Blogs

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: meer met minder

De komende jaren worden cruciaal voor de lokale overheden. Decentralisatie van jeugdzorg en AWBZ, verplicht schatkistbankieren (wet HOF) en de nieuwe participatiewet. Het komt op de gemeenten af. Gecombineerd met de verminderende bijdrage van het Rijk levert dit een enorme financiële uitdaging op voor onze lokale overheden. Kortweg: meer doen met minder geld, in een situatie waarin het voorbestaan – zeker van kleine gemeenten – ter discussie staat.

Wat merkt de kiezer daarvan? Op het eerste gezicht misschien niet veel. Echter, de deelnemende partijen aan de verkiezingen staan wel voor de uitdaging inzichtelijk te maken hoe en waaraan zij de spaarzame gelden van de gemeente gaan besteden. In veel gemeenten is een aantal van die harde keuzes al gemaakt. Buurthuizen worden gesloten, lokale belastingen stijgen en grote nieuwbouwprojecten worden afgeblazen. Die keuze ligt straks ook bij de kiezer voor.

Lokaal ontstaan dan ook al de eerste lobby’s om te zorgen voor het behoud, uit- of afstel van projecten. Dat is niet altijd makkelijk. De wereld van de lokale overheid is misschien nog wel complexer dan gedacht. De charme van de lokale politiek toont zich daarin. Problemen worden vaak meer praktisch dan ideologisch benaderd en vertaald naar consequenties voor mensen. Zo kan een landelijke politieke partij in een naastgelegen gemeente vaak heel anders over een onderwerp denken. Datzelfde geldt vaak voor complexe verhoudingen in bestuurscoalities. Deze zijn meestal niet zozeer ideologisch bepaald, maar hebben vaak een voorgeschiedenis in een eerdere fusie van gemeenten of persoonlijke conflicten. Hierdoor worden de spreekwoordelijke hete hangijzers vaak doorgeschoven naar de verkiezingen. De kiezer mag zich dan weer uitspreken.

Goed advies is dus essentieel. Een lobby richting de lokale politiek zal niet meer kunnen zonder zelf al heldere keuzes gemaakt te hebben. De aloude wijsheid dat een euro maar een keer uitgegeven kan worden zal de komende jaren het devies zijn van veel gemeenten. Wie te veel vraagt, zal dan ook niet veel bereiken. Meer met minder dus. Op naar 2014!

Joery Strijtveen " href="[url=234]">Joery Strijtveen is adviseur public affairs bij Dröge & van Drimmelen. Naast zijn werk is hij actief als duo-raadslid voor het CDA in Leiden.