Actueel

Marieke van der Werf deelnemer in nieuw Recycling Forum

6 juli 2016

Senior adviseur en partner Marieke van der Werf treedt toe tot het nieuwe Recycling Forum van BRBS Recycling. BRBS Recycling is de branchevereniging van recyclingbedrijven. De vereniging bestaat uit puinbrekers en sorteerbedrijven die samen meer dan 70% van het Nederlandse bouw-, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval opwerken tot waardevolle grondstoffen. Voor BRBS is het van groot belang kennis te hebben van het maatschappelijk krachtenveld. Het Recycling Forum dient als klankbord voor de branchevereniging en geeft gevraagd en ongevraagd advies op strategisch en beleidsmatig gebied.

Andere deelnemers van het Recycling Forum zijn oprichter van De Groene Zaak Jan Paul van Soest, Eerste Kamerlid Menno Knip, Hoogleraar Ernst Worrell, directeur van Consultancy & Interim solutions Jan Storm en voormalig directeur van De Meerlanden Ger de Jong. Allen personen die ieder binnen hun vakgebied expert zijn op thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en recycling.