Blogs

De lobby rond de gemeenteraadscampagne

De verkiezingsprogramma’s zijn vorig jaar al opgesteld bij de meeste deelnemende politieke partijen en de kandidatenlijsten zijn veelal in november, december door de ledenvergaderingen vastgesteld zodat je grotendeels kan weten met welke inhoud en poppetjes je rekening moet houden. Als je dus op gemeenteniveau aan beïnvloeding wilt gaan doen,  kan je je nu richten op de verkiezingscampagne qua verkiezingsthema’s,  en kan je bijvoorbeeld huidige raadsleden/wethouders en nieuwe kandidaten uitnodigen voor een werkbezoek of een verkiezingspanel over “jouw” onderwerp.

 

De afgelopen ruim 8 jaren dat ik actief ben in de gemeentepolitiek in mijn woonplaats Utrecht heb ik de lobby ook op het gemeenteniveau zien professionaliseren. Vroeger zag ik als (kandidaat)raadslid eigenlijk alleen landelijke organisaties opereren zoals bijvoorbeeld VNO-NCW, MKB NL, ANWB of de “eigen”  VNG. Nu zie ik veel meer (branche)organisaties die de weg naar de lokale lobby weten te vinden,  ik noem een Platform Detailhandel (als allereerste,  voorjaar 2013 al!), COC Nederland, Koninklijke Horeca NL maar ook buurtcomités, wijkraden  of sportverenigingen zoals de lokale roeiverenigingen in onze stad, die de politieke partijen benaderen speciaal in campagnetijd. 

 

Men geeft standpunten mee,  men volgt het stemgedrag tijdens de afgelopen periode,  en sommige wijkraden of actiecomités maken een concreet stemadvies voor hun achterban, waar ze vanuit een bepaald issue geredeneerd op moeten stemmen. Deze organisaties zullen het zelf niet altijd ‘lobby’ noemen,  of politici zullen het niet altijd zo ervaren,  maar hier wordt wel degelijk het ijzer gesmeed als het heet is.  Immers:  geen partij zal een tekstverzoek weigeren om in te leveren bij een vragende organisatie,  en geen mooiere gelegenheid om (lokale) politici een uitspraak of belofte te ontlokken dan juist tijdens de verkiezingscampagne en openbare panels en debatten.

 

Voor landelijk en lokaal bestuur geldt echter hetzelfde devies:  wees wel kort en bondig en concreet in wat je wilt als organisatie die lobbiet.  In de veelomvattende dynamiek van de campagnetijd is er geen tijd voor lange documenten of pamfletten,  om ze te lezen, laat staan om ze echt in praktijk te brengen op dat moment. Dus hou je pleidooi beknopt, richt je breed op de verschillende partijen die meedoen (immers, in campagnetijd weet je nog niet wie sterk of zwak uit de stembus rolt) time je actie op het juiste moment,  en maak die ook zichtbaar aan achterban en groter publiek.  

 

En dan volgt onvermijdelijk de verkiezingsdag,  en de uitslag die ’s avonds of ’s nachts bepaalt wat de relatieve sterkte of zwakte is van de partijen die mee hebben gedaan.  

Intussen kijken in veel gemeenten partijen al voorzichtig  naar de coalitievorming die na de verkiezingsuitslag echt op gang komt,  en men polst al een beetje de overeenkomende programmapunten, en ook de personen die hierbij een prominente rol (gaan) spelen.  

 

Na de verkiezingsuitslag start dan ook weer een ander soort lobby,  rondom de coalitievorming, maar daarover gaat een volgende blog…….    

 

WORDT VERVOLGD DUS