Actueel

De 23e Haagse Nazomerborrel

Dröge & van Drimmelen houdt deze traditie in ere. Het levenswerk van Ben Pauw krijgt in het bureau, en in deze traditie continuïteit. Ben heeft als grondlegger heel veel voor het public affairs vak betekend. Ter nagedachtenis aan Ben is de Ben Pauwlezing in het leven geroepen, Carla Pauw was als eregast aanwezig. Na een introductie van Frans van Drimmelen was het woord aan Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van VNO-NCW.

Deze lezing, over de geheimen van het Haagse lobbyvak, werd door de ruim honderd aanwezigen met veel interesse gevolgd. Van Kesteren schetste een beeld van de samenwerking tussen de sociale partners door de jaren heen: “Nederland is wat het is door het sterk ontwikkelde gevoel voor samenwerking dat hier bestaat. Tegenover een sterke werkgeversclub moet ook een sterke vakbond staan. Alleen dan kan het werken. Valt de samenwerking tussen werkgevers en werknemers binnen het overlegmodel om, dan ziet het er somber uit voor de hervormingsagenda op sociaal terrein.”

"dr2

Richting het nieuw te vormen kabinet zegt Van Kesteren: “Effectief besturen van het land heeft nooit gekund louter vanuit Den Haag en zal dat ook nooit kunnen. Daarvoor is een bedding nodig van maatschappelijke organisaties die meewerken aan de uitvoering van politieke besluiten.” Over de coalitieonderhandelingen zei hij: “Wie een alternatief heeft staat het sterkst. Ook geldt: wie verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur raakt zijn onschuld kwijt en betaalt de rekening bij de volgende verkiezingen.” Met een verwijzing naar een Siciliaanse wijsheid sluit Van Kesteren af: “Alles moet veranderen, omdat alles hetzelfde moet blijven.”

Na een openhartige discussie met vragen van onder andere prominenten als Ruud Lubbers, Laurens Jan Brinkhorst , Ed Nijpels en Karla Peijs was de eerste Ben Pauwlezing een feit. Een instituut dat de komende jaren een traditie moet gaan worden.

Beneden in de serre ging vervolgens de borrel van start. Huidige en vroegere politici, ondernemers, en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties uit het maatschappelijk veld ontmoetten elkaar.

"dr2

Door oud-premier Ruud Lubbers, Frans van Drimmelen en Eiko Smid werd uitgebreid gesproken over de formatie-onderhandelingen die deze week zijn gestart en wat dit betekent in een toekomstig nieuw kabinet tussen VVD en PvdA.

"dr2

Staatssecretaris Joop Atsma, Laurens-Jan Brinkhorst en Frans van Drimmelen discussiëren over de keuze van de nieuwe Kamervoorzitter waar elders, in de Kamerzaal, over werd gestemd. Over de kabinetsformatie zei staatssecretaris Atsma dat het hem niet snel genoeg kon gaan. Immers, er valt nu demissionair niet veel meer te regeren.