Blogs

Mediatraining: terug naar de basis

Maar voordat we bij een mediatraining ingaan op de specifieke vraag en overgaan tot concrete acties grijpen we eerst terug naar de basis: doelstelling en nieuwswaarde. Want de sleutel tot een goed mediabeleid is wat mij betreft gebaseerd op twee afwegingen: wat is het doel van de mediabenadering en waarom wil de media door jou benaderd worden?

Everybody wants to be on tv

‘De media halen’ moet nooit een doel an sich zijn, maar juist een (strategisch) middel. Een van de meest voorkomende doelen voor mediabenadering is positionering. Wanneer je door middel van gratis publiciteit jouw positie in je vakgebied duidelijk kan (blijven) neerzetten is dit doel behaald. Het verkrijgen van naamsbekendheid kan een (marketing) doel zijn voor het zoeken van free publicity. Dit doel is vaak terug te voeren naar de ‘advertentiewaarde’ van de media, een bekend product verkoopt nu eenmaal beter. Een andere belangrijke reden om de media te benaderen is het opbouwen van een goede reputatie. Organisaties met een zwakke naam overleven reputatieschade niet altijd, maar met een sterke reputatie kun je af en toe wel een deukje hebben. Een van de meest bekende voorbeelden hiervan is Apple, waar de verhalen over onethische werkomstandigheden en verslechterende kwaliteit van producten geen afbreuk doen aan de verkoopcijfers. In enkele gevallen worden de media ook benaderd om een mening te geven. Dit kan natuurlijk in het verlengde liggen van het opbouwen van een reputatie, bijvoorbeeld als expert of opinieleider. 

Wat heb jij te bieden?

Als duidelijk is waarom jij de media wil benaderen komt vraag twee: waarom willen de media door jou benaderd worden? Met de honderden persberichten die de geschreven media nog iedere dag ontvangen is het selecteren van nieuws een van de belangrijkste taken van een journalist. Jouw bericht moet dus een hoge ‘nieuwswaarde’ hebben om door de selectie van de journalist heen te komen. Hiervoor worden doorgaans enkele criteria gehanteerd:

  • Is het afwijkend?
  • Is het ernstig?
  • Is het meetbaar?
  • Is het dichtbij?

Daarnaast is de ‘grootte’ van het verhaal relevant, want hoe meer mensen het raakt, hoe meer nieuwswaarde een item heeft. Ook moet de bron van het verhaal betrouwbaar en gezaghebbend zijn, moet het stuk actueel zijn en wordt een menselijk element op prijs gesteld.

Als duidelijk is wat je doel is en je verhaal de nodige nieuwswaarde heeft kun je de media benaderen. Dat is voor veel organisaties makkelijker gezegd dan gedaan, want wie benader je, hoe doe je dat en met welke informatie? Om je door de bomen het bos weer te laten zien is een heldere mediastrategie essentieel. Daar help ik je natuurlijk graag mee! 

Janna Groot