Blogs

Een terugblik op een leerzame public affairs stage

22 december 2015

Eind juli begon ik in het kader van mijn studie internationale betrekkingen in historisch perspectief met mijn stage ‘public affairs en informatiemanagement’ bij Dröge & van Drimmelen. Deze keuze kwam voort uit mijn interesse in actuele maatschappelijke kwesties, politiek en besluitvorming.

De stage leek mij de perfecte mogelijkheid om me te oriënteren op een mogelijke carrière in politiek Den Haag. Hierbij dacht ik niet enkel aan de politiek, maar ook aan de andere werkzaamheden die op de vierkante kilometer rond het Binnenhof plaatsvinden. Want in Den Haag mag dan ‘alles’ om politiek draaien, politici zijn niet de enigen die er aan het werk zijn. Journalisten, ambtenaren, voorlichters, lobbyisten en medewerkers van politieke partijen zijn er ook actief. Hoe die partijen zich allemaal tot elkaar verhouden wilde ik graag aan den lijven ondervinden. Daarbij wilde ik tijdens mijn stage graag werkervaring opdoen in deze biotoop die onder ‘insiders’ ook wel bekend staat als de Haagse Kaasstolp.

Het vakgebied waar mijn voorkeur naar uitging was de public affairs. De discipline die zich bezighoudt met de strategische belangenbehartiging van organisaties richting politiek, overheid en de maatschappelijke omgeving. Zodoende solliciteerde ik op de vacature van Dröge & van Drimmelen. Dit bleek een schot in de roos. Tijdens mijn stage heb ik me beziggehouden met een grote verscheidenheid aan werkzaamheden en onderwerpen. Door deze variatie heb ik niet alleen een goede indruk gekregen van het vakgebied public affairs maar ook heb ik me in veel verschillende dossiers kunnen verdiepen. Van elektrische auto’s tot asbest, van stemcomputers tot provincies, voor mijn gevoel heeft alles de revue gepasseerd. Deze veelzijdigheid heeft mijn stageperiode tot een enorm stimulerende periode gemaakt. De uitdaging was om verschillende kwesties steeds te vertalen naar het politieke en maatschappelijke speelveld. Ik heb kortom, voortdurend gewerkt aan afwisselende dossiers in het domein waar mijn grote interesse ligt.

In de volksmond worden public affairs professionals ook wel lobbyisten genoemd. Vaak worden zij geassocieerd met schimmige achterkamertjes en het ‘old boys network’. In de eerste week van mijn stage werd me direct duidelijk dat dit beeld niet op ging voor het kantoor waar ik de komende zes maanden werkzaam zou zijn. Al snel werd mij de BVPA gedragscode onder de neus geschoven. ‘Wij vertellen altijd eerlijk voor wie we werken en welke belangen we daarbij dienen’ werd me op het hart gedrukt. Als ik één ding over public affairs heb geleerd de afgelopen maanden is het dat het allemaal draait om kennis en niet om de achterkamertjes en de zogenaamde duistere deals. Bij de professionele belangenbehartiging staan timing, inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en kennis van bestuurlijke en politieke processen centraal. Openheid is daarbij onmisbaar omdat dit fundamenteel is voor het opbouwen van vertrouwen en het onderhouden van duurzame relaties met parlementariërs en ambtenaren. Public Affairs kan eenvoudigweg niet zonder transparantie. Het verbaasde mij dan ook niet dat toen Lea Bouwmeester naar aanleiding van de ‘coco-gate’ haar voorstel voor een meer transparante lobby lanceerde, verschillende public affairs professionals haar voorstel omarmden. Sterker nog, er werd alleen maar gepleit voor meer openheid. De algemene tendens die ik in lobbyland heb geproefd is dat wetgeving over transparantie meer dan welkom is, hoe meer openheid hoe beter.

De afgelopen maanden heb ik veel geleerd. Ik heb het idee dat ik echt begin te begrijpen hoe ‘het’ werkt in Den Haag. Waar ik krantenberichten vroeger kritisch beoordeelde op de inhoud, is mijn eerste gedachte nu: ‘waarom staat dit in de krant en wie heeft hier belang bij?’. Ik weet hoe de politieke en bestuurlijke processen werken, wat de functie is van de verschillende vergaderingen en overleggen in de Tweede Kamer en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Daarbij heb ik meer oog gekregen voor de politieke krachtvelden. Hierdoor heb ik meer inzicht gekregen in zaken als: wat staat er te gebeuren, en waar liggen de mogelijkheden? Om kort te gaan kijk ik terug op zes fantastische maanden waarin ik veel geleerd heb en met veel plezier gewerkt heb bij Dröge & van Drimmelen!