Blogs

Het Parlement werkt voorzichtig door

Het parlement is niet ontzien door het coronavirus. Toch hebben beide Kamers laten weten dat het parlementaire proces zo veel mogelijk doorgang moet vinden. Het is op dit moment lastig om volgens de reguliere weg te vergaderen. Daarom zoeken de Eerste en Tweede Kamer naar andere manieren om hun controlerende functie uit te blijven voeren. 

De Tweede Kamer 

Op Witte Donderdag heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib laten weten dat de Tweede Kamer iets vaker gaat vergaderen. De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om wetgevingsoverleggen en notaoverleggen te voeren. Deze vinden plaats op maandag en dinsdag – en op een donderdag indien er sprake is van een nationale Feestdag (Koningsdag, Bevrijdingsdag en Tweede Pinksterdag). De Kamer heeft hierbij de mogelijkheid om moties in te dienen. Daarnaast werkt de Tweede Kamer tijdens het Meireces (24 april t/m 11 mei) door, al beperkt zij zich daarbij tot overleggen over de huidige crisis. 

De prioriteit in de vergaderingen ligt bij de huidige crisis en bij de spoedeisende wetgevingstrajecten. Dit is een lijst van wetgevingstrajecten die geen vertraging mogen oplopen. De departementen hebben hiervan een lijst samengesteld, die vervolgens in de procedurevergaderingen van de Tweede Kamercommissies is behandeld. 

Verder blijven de procedures in de Tweede Kamer zo transparant mogelijkVergaderingen die fysiek op het Binnenhof plaatsvinden worden digitaal gestreamd. Bij de (procedure)vergaderingen die plaatsvinden middels videocalls is dit  niet mogelijk. Daarom wordt van deze vergaderingen de agenda, besluitenlijst en een woordelijk verslag online gepubliceerd. In de regel gebeurt dit binnen twee dagen na deze digitale bijeenkomst. 

Alhoewel de Tweede Kamer op deze manier haar taken voorzichtig uitbreidt, is ze voorzichtig bij het plannen van meer vergaderingen. “Het is belangrijk dat we er zeer terughoudend mee omgaan. Als parlement hebben we een voorbeeldfunctie”, aldus Arib – daarbij verwijzend naar de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden. 

De Eerste Kamer 

De Senaat werkt vooralsnog tot 28 april in afgeslankte vorm door. Dit houdt in dat er fysieke debatten zijn over enkel coronagerelateerde en spoedeisende zaken. De commissievergaderingen worden voor een deel schriftelijk doorgezet. Dinsdag 7 april heeft de Eerste Kamer voor het eerst sinds twee weken weer vergaderd met maximaal één woordvoerder per partij en zonder publiek. Tijdens deze plenaire vergadering heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Noodpakket banen en economie.  

Een interessant gegeven is dat de Senaat op 7 april akkoord is gegaan met het voorstel van Voorzitter Bruijn om de Raad van State om voorlichting te vragen over de mogelijkheden rondom het quorum, vergaderen en digitaal stemmen. Als de Raad van State een positief advies uitbrengt over deze zaken, kunnen in theorie veel debatten in de Eerste Kamer weer doorgang vinden.  

Tot slot 

Kamerledenbewindspersonen en politieke partijen zoeken naar andere manieren om hun werk tijdens deze crisis door te zetten. Omdat de meeste activiteiten in het publieke domein zijn afgelast biedt de gemiddelde Haagse agenda een stuk meer ruimte voor een (digitale) afspraak.  

Ook wordt er gewerkt aan onderwerpen die nog ver in de toekomst liggen, zoals Prinsjesdag en de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Deze zaken lijken nog niet aan de orde, maar dit betekent niet dat er momenteel niet wordt gewerkt aan de voorbereiding hierop. Dit biedt nieuwe kansen voor het behartigen van uw belangen. 

In deze tijden volgen wij de laatste politieke ontwikkelingen op de voet. Daarbij kunnen wij u op de hoogte houden van relevante gebeurtenissen en adviseren over de te nemen stappen op het gebied van public affairs en corporate communicatie. 

Wilt u meer weten? U kunt ons bereiken via 070 392 02 12 en info@dr2.nl