Blogs

De Europese trein dendert door

Van Rompuy presenteert op de top van 18 en 19 oktober samen met EU-commissievoorzitter Barroso, de president van de Europese Centrale Bank Draghi en de voorzitter van de eurogroep Juncker, de eerste versie van de verstrekkende hervormingsplannen van de Europese Unie. De regeringsleiders van de 27 EU-landen mogen zich dan uitlaten over een Bankenunie, een Begrotingsunie, een invulling van het Groeipact en een versterking van de democratische legitimiteit en verantwoordingsplicht.

Berichten over één federaal Europa en één Politieke Unie steken de kop op. Verhofstadt, leider van de liberale fractie van het Europees Parlement, roept op tot één Europese regering en wil af van ideologische grenzen tussen liberalen, groene en socialisten in het Europees Parlement. Merkel vindt dat verregaande Europese integratie hét recept is tegen toekomstige onheilstijding in Europa.

Let wel, ook Rutte en Samsom kunnen hier niet meer omheen: een aanpassing van het Europese bestuurlijke systeem lijkt onoverkomelijk. Sinds de jaren 50 is het onveranderd gebleven. Toen was het van groot belang om de Duitse en Franse kolen- en staalindustrieën te versmelten om oorlog te voorkomen en de wederopbouw te ondersteunen.

Wat is hierop uw antwoord, Rutte en Samsom? Nemen we afscheid van de zwakke Eurolanden, of kiezen we voor verregaande Europese integratie? En wat betekent dit voor de Nederlandse burger? Wordt de noodzaak van een Politieke Unie ook door de Nederlandse bevolking gedeeld? Wat is het onderhandelingsmandaat van demissionair premier Rutte aan de Brusselse onderhandelingstafels? Het zijn principiële keuzes die bovenaan de agenda moeten staan van Rutte en Samsom.

De kracht van Europa zit in het verschil tussen 27 verschillende natiestaten, met allemaal hun eigen culturele achtergrond, geschiedenis en tradities. Het is geheel de vraag of we moeten streven naar Europees Burgerschap en een gemeenschappelijke Europese identiteit. Want constructieve samenwerking tussen 27 verschillende lidstaten betekent iets anders dan een geforceerde samensmelting van 27 verschillende culturen in een super-Europese-identiteit.

Marlene ten Ham, adviseur