Clients

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Achttien gemeenten in de regio Holland boven Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. In die hoedanigheid heeft het bureau gevraagd aan Dröge & van Drimmelen om een gezamenlijke lobby-strategie te ontwikkelen voor de regio en vervolgens te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering hiervan.

Om een goed beeld te krijgen van de thematiek in de regio en draagvlak voor de lobby te krijgen, hebben de adviseurs van Dröge & van Drimmelen een stakeholdersanalyse in de regio uitgevoerd. Zij hebben met een grote, diverse groep van belanghebbenden gesproken en een uitvoerige analyse opgesteld. Op basis daarvan is gekozen voor een bepaalde prioritering in lobby-onderwerpen, de nieuwe organisatiestructuur van de samenwerking en een gezamenlijke en breed gedragen strategie. De adviseurs van Dröge & van Drimmelen ondersteunen de lobby vervolgens via periodieke bijeenkomsten voor strategisch advies en politieke monitoring.