Opdrachtgevers

Cedris

In 2014 deed Dröge & van Drimmelen reputatie-onderzoek voor Cedris. De aanleiding was toen de grote op handen zijnde veranderingen in het werkveld van de sociale werkplaatsen als gevolg van de decentralisatie in de participatiewet. De ontwikkelingen in die periode leidden er toe dat Cedris zichzelf opnieuw uitvond. De organisatie veranderde van de koepel van sociale werkplaatsen naar een vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Een nieuwe positionering die nadrukkelijk in samenwerking met de leden tot stand kwam en leidde tot een nieuwe missie. Het primaire doel van Cedris werd niet langer slechts het vertegenwoordigen van de belangen van de aangesloten organisaties, maar ook het bijdragen aan arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2018 werd het reputatie-onderzoek herhaald. Het doel was dit keer enerzijds om te onderzoeken of de nieuwe missie van Cedris herkend en geloofwaardig wordt gevonden door share- en stakeholders en anderzijds om te weten te komen hoe zij tegen Cedris als organisatie aankijken.