Blogs

Jurist of lobbyist?

3 juni 2016

“Van huis uit is ze jurist, maar als ik naar haar kijk zie ik meer een lobbyist.” Toen ik de Universiteit van Amsterdam verliet zei mijn toenmalige hoogleraar Europees recht dit over mij. Had ze gelijk en ben je óf jurist óf lobbyist?

Hoewel public affairs in Nederland vaak wordt gezien als communicatiediscipline, heeft het vak wel degelijk raakvlakken en zelfs overeenkomsten met disciplines uit de juridische wereld. Legt de Algemene wet bestuursrecht bijvoorbeeld beperkingen op bij het aannemen van nevenfuncties? Of op welke manier werpt de Raamovereenkomst Verpakkingen belemmeringen op de recycling van houten pallets? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die je als public affairs professional kunt tegenkomen en waarbij zowel een politieke als juridische analyse gewenst is.

Alleen door gedegen kennis van processen en procedures in het staatsrechtelijk bestel, en met name van de bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen, kun je als public affairs professional in staat zijn op tijd bij de juiste personen, met de juiste boodschap terecht te komen. Mijn ervaring bij Dröge en van Drimmelen tot nu toe onderschrijft dit volledig. Ik heb gemerkt dat zonder kennis van besluitvormingsprocessen het bijna onmogelijk is om belangen van klanten te behartigen richting politiek, overheid en maatschappelijke omgeving. Overigens wordt – anders dan in Nederland – bij organisaties uit Angelsaksische landen public affairs veel meer aan de juridische discipline verbonden. Public affairs betekent in deze landen, naast belangenbehartiging, in sommige gevallen ook een voorportaal of voorbereiding van een gang naar de rechter. Ook in Nederland speelt de juridische benadering een rol bij public affairs werkzaamheden, maar het verband was tot nu toe een stuk minder sterk.

Waar mijn collega’s gespecialiseerd zijn in onderwerpen als ICT of duurzaamheid, wil ik als jurist een specifieke bijdrage leveren door mijn kennis van wetgeving en jurisprudentie.

Op de vraag, of mijn hoogleraar destijds gelijk had moet ik een ontkennend antwoord geven. Ik ben niet jurist óf lobbyist maar allebei. Resultaat bereiken voor klanten vormt mijn drijfveer. Dat start met begrijpen waar voor hen politieke én juridische kansen liggen.