Opdrachtgevers

Bovib

Dröge & van Drimmelen helpt branche- en belangenorganisaties met het opstellen en uitdragen van een herkenbaar profiel, het inbedden van public affairs in de eigen organisatie en het opzetten van een lobby traject. Zo hebben onze adviseurs de in 2014 opgerichte brancheorganisatie Bovib, de vereniging en brancheorganisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland, ondersteund met het vergroten van hun herkenbaarheid en ze zichtbaar gemaakt als relevante stakeholder in het debat over flexibilisering van de arbeidsmarkt, de inzet en rol van zelfstandigen en de wet DBA.

Dröge & van Drimmelen heeft het politieke en maatschappelijke landschap in kaart gebracht, een heldere kernboodschap geformuleerd en een public affairs plan opgesteld. Daarin is gekozen voor een permanente en structurele inbedding van de public affairs activiteiten binnen de eigen organisatie met een adviserende rol voor Dröge & van Drimmelen. Door zorgvuldig en continue het debat rondom de arbeidsmarkt te monitoren, hebben onze adviseurs de afgelopen jaren de belangenbehartiging van de Bovib met name rondom de wet DBA verder kunnen vormgeven. Op basis van onze adviezen heeft de Bovib zich als herkenbare en betrouwbare gespreks- en kennispartner weten te positioneren die veelvuldig deelneemt aan het publieke debat. Dit heeft onder meer geresulteerd in deelname aan verschillende bijeenkomsten van de Tweede Kamer en relevante ministeries.