Blogs

Een maatschappelijk gewenste (klimaat-)coalitie?

4 april 2017

Al heel snel na de verkiezingsuitslag werd duidelijk dat er een formatiepoging zou komen voor een kabinet van VVD met de winnaars CDA, D66 en GroenLinks. 

Enkele overeenkomsten tussen de partijen vinden we op het gebied van de economie, arbeidsmarkt en het buitenlandbeleid. Maar er zijn echter ook enkele stevige verschillen. Aan de ene kant tussen het motorblok VVD, CDA en D66 versus GroenLinks, maar evenzeer tussen enerzijds VVD en CDA en anderzijds D66 en GroenLinks. Hier wringt de schoen voornamelijk op immateriële onderwerpen, rechtstatelijke kwesties en sociale en economische ongelijkheid.

Boeiend is dat het maatschappelijk veld ditmaal behalve haar gebruikelijke brieven en inhoudelijke input voor de kabinets(in)formateur,  ook sterk en al in een zeer vroeg stadium vlak na de verkiezingen lijkt te koersen op het welslagen van deze regeringscombinatie an sich.  En dit is nog wel  een coalitie die nog nooit eerder heeft samengewerkt (en één partij die überhaupt nog nooit eerder regeerde). 

Enkele voorbeelden van input in het formatieproces, specifiek gericht op klimaat en duurzaamheid:

  • VNO-NCW; 
  • Klimaat/Transitiecoalitie (met meer dan 50 grote bedrijven als lid); 
  • Oud premier Balkenende als leider van de Dutch Sustainable Growth Coalition; 
  • Mede overheden VNG,  IPO en Unie van Waterschappen; 
  • President Klaas Knot van de DNB. 

Een mogelijke verklaring voor de inbreng van bovengenoemde organisaties is het feit dat onderwerpen zoals klimaat en duurzaamheid in de maatschappij al veel verder ontwikkeld zijn dan in de politiek. Daarnaast is in de markt en in
de praktijk al meer consensus op dit thema en zijn er praktische oplossingen bedacht die het hoofd moeten bieden aan deze problemen. Zo lijkt het, alsof de Haagse politiek er tot op heden wat achteraan gehobbeld heeft.    

Uiteraard  is ook bij eerdere kabinetsformaties gelobbyd ten behoeve van teksten in een regeerakkoord. In de huidige situatie lijkt het echter dat er onder medeoverheden, en in de samenleving als geheel, een oprechte wens is om juist déze regeringscoalitie tot stand te laten komen.  

Uiteindelijk valt of staat het vormen van een regering met VVD, CDA, D66 en GroenLinks  met de inhoudelijke afspraken, de kwaliteit van de compromissen van een integraal regeerakkoord, maar ook met de keuze van de juiste bewindspersonen. Bovengenoemde organisaties steken vroegtijdig hun nek uit, maar het is de vraag of hun avances een kans van slagen hebben bij deze regeringscombinatie én haar klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Mocht dit allemaal gebeuren, dat is het natuurlijk nog maar de vraag of deze nieuwe regering ook écht iets nieuws gaat brengen op het gebied van klimaat en duurzaamheid.