Opdrachtgevers

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Vereniging van Universiteiten

Alle kennis- en maatschappelijke instellingen opdrachtgevers

College voor de Rechten van de Mens

Consumentenbond

Edudelta

Intermetzo

Museum Arnhem

Museum Boerhaave

Nederland Schoon

NIDI

NRG

NWO

ProDemos

SIDN

Stichting Open House

Stichting Platform Beta Techniek

Springtij

SURF

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid