Actueel

Kabinet-Rutte biedt ontslag aan

afschrift-brief-aan-koningin-beatrix-over-ontslag-kabinet.pdf

Procedure
De Koningin neemt het verzoek van Rutte in beraad en wint  advies in bij haar belangrijkste adviseurs. Dat zijn de voorzitter van de Eerste Kamer,Fred de Graaf, voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet en vice-voorzitter van de Raad van State, Piet-Hein Donner. Als de Koningin akkoord gaat, gaat het Kabinet Rutte demissionair verder tot het moment dat het nieuwe kabinet is geïnstalleerd. In deze periode behandelt het Kabinet geen nieuwe voorstellen. Een demissionair kabinet handelt de lopende zaken af tot een nieuw kabinet na de verkiezingen is gevormd.

De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat premier Rutte maandag de pers niet meer te woord staat. Hij geeft 24 april, tekst en uitleg over de situatie in een Kamerdebat. Tijdens het debat spreken de parlementariërs naar alle waarschijnlijkheid ook over de rol van de Koningin tijdens de informatie en formatie. Een voorstel voor verandering van die rol ligt momenteel ter behandeling in de Eerste Kamer.

Plan van aanpak financiële crisis
De grote vraag in het debat zal ook zijn hoe de regering nu om moet gaan met het plan van aanpak rond de financiële crisis dat zij voor 30 april naar Brussel moet sturen. Hierin moet de Nederlandse regering beschrijven hoe zij de crisis te lijf gaat. Onderdeel hiervan is de afspraak dat Nederland haar begrotingstekort onder 3% brengt in 2013. Anders volgen er sancties door de EU. Waarschijnlijk onderhandelen de VVD en het CDA met verschillende oppositiepartijen over een plan dat een meerderheid van de Kamer zal ondersteunen.

Controversiële voorstellen
Maandag zijn alle fractievoorzitters twee keer bij elkaar gekomen om onder leiding van Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet over de situatie te praten. In de procedurevergaderingen door de vaste Kamercommissies besluiten de fracties welke dossiers controversieel worden verklaard. Dat is belangrijk aangezien de Tweede Kamer deze voorstellen niet meer kan aannemen tot er een nieuw kabinet is. Een wetsvoorstel wordt controversieel verklaard als de Tweede Kamer verwacht dat behandeling hiervan onder een nieuw kabinet en met gewijzigde samenstelling van de Tweede Kamer tot een andere uitkomst leidt. Deze week beslissen de fracties in de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel zijn en welke thema’s nog wel in behandeling blijven. Ook de Eerste Kamer kan onderwerpen controversieel verklaren. Dröge & van Drimmelen houdt u graag op de hoogte van de laatste informatie.

Tussentijdse verkiezingen
De verkiezingen vinden naar alle waarschijnlijkheid in september of oktober plaats, omdat veel Nederlanders in de zomerperiode op vakantie zijn. De verkiezingen moeten namelijk (minimaal) 83 dagen na het ontbinden van de Tweede Kamer plaatsvinden. Hiervan worden 40 dagen uitgetrokken voor de kandidaatstelling. Op de 43e dag na de kandidaatstelling vindt de stemming plaats. De ontbinding van de Tweede Kamer kan op een weloverwogen moment worden gekozen. Daar zijn geen regels aan verbonden. Er kan dus wat tijd zitten tussen het moment dat het kabinet valt tot aan het moment van ontbinding om er onder andere voor te zorgen dat de verkiezingen niet in een vakantie of recesperiode worden gehouden.

Politieke partijen aan zet
In de komende weken benoemen de politieke partijen hun selectiecommissies en programmacommissies. Zij zoeken kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen en stellen de inhoudelijke verkiezingsprogramma’s op. De diverse partijen kennen verschillende procedures voor het vaststellen van deze lijsten en programma’s. Over het algemeen kunt u ervan uit gaan dat alle partijen rond de zomer congressen organiseren ten behoeve van de belangrijke besluitvorming.

De komende periode blijven wij u informeren over voor u belangrijke informatie met betrekking tot de kabinetscrisis en verkiezingen. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact met ons op!

Wilt u meer lezen over het pakket aan maatregelen dat in het Catshuis is besproken kijkt u dan hier Toelichting pakket maatregelen