Blogs

Lobbyblog – ‘Rol media in lobbypraktijk onderbelicht’

1 april 2016

Op uitnodiging van de Volkskrant schrijft Audrey Keukens een blog over de rol van de media in public affairs. Dit stuk is ook gepubliceerd op vk.nl.

Met veel plezier heb ik de laatste maanden de blog ‘Lobbyland’ gelezen. Als public affairs adviseur soms met kromme tenen en soms met een glimlach. In de blog van 17 maart refereerde Ariejan Korteweg aan de bijeenkomst die de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) op 15 maart organiseerde over lobbyen en het openbaar bestuur. Tijdens die bijeenkomst, waar Korteweg één van de inleiders was, vroeg ik wat de rol van de media is in de belangenbehartiging. Deze vraag stelde ik aangezien ik de rol van de media in een groot aantal dossiers zeer groot vind en die kant tot nu toe niet belicht is in de reeks ‘Lobbyland’.

Het is jammer dat de rol van de media in lobbyland tot nu toe onderbelicht is gebleven want in veel gevallen werken journalisten en public affairs adviseurs naast elkaar op hetzelfde terrein. Media en public affairs adviseurs vormen beiden een verbinding tussen politiek en maatschappij en dragen daarom een vergelijkbare verantwoordelijkheid om dat op een goede manier te doen. Waar public affairs adviseurs het belang van hun werkgever of opdrachtgever behartigen, beïnvloeden media beleidsmakers en politici door hun berichtgeving. Voor beiden geldt het adagium open en transparant te zijn over hun werkwijze en het belang dat zij vertegenwoordigen. Voor de public affairs adviseur betekent dit dat hij/zij altijd duidelijk maakt welk belang hij/zij vertegenwoordigt, voor de journalist het toepassen van hoor en wederhoor.

Berichten leiden tot Kamervragen

De media hebben vele rollen in het politieke besluitvormingsproces. Ik noem er een paar, allereerst de informerende functie. Elk bericht in de krant lijkt op dit moment te leiden tot Kamervragen. Media brengen een onderwerp onder de aandacht van de Tweede Kamer en politici hopen via media aandacht voor hun standpunt. De vraag is zo langzamerhand of de media de Kameragenda volgen of de Kameragenda de media. Kamervoorzitter Arib riep de Kamerleden vorige week op het aantal Kamervragen en debataanvragen te matigen. De manier waarop een onderwerp in de media wordt gebracht, vormt de basis van de publieke opinie en daarmee de reactie van de politiek. Een andere rol van de media is misstanden aan de kaak te stellen. Deze signaalfunctie op basis van onderzoeksjournalistiek is essentieel in het maatschappelijk debat maar wordt ook vaak gebruikt om een onderwerp op de agenda te zetten. Zo behartigen media eigenlijk zelf een belang. Zolang dat open en transparant gebeurt – en hoor en wederhoor wordt toegepast – is dat geen probleem. Voor veel lezers is dat echter niet altijd duidelijk, in mijn ogen kan dat transparanter.

Een van de andere inleiders op 15 maart stelde dat goede beleidsvorming niet zonder lobby kan. Politici hebben informatie van voor- én tegenstanders nodig om op basis van deze informatie en hun politieke idealen een afgewogen besluit te nemen. Het is aan de media én public affairs adviseurs deze informatie op een transparante manier te verzorgen.