Blogs

De kracht van ontmoetingen

Het was even zoeken, maar voor mij heeft het thema van 2014 zich tegen het eind van het jaar dan eindelijk geopenbaard: de kracht van ontmoetingen.

Eerder in 2014 mocht ik als organiserend comité bijdragen aan het Prinsjesfestival in Den Haag. Dit festival wil mensen bewust maken van de waarde van de democratie. Mijn bijdrage was de organisatie van het seminar in de Oude Zaal van de Tweede Kamer over de rol van protocol in onze moderne samenleving. De conclusie van deze dag was simpel: het grootste goed wat wij elkaar in deze hectische tijd kunnen geven is een moment van jouw aandacht. Deze les heb ik later dit jaar in praktijk mogen brengen, en ik kan je vertellen, het werkt!

We bedenken als informatiemaatschappij continu nieuwe manieren van aandacht geven en krijgen, via offline en online tools. Maar juist in een tijd waarin de samenleving zo snel digitaliseert is menselijk contact van groot belang, iets wat we niet uit het oog mogen verliezen. En dat is precies de kracht van het Jaarcongres ECP, waar ik tot en met november aan mocht werken.

ECP is een platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. Op donderdag 20 november jongstleden vond het Jaarcongres ECP plaats, in Den Haag. Op het Jaarcongres ECP komen nieuwe ontwikkelingen, de sociale, maatschappelijke én economische impact van ICT en mogelijkheden tot samenwerking aan bod. Ik vond het eerst een beetje vreemd; een platform dat zich richt op stimulering van de digitale samenleving, maar wel een ‘ouderwets’ congres organiseert waar mensen elkaar face-to-face ontmoeten. Maar ik kan je zeggen, het is best of both worlds!

Tijdens het Jaarcongres ECP heb ik kennis gemaakt met ZORA, de zorgrobot. Ik had haar al eerder in de krant en op internet gezien, maar deze ontmoeting heeft toch behoorlijk indruk op mij gemaakt. ZORA is een zogeheten humanoïde robot en wordt ingezet voor bewegingstherapie en als gezelschap voor ouderen en kinderen. De ontmoeting met haar papa (ZORA is namelijk een jong meisje) was niet alleen zeer interessant, maar ik kon haar ook nog eens voorstellen aan Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP, en Henk Kamp, minister van Economische Zaken. Ook heeft ZORA nu contact met enkele mensen die aan het doorbraakproject ‘Zorg ontzorgd door ICT’ werken. Die meid heeft haar connecties dus wel op orde.

Uit mijn ontmoeting met ZORA blijkst dat er via persoonlijke ontmoetingen nieuwe verbintenissen ontstaanen netwerken worden uitgebreid. Dat is natuurlijk geen nieuws in de Haagse kringen. In onze digitaliserende samenleving dreigen we echter snel opgeslokt te worden door de makkelijke en innovatieve oplossingen die ons geboden worden. We kunnen onze reistijd minimaliseren door vergaderingen te vervangen door conference calls, kijken theatervoorstellingen al jaar en dag vanaf de bank in onze huiskamers en de plenaire tribune van de Tweede Kamer is vaker leeg dan vol. Zelf ben ik er ook schuldig aan, want ik volg liever een procedurevergadering via de livestream. Het alternatief is ook wel een beetje archaïsch, want eenmaal op locatie moet je via de beveiligingsscan, zonder tas (want die moet in de kluis!) op een stoeltje in de Kamer meeschrijven, want je mag geen laptop mee. Maar juist die persoonlijke ontmoeting met een Kamerlid in de wandelgangen maakt ons werk leuk en interessant. Die ene afspraak met een ambtenaar zorgt voor het wederzijdse begrip  over benodigde wet- en regelgeving. De kracht van persoonlijke ontmoetingen wint het dus nog steeds van innovatieve communicatiemiddelen.

Een paar weken geleden ging ik naar een bijeenkomst van Bits of Freedom, een beweging die opkomt voor digitale burgerrechten. Als zelfs deze digitale clubs de kracht van persoonlijke ontmoetingen zien, dan ben ik overtuigd. Dus ik zit volgende week weer in de Tweede Kamer, met mijn kladblok op mijn schoot mee te schrijven. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar, wellicht een beetje ouderwets, maar het werkt toch beter!

Janna Groot