Clients

Felyx

Felyx is een Nederlandse startup die elektrische deelscooters aanbiedt. Daarmee is felyx niet alleen een duurzaam alternatief voor fossiele transportmiddelen, maar dragen zij ook bij aan het oplossen van verkeerscongestie, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen.

Sinds 2018 is Dröge & van Drimmelen betrokken bij de uitrol van felyx in verschillende Nederlandse en Europese steden. In die hoedanigheid legt Dröge & van Drimmelen contact met de juiste stakeholders op lokaal niveau, vooral wethouders van transport en innovatie in grote Europese steden, brengen zij relevante wet- en regelgeving in kaart per land en per stad en adviseren zij felyx ten aanzien van de politiek-ambtelijke verhoudingen ten behoeve van hun uitrol.