Blogs

Stap in de sneltrein van de energietransitie!

Door: Gerben-Jan Gerbrandy.

Van 6-18 november vindt de COP27, de Klimaattop van de Verenigde Naties, plaats in Egypte. Tijdens deze top wordt gesproken over de voortgang en financiering van de afspraken die in 2015 in het Klimaatakkoord van Parijs gemaakt zijn. De Europese Unie speelt daarin een leidende en doorslaggevende rol. Deze rol en voorbeeldfunctie is cruciaal voor de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. Onze senior adviseur Gerben-Jan Gerbrandy, die jarenlang in het centrum van de Europese besluitvorming heeft geopereerd, geeft een beschouwing op de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied in de Europese Unie. De conclusie is helder: radicale en snelle verduurzaming is onontkoombaar en ook vanuit economisch perspectief noodzakelijk. Zorg voor eigen duurzame opwek, bespaar zoveel mogelijk energie, en elektrificeer om uw eigen concurrentiepositie te bestendigen.

Aanloop versnelling energietransitie

Gerben-Jan Gerbrandy

In december 2019 stapte het Europese klimaat- en energiebeleid van een stoptrein over in een hogesnelheidstrein. De doelstelling voor CO2-reductie ging met een reuzestap van -40% in 2030 naar -55%. Voorheen steggelde de Commissie jarenlang over een half procentje meer of minder, nu ging het doel met 15%-punt omhoog. Naast nog vele andere duurzaamheidsvoorstellen, zet de Commissie ook in op een forse ophoging van de doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit was niets minder dan een revolutie. Niemand kon toen bevroeden dat de energietransitie twee jaar later in een nog grotere stroomversnelling kwam. Poetin viel Oekraïne binnen met alle gevolgen van dien én draaide de gaskraan dicht. De Brusselse HSL werd nu een hyperloop. Via RepowerEU, prijsplafonds en veel andere besluiten moest Europa in no time minder energie gebruiken en alternatieven voor Russisch gas vinden. Klimaatverandering bracht al steeds meer urgentie om tempo te maken, de opstelling van Poetin maakte energiebeleid topprioriteit.

Ontwikkeling klimaat- en energiebeleid

Deze omslag zorgt allereerst voor een enorme focus op energiebesparing. Energiebesparing was lang het ondergeschoven kindje in het energiebeleid, ondanks het feit dat experts al jaren roepen: “energy efficiency first!” Energie die je niet gebruikt is namelijk het schoonst en het goedkoopst. Nederland heeft haar energiebesparing stevig aangescherpt. Het gasverbruik ligt nu al 25% lager, maar minister Jetten (K&E) wil verder. Hij wil in de eerste plaats af van het gebruik van LNG, dat nu tegen hoge kosten in grote hoeveelheden wordt geïmporteerd. Het Rijk gaat bedrijven verplichten om energie te besparen, en stimuleert bedrijven en particulieren om besparingsmaatregelen te nemen. In de tweede plaats moet Nederland veel sneller de omslag maken naar duurzame energie. Dit betekent meer wind en zon. Nederland onderzoekt eveneens of we nieuwe kerncentrales moeten gaan bouwen.

Gevolgen van dit beleid

Mogelijke gevolgen van dit beleid zijn verplichtingen voor de aanleg van zonnepanelen bij nieuwbouw of zelfs bij een verbouwing, grotere windparken op de Noordzee, en een versnelde transitie om van fossiele brandstoffen af te stappen. Voor particulieren kan dit betekenen dat huizen met warmtepompen verwarmd gaan worden, dat we van gasfornuizen overstappen naar inductiekookplaten, en dat elektrische auto’s de benzineauto’s verdringen. Voor bedrijven betekent het ook elektrificeren. Van het gas af, van diesel naar elektriciteit, eigen opwek van duurzame energie etc. Voor bedrijven die hoge temperaturen nodig hebben, zal waterstof een oplossing kunnen bieden.

Mogelijkheden tot dialoog

De versnelling van de Green Deal is in overdrive gegaan, en dat gaat niet meer veranderen. Europa wil niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas, of van gas uit de Golfregio of de Kaukasus. Afhankelijkheid is een te groot risico geworden. Dit betekent voor bedrijven maar één ding: versnel mee! Stap in de hyperloop. Zorg voor eigen duurzame opwek, bespaar zoveel mogelijk energie, en elektrificeer om uw eigen concurrentiepositie te bestendigen. Want gas is nooit meer zo ruim voorradig als voorheen en tegen de lage prijzen die we gewend waren. De wereld is echt onomkeerbaar veranderd.

Vragen? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het duiden van de ontwikkelingen rondom de energietransitie, zodat u daar een strategie op kan bepalen? Laat het ons weten! Wij zijn bereikbaar op info@dr2.nl.