Actueel

Niets nieuws onder de (Griekse) zon

De Tweede Kamer kent een aantal (vaste) recesperiodes; in deze periode wordt door de Kamer en Kamercommissies niet vergaderd. Slechts in spoedgevallen kan de Kamer alsnog bijeen geroepen worden.

Op maandag 6 juli kwam de Tweede Kamer terug van reces voor een debat over de financiële problemen van Griekenland. Oorzaak was de uitkomst van het Griekse referendum over de voorstellen van de schuldeisers. Dit was echter niet de eerste keer dat de Kamer terug kwam van reces om over Griekenland te praten. Tijdens het zomerreces van 2011 kwam op initiatief van de commissie Financiën de Tweede Kamer bijeen om te debatteren over de problemen in de eurozone. Zelfs al tijdens het verkiezingsreces in 2010 werd op verzoek van de PVV, SP en VVD de Kamer terug geroepen om te debatteren over het steunprogramma aan de Grieken.

Zo blijkt, een debat in het reces is niets nieuws onder de (Griekse) zon.