke wetsvoorstellen  controversieel worden verklaard. Het gaat hier om wetsvoorstellen die op dit moment bij de Eerste Kamer aanhangig zijn. 

De Eerste Kamer zal in haar plenaire vergadering formeel besluiten welke wetsvoorstellen controversieel worden verklaard en welke niet. Dinsdag 8 mei is de eerstvolgende vergaderdag van de Eerste Kamer. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van wetsvoorstellen die momenteel bij de Eerste Kamer liggen dan kunt u dit aangeven bij uw adviseur.