Opdrachtgevers

Consumentenbond

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. Het is het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor 1.5 miljoen aangesloten consumenten. De Consumentenbond is actief op diverse beleidsterreinen. Toen zij tijdelijk een public affairs manager nodig hadden, werd de hulp ingeschakeld van Dröge & van Drimmelen. In de functie als interim public affairs manager is de adviseur van Dröge & van Drimmelen het directe aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie op het gebied van lobby. Daarnaast onderhoudt diegene de contacten met de Eerste en Tweede Kamer, met bewindspersonen en ministeries, en andere stakeholders.