Blogs

De regulatory sandbox: noodzakelijk voor innovatie

22 augustus 2017

De Nederlandse overheid staat voor de uitdaging om de kansen te benutten van technologische ontwikkelingen zoals het internet of things, zelfrijdende auto’s en blockchain. Het kabinet wil technologieneutraal en toekomstbestendig beleid formuleren, maar krijgt nog te vaak de kritiek dat wet- en regelgeving achter innovatie aan hobbelt of zelfs afremt. Welk beleidsinstrument kan de Nederlandse overheid inzetten om innovatie te stimuleren? De regulatory sandbox.

Een regulatory sandbox maakt het mogelijk voor innovatieve ondernemingen om producten, diensten of verdienmodellen in de praktijk te testen zonder dat zij aan alle wettelijke verplichtingen en beperkingen hoeven te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan proeven met zelfrijdende auto’s of experimenten met drones die post bezorgen. Op dit moment is regeldruk vaak een barrière voor innovatie, niet alleen voor start-ups maar ook voor grote gevestigde bedrijven. Ook voor hen is de wet- en regelgeving omtrent privacy, mededinging en consumentenbescherming complex. Regulatory sandboxes zijn ‘safe spaces’ waarin bedrijven kunnen experimenteren met innovaties zonder gelijk het risico te lopen dat zij de wet overtreden. Het doel is om rechtsonzekerheid te minimaliseren en om innovatie te stimuleren door experimenteerruimte te bieden.

De regulatory sandbox biedt niet alleen innovatieruimte aan ondernemers, maar ook aan de wetgever en toezichthouders. Ook zij zijn door de snel veranderende technologieën als het ware start-ups geworden. De wetgever ziet wat de werking en impact van innovaties in de praktijk zijn, waardoor de risico’s, maatschappelijke waarde en het voordeel voor consumenten beter ingeschat kunnen worden. Beleid kan zo nodig worden aangepast in het licht van de nieuwe ontwikkelingen. De toezichthouder kan kennis en methodes ontwikkelen om adequaat toezicht te houden op nieuwe producten en verdienmodellen. Een regulatory sandbox schept meer openheid en dialoog tussen ondernemers en toezichthouders zonder dat de onafhankelijkheid van de toezichthouder in het geding komt.

Op dit moment worden regulatory sandboxes vooral ingezet als beleidsoplossing in de financiële sector. Voorbeelden zijn de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk, de Monetary Authority in Singapore en de AFM en DBN in Nederland die door experimenteerruimte te bieden aan fintech bedrijven de toegang tot de markt verruimen.

De regulatory sandbox is een noodzakelijke innovatie in beleidsvorming om technologische ontwikkelingen te stimuleren. Zo bereiden we wetgevers en toezichthouders voor op de toekomst.