Subtitle
Dröge & van Drimmelen Email Renderer ( ALLEEN ALS TEXT BEWERKEN NIET VISUEEL ! )

In het kort

De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en wordt Prinsjesdag genoemd. Op deze dag spreekt het staatshoofd in de Ridderzaal te Den Haag de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Ook presenteren de regering en de ministeries hun verwachtingen, plannen en financiële onderbouwing voor volgend jaar.
Uw overzicht
Vandaag heeft Dröge & van Drimmelen voor u de Miljoenennota en de begrotingen van de verschillende ministeries geanalyseerd. De gevolgen hiervan voor uw organisatie hebben we overzichtelijk in kaart gebracht op uw persoonlijke pagina.
Bekijk uw persoonlijke pagina
Derde dinsdag in september
Copyright Dröge & van Drimmelen 2021