Clients

Google

Dröge & van Drimmelen versterkt organisaties regelmatig intern met een public affairs- of communicatieprofessional door middel van een detachering van onze adviseurs. Zo zijn twee van onze adviseurs gedetacheerd bij Google, waar zij onderdeel zijn van het public policy team. Zij adviseren en ondersteunen Google op het gebied van positionering en belangenbehartiging richting overheid, politici en andere stakeholders.

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in nationale en internationale ontwikkelingen in het digitale domein. Dit zijn bijvoorbeeld vraagstukken rondom privacy, artificial intelligence en de platformeconomie. Kenmerkend aan deze onderwerpen is dat beleid, wetgeving en de publieke opinie nog in ontwikkeling zijn. Zeker in tijden van de opmars van de zogenoemde ‘techlash’, is het noodzakelijk om in een vroeg stadium de dialoog aan te gaan en de verbinding te zoeken met andere belanghebbenden. Zo vormen zij strategische ad hoc coalities niet alleen met andere technologiebedrijven, maar juist ook met NGOs en kennisinstellingen. Dit zorgt voor draagvlak van technologische ontwikkelingen en bij het behalen van public affairs doelstellingen. Zo helpen wij Google bij het navigeren door het Nederlandse poldermodel.