Clients

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag staat voor enkele grote uitdagingen voor de toekomst, als het gaat om zaken als economische transitie, woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid. Het project Stad in Transitie beoogt om tot een integrale aanpak te komen om een aantal van die uitdagingen aan te pakken. Daarbij zijn diverse teams betrokken, die met een keur aan stakeholders samenwerking. De gemeente wil daarom deze stakeholders beter in kaart brengen, evenals de onderlinge overlap en de integraliteit van de uitdagingen.

Voor deze opdracht heeft Droge & van Drimmelen een geautomatiseerd overzicht opgesteld met honderden stakeholders. Het eindresultaat is een levend document dat gebruikt kan worden om bij te houden welke stakeholder waarbij betrokken is – of zou moeten worden. Ook is duidelijk hoe de primaire stakeholders momenteel betrokken zijn bij het overkoepelende project. Op deze manier wordt de omgang met stakeholders beter in kaart gebracht en bevorderd, waardoor een toekomstbestendig Den Haag weer een stap dichterbij komt.