Blogs

Klimaatakkoord: gesloten door nationale overheden of….?

12 januari 2016

De belangrijke rol die het bedrijfsleven en steden spelen om een duurzame samenleving vorm te geven groeit. Sustainable Urban Delta is dan ook niet voor niets het thema van de nationale Innovatie Expo, waar het Nederlands bedrijfsleven haar meest indrukwekkende nieuwe technologie presenteert. Dröge & van Drimmelen begeleidt hiervoor de uitvindingen van de Topsector Energie. Centraal staat duurzame energie, zoals een zonnepaneel, een warmtebatterij of een isolatiemateriaal. En vooral zijn de oplossingen stedelijk, want duurzame innovaties beginnen vaak decentraal: op een dak of in een huis of op een bedrijventerrein.

Een politieke klimaatimpuls

Ook politiek worden duurzame stappen gezet. 2015 was met het sluiten van het klimaatverdrag op het gebied van klimaatpolitiek een roerig jaar. Maar de oplettende watcher van internationale politiek viel nog iets anders op. Een uitzonderlijke gebeurtenis in de geschiedenis van internationale klimaatonderhandelingen vond plaats in september een jaar eerder. Ban Ki-Moon, secretaris- generaal van de Verenigde Naties, organiseerde voorafgaand een officieuze klimaattop in New York. Opvallend was dat hij dit keer juist niet alleen de nationale regeringsleiders aan de centrale tafel uitnodigde. Anders dan gebruikelijk, gaf hij een prominente plek aan lokale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Naar eigen zeggen, was het doel van Ban Ki-Moon om de nationale overheden ‘met een politieke impuls’ te bewegen tot een ambitieus nieuw mondiaal klimaatakkoord in Parijs. De lokale overheden, bedrijven en milieuorganisaties begonnen in New York allerlei convenanten en overeenkomsten te sluiten om het milieu te sparen en nieuwe technologie te ontwikkelen. Het resultaat van de daarop volgende klimaattop van de regeringsleiders in Parijs kennen we: voor het eerst werd de duurzame doelstelling om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius internationaal vastgelegd.

Public affairs als brug tussen centraal beleid en decentrale oplossingen

De ongebruikelijke stap in New York legde twee dingen bloot. Allereerst: zelfs de baas van de Verenigde Naties verwacht niet dat nationale overheden milieuproblemen zomaar alleen oplossen. Ten tweede: steden en private partijen lopen voor op hun overheden bij het klimaatvraagstuk.

Dat is wat ik bijzonder interessant vind aan het vak public affairs. Komende jaren zal de Parijsverklaring vertaald moeten worden in bruikbare en resultaatgerichte oplossingen. Ook hier zal de overheid de praktijkervaring van bedrijven, milieuorganisaties en decentrale overheden nodig hebben om effectief beleid vorm te geven. De schakel tussen overheidsbeleid en decentrale overheden en private organisaties, is precies de rol van de public affairs professional en het werk voor de klanten van Dröge & van Drimmelen. We zetten er graag onze tanden in.

Marijn Bosman