Blogs

De teerling is geworpen!

In het kerstreces is er geen tijd voor strijd. Het is een periode van reflectie, serene rust en op adem komen voor de volgende spurts die dit kabinet zonder twijfel nog veelvuldig zal moeten gaan inzetten. Tijd om balans op te maken. Welke overwinningen heeft kabinet Rutte II geboekt dit jaar en welke paradepaardjes hebben de dressuur nog niet mogen afmaken?

Het kabinet is veroordeeld tot elkaar en daarom gedreven om er met elkaar uit te komen. Vijf grote hervormingen zijn hier het resultaat van, het herfstakkoord is getekend en de coalitie lijkt met de aanvang van het kerstreces haar Kamerleden in het gareel te hebben. De spanning liep misschien wel het hoogst op bij het woonakkoord. Inkomensafhankelijke huurverhoging, beperking van de hypotheekrenteaftrek dat na jaren getouwtrek in beweging lijkt te komen en een heffing voor corporaties die vanaf 2017 oploopt tot 1,7 miljard, was de inzet. Dit alles werd met steun van D66, ChristenUnie en SGP door de Tweede Kamer geloodst, maar sneuvelde bijna door dissident Adri Duivesteijn in de Eerste Kamer. De strijd van Duivesteijn eindigde in een pyrrusoverwinning. Hij zette groot in, maar kreeg er wisselgeld voor terug. Zou hij Kamerleden inspireren om komend jaar op de bühne te gaan staan wanneer zij vinden dat er een algehele visie ontbreekt?

Daarop volgde direct het pensioenakkoord; kennelijk hadden ze de smaak te pakken. Het werd nog geen dag later dicht getikt en afgestempeld. De belastingvrije pensioenopbouw wordt vertraagd. De geldbesparende maatregel kan worden doorgevoerd omdat mensen langer zullen werken, althans, zij die een baan hebben. Dan de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. In het sociaal akkoord wordt gesteld dat de WW toekomstbestendig moet worden, het ontslagstelsel eenvoudiger en eerlijker, en dat de regio ingezet wordt om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. De sociale partners benadrukten dat zij er baat bij hebben dat onzekerheden worden wegnomen, en dat is wat dit akkoord doet. PvdA-er Klijnsma stelt dat de komende jaren duizenden plekken worden gecreëerd waar bedrijven gehandicapten aan het werk helpen.

Enfin, de teerling is geworpen. Het kabinet heeft, niet zonder slag of stoot, bij de eerste etappe de eindstreep gehaald. Na het reces gaan zij op dezelfde voet verder. Onderhandelen, onderhandelen, onderhandelen. Het poldermodel is springlevend, sterker nog, het hoogtepunt moet nog komen. Met de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen in het vizier zal in maart en mei 2014 de inzet alleen maar worden verhoogd. Tegenstellingen zullen nog zichtbaarder worden en de oppositie zal hier dankbaar gebruik van maken. 2014 belooft wederom een mooi politiek jaar te worden! 

Etienne Duchateau