Blogs

If you’re not at the table, you’re on the menu

De interpretatie van deze uitspraak gaat nog weleens mis. Maar al te vaak wordt er gedacht aan gebrek aan toegang, men denkt dat het moeilijk is om door te dringen tot ‘de tafel’. Hoewel dit zeker waar kan zijn is dit meestal niet het geval: het is relatief eenvoudig om gehoord te worden. Het probleem voor de meeste groepen is meer de vraag wanneer. Men weet niet goed wanneer er over ze gepraat wordt, en weet dus ook niet wanneer ze mee moeten en meestal kunnen praten. Dit maakt dat men goede momenten mist om aandacht te krijgen, alleen omdat niemand binnen de organisatie goed op de hoogte is.

Een goed voorbeeld hiervoor kwam ik afgelopen week tegen. Ik sprak met iemand van een bekende organisatie die regelmatig in de media aanwezig is. Hij vertelde me dat ze trots zijn op hoe ze mediacampagnes aanpakken en daar ook hun gehele beleid (en budget) op richten. Hoe zeer dat waar was bleek toen ik Kamervragen noemde die in verband met zijn organisatie diezelfde dag gesteld waren: hij kende ze niet. Niet alleen had hij gelobbyd zonder het te weten, vooral had hij een moment gemist om invloed uit te oefenen op de inhoud van zijn eigen lobby. Dit vond ik opmerkelijk, je neemt toch al snel aan dat als een organisatie positief genoemd wordt, dit het resultaat is van veel moeite van die organisatie.

In dit geval had de organisatie “enkel” een kans gemist, ze hadden mogelijk meer invloed uit kunnen oefenen; hun marketing actie kunnen versterken door een gerichte lobby. In andere gevallen kan de kans die gemist is veel groter zijn, vooral wanneer het gaat over het budget of over de belangrijkste activiteiten. Dan weet je liever wel wat er speelt.

In elke situatie geldt dus dat goed op de hoogte zijn van groot belang is. Zelf een issue agenderen is hierbij geen garantie dat je van het verdere proces op de hoogte bent, zoals het bovenstaande voorbeeld aantoont. Bij Dröge & van Drimmelen helpen we organisaties om op de hoogte te blijven. Met onze kennis van Haagse (en Brusselse) processen weten we al heel vroeg wanneer een onderwerp “ter tafel” komt en kunnen we ervoor zorgen dat een klant aan kan schuiven aan tafel, in plaats van op het menu te belanden.