Blogs

De kunst van sterke argumentatie

Public Affairs professionals hebben er belang bij dat zij met goede argumenten hun stakeholders, opdrachtgevers en andere belangstellenden kunnen overtuigen. Vanwege deze reden heeft Jong BVPA, een netwerk van jonge professionals, afgelopen woensdag op het kantoor van Dröge & van Drimmelen een training Politiek Bestuurlijk Argumenteren gehouden. Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut, was bereid om 25 jonge lobbyisten de kunst van een sterke argumentatie bij te leren.

De oude Grieken en Romeinen hebben duizenden jaren geleden al nagedacht over de verschillende overtuigingstechnieken en deze zijn in de 21e eeuw nog steeds actueel. De heer Van Grieken vertelde dat de overtuiging wordt gevonden in: goede argumenten, het bespelen van de emotie, overtuigend presenteren en zorgen dat de argumenten passend zijn voor de gelegenheid. Hoewel alle vier technieken erg belangrijk zijn, werd tijdens de training vooral aandacht besteed aan een goede argumentatielijn tijdens een debat.

Belangrijk in het werk van een politicus, maar ook van een lobbyist is om te bedenken wie je wilt overtuigen met jouw argumenten. Het is vrijwel onmogelijk de opponent met wie het debat wordt aangegaan van gedachten te laten wisselen, dus tijdens een debat is het waardevoller te richten op de toehoorders; het publiek.

De kapstok van een goede argumentatielijn bestaat uit een probleem, de mate van ernst van dit probleem, in hoeverre dit structureel plaatsvindt en wat de oorzaak is. De oplossing moet worden gevonden in een plan dat doeltreffend en uitvoerbaar is, waarbij het ook noodzakelijk is te wijzen op de consequenties: de bijkomende voor- en nadelen. Bovendien is het erg belangrijk te bekijken wat de zwakke plek is van de opponent.

Om deze kunst in de praktijk brengen werd aan de hand van deze kapstok met elkaar gedebatteerd. We kregen stellingen, bijvoorbeeld dat Nederland een begrotingstekort bij wet moet verbieden. Na een paar minuten voorbereiding gingen we met elkaar in debat. De rest van de deelnemers fungeerde als jury. De debatten gingen er heftig aan toe, waarbij ook werd ingespeeld op de emotie.

De overtuiging zit dus onder andere in een sterke argumentatielijn. De lobbyist kan dit goed toepassen in zijn werk. Zowel in gesprekken, presentaties, maar ook in position papers en bij het maken van een stakeholdersanalyse.