Categorie archieven: Nieuws

Het vrouwenquotum: een barst in het glazen plafond?

Het kan zijn dat 2019 de boeken ingaat als het jaar van de vrouw. Dit jaar vierde Nederland 100 jaar vrouwenkiesrecht, zijn er voor het eerst meer vrouwelijke doctoren gepromoveerd bij universiteiten dan mannen, en heeft de Tweede Kamer ingestemd met het integraal overnemen van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) genaamd ‘Diversiteit in de top’. Het beleidsadvies van de SER bevat meerdere punten om tot meer diversiteit binnen het Nederlandse bedrijfsleven te komen. Het meest besproken punt is het advies een vrouwenquotum van 30 procent voor de raad van commissarissen (RvC) in te stellen. Dit voorstel stelt dat als een RvC van een op de Nederlandse beurs genoteerd bedrijf niet minstens uit 30 procent vrouwen bestaat, alle nieuwe benoemingen van mannelijke toezichthouders nietig worden verklaard. Dit zou betekenen dat er een ‘lege stoel’ in de RvC zou zijn tot het bedrijf het quotum wel haalt.

Tweede kamer
De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen die de minister oproept de aanbevelingen van de SER integraal over te nemen.  Dat de Kamer hiermee instemde is echter voor lange tijd niet vanzelfsprekend geweest. Toen andere Europese buurlanden zoals Noorwegen in 2006 al een vrouwenquotum van 40% invoerde was de reactie in Nederland minimaal. De bal begon pas te rollen op het moment dat toenmalig Eurocommissaris Neelie Kroes de actiegroep ‘Women on Top’ had opgericht in 2008, en de Tweede Kamer met steun van de VVD en CDA de motie van Paul Kalma (PvdA) had aangenomen voor wettelijke streefcijfers van minimaal 30% vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen in 2011.

Maar ook meer recent was er sprake van tegenwind. Zo heeft dit vraagstuk binnen het kabinet tot de nodige oproer en splitsing geleid vanaf het begin. D66 had al vrij vroeg in de huidige kabinetsperiode een voorstel voor een vrouwenquotum. Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, tevens verantwoordelijk voor emancipatie) had echter te weinig mandaat om hier daadwerkelijk iets mee te doen; de VVD, CDA en ChristenUnie vonden het een te zware aanpak. Zo had CDA-kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet voor de zomer nog gezegd dat het niet een zaak voor de overheid was om te streven naar gelijkheid, maar “een zaak van de samenleving” was. Uiteindelijk was het toch uitgerekend zij die samen met Kees Verhoeven (D66) een motie heeft ingediend om het SER-advies op te volgen, en daarmee was het CDA om. Het laatste woord voor het doorvoeren van de motie lag echter bij oppositiepartij SP. Die vonden lange tijd dat het voorstel te veel gefocust was op de vrouwen in de top van het bedrijfsleven, en wilden dat er meer gekeken werd naar de positie van alle werkende vrouwen. Hierom heeft de Tweede Kamer ook een additionele plan van aanpak voor vrouwen met minder kansen ingediend, en is de SP ook over de streep.

Het kabinet aan zet
Minister van Engelshoven heeft nu dus een mandaat gekregen om het vrouwenquotum van 30% te bewerkstelligen.  Op Twitter schreef de Minister: “wij schrijven geschiedenis. We doorbreken het old boys netwerk en zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven”. In het NPO Radio 1 programma 1 op 1, stelt van Engelshoven dat het binnen een jaar gerealiseerd moet worden: “januari 2021 moet lukken, daar streven we naar”. Minister Dekker van Rechtsbescherming (VVD) had eerder aangegeven geen fan te zijn van het vrouwenquotum, maar zal het nu toch moeten uitvoeren in samenwerking met Minister van Engelshoven.

De Female Board Index (FBI) van de Universiteit van Tilburg stelt dat van de 455 commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven, momenteel 122 vrouw zijn. Dat is 26,8%. In Nederland zijn er momenteel 88 beursgenoteerde bedrijven, waarvan er dertig aan de norm van het bindende quotum voldoen. Het moet blijken of het SER-advies impact kan maken zodra het daadwerkelijk in wet wordt vastgelegd: en of het de bedoeling van een barst in het glazen plafond kan bewerkstelligen.

Volg de politieke actualiteiten zoals het vrouwenquota op de voet met Haagse Kennis, voor meer informatie over het vernieuwde programma, klik hier!

Haagse Kennis: Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen


Kabinetscrisissen, verkiezingen en belangrijke debatten zijn allemaal perfecte momenten om gevoelige Kamervragen te beantwoorden of om een controversiële Kamerbrief te publiceren. In mediastormen worden dergelijke Kamerstukken plots een stuk minder interessant en ontsnappen deze stukken aan het oog van de media en de aandacht van medewerkers. Ook de vrijdagavond is een perfect moment voor de publicatie van Kamerstukken. De weekendkranten zijn op dat moment al geschreven en voor de maandag krant is het nieuws niet meer relevant genoeg.

Strategische publicatie
Een perfect voorbeeld is de publicatie van het rapport Politiek en Sociale media manipulatie, geschreven door de UvA. Al geruime tijd sprak de minister Ollongren (BZK) over de mogelijke buitenlandse invloed van nepnieuws op de afgelopen verkiezingsuitslagen. Uit het onderzoek bleek dat deze invloed wel mee te vallen. De uitkomst van het onderzoek was daarmee erg ongunstig voor de minister. Het rapport werd gepubliceerd op de vrijdagnamiddag voor het reces.

Voor effectieve belangenbehartiging is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle relevante Haagse informatie, van Kamervragen tot de persberichten van ministeries. Zo kan er tijdig op nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld. Dit klinkt gemakkelijker dan het is. Het is immers onbekend wanneer de relevante kamerstukken precies gepubliceerd worden. Het gebeurt regelmatig dat Kamerstukken op strategische momenten worden gepubliceerd, zodat deze zo min mogelijk opvallen.

Monitoringservice
Echt goed geïnformeerd zijn van alle zaken die lopen in politiek Den Haag? Hier kan Dröge & Van Drimmelen u in ondersteunen. Met de monitoringservice Haagse Kennis is het mogelijk om het gehele (politiek) besluitvormingsproces stap voor stap te volgen. Met de recent nieuwe feature pre-dossiers bent u zelfs u op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen vóór de Tweede Kamer ze publiceerd. Zo bent u altijd goed geïnformeerd.

Alle parlementaire informatie nu nog beter toegankelijk

De parlementaire monitoringsservice Haagse Kennis is zowel voor als achter de schermen vernieuwd. Naast een nieuw jasje heeft Haagse Kennis vanaf vandaag ook vernieuwde mogelijkheden, uitbreiding binnen de monitor en verbeterde algoritmes. Zo is het (politieke) besluitvormingsproces stap voor stap te volgen. Dit levert onmisbare informatie in deze digitale tijden waarin ook public affairs professionals steeds sneller moeten reageren en korter op de bal spelen.

Parlementaire monitoringsservice

Dagelijks komt er een stroom aan parlementaire informatie binnen, gaande van officiële stukken, over live debatten tot twitterreacties. Binnen Haagse Kennis wordt alles gevolgd, samengebracht en gefilterd zodat klanten precies die informatie ontvangen die voor hen relevant is, op het moment dat hen uitkomt. De informatie wordt niet alleen razendsnel verzameld en gefilterd door de nieuwste AI algoritmes maar ook geduid door adviseurs die ervaring hebben in politiek Den Haag. Ook wordt Haagse Kennis continu doorontwikkeld. Met deze update voorzien we de monitor van verbeteringen die het parlementair proces nog toegankelijker en completer maken:

  • Wat past dit wetsvoorstel aan? Wetgeving staat nooit op zich. Welke wetten een wetsvoorstel beoogt aan te passen, is nu overzichtelijk gemaakt. Dit werkt twee kanten op, want ook bij huidige wetten staat nu of u rekening moet houden met komende wijzigingen.
  • Welke regelgeving komt eraan? Met pre-dossiers bent u op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen nog vóór ze naar de Tweede Kamer gaan.
  • Welke lagere regelgeving is gerelateerd? The devil is in the details: wettelijke verplichtingen vanuit bijbehorende ministeriële regelgeving zijn sinds kort onderdeel van de wetsdossiers.
  • Video En binnenkort is videostreaming geïntegreerd in de agenda en de dossiers.

Bewezen samenwerking

Deze parlementaire monitoringservice komt voort uit een samenwerking tussen partijen met decennia aan ervaring in de Haagse politieke wereld. Dröge & van Drimmelen, het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) en PDC Informatie Architectuur versterken elkaar continue bij het innoveren van de service. Haagse Kennis biedt hoge kwaliteit in monitoring, draagt bij aan een snelle service en wordt volledig naar wens ingericht. Daarbij is er altijd de mogelijkheid voor extra duiding en strategisch advies. Geïnteresseerd in onze service? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en de mogelijkheid tot een proefabonnement.

Direct naar Haagse Kennis

Weetje van de Week: Van stikstofproblematiek naar PFAS-problematiek

Vlak nadat de boeren van Nederland in grote getale richting Den Haag waren gekomen, dient er zich weer een nieuwe beweging aan om te protesteren: de bouwbedrijven. Waar het bij de boeren om stikstof ging, is het bij de bouwbedrijven een opstapeling van ‘problematiek’ dat hen richting Den Haag brengt. Want naast de stikstofproblematiek die de bouwers van Nederland net als de boeren raakt, hebben zij ook te kampen met de nieuwe kabinetsmaatregelen omtrent de PFAS-problematiek.

PFAS
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een toxische, onafbreekbare chemische stofgroep dat vooral gevonden wordt in de bodem, en kunnen schadelijk zijn voor mensen. Zesduizend stoffen vallen onder de PFAS-groep, waarvan sommigen Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn omdat zij in hogere concentraties ernstige problemen als vruchtbaarheidsproblemen en kanker veroorzaken. Maar dit zijn enkel nog de kortetermijneffecten, de langetermijneffecten zijn nog niet bekend.

Deze stoffen bevinden zich al in de Nederlandse bodem, waardoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaald heeft dat per 1 oktober alleen grond mag worden verplaatst als die op aanwezigheid van PFAS is gecontroleerd, en niet de door RIVM gestelde norm van maximaal 0,1 milligram PFAS per kilo grond overschrijdt. Dit besluit stapelt zich bovenop het stikstofbesluit van de commissie Remkes van de Raad van State, waardoor bouwbedrijven tegen stilstand aanlopen in hun projecten. Volgens het FD is de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw in drie maanden tijd €800 miljoen tot €900 miljoen aan omzet misgelopen doordat opdrachten voor het baggeren of verplaatsen van grond zijn vertraagd, ingetrokken of uitgesteld. De nieuwe stichting ‘Grond in Verzet’ heeft hierom vandaag, 30 oktober, een actiedag georganiseerd in Den Haag.

Reactie van het kabinet
Het kabinet reageerde vandaag op de zorgen van de bouwers. Staatssecretaris van Veldhoven wil snel meer duidelijkheid van het RIVM over een veilige norm voor PFAS in de bodem, en Minister Schouten wil dat kleine en middelgrote bouwprojecten geen tijdrovend vergunningsproject hoeven te doorlopen. Het idee is dat de huidige norm van 0,1 milligram per kilo grond wordt verruimd maar nog wel binnen veilige grenzen voor de gezondheid blijft. Staatssecretaris van Veldhoven wil uiterlijk 1 december nieuwe regels in kunnen voeren zodat de bouwsector meer duidelijkheid kan krijgen. Verder werkt de coalitie aan een vangnet voor bouwbedrijven die getroffen zijn door de stikstof en PFAS-besluiten. in de Tweede Kamer is er discussie over de problematiek: kamerlid Von Martels (CDA) vroeg spoeddebat omtrent PFAS aan, maar veel partijen vinden dat het ruimschoots in andere debatten aan bod is gekomen. Daarnaast wachten zij liever het onderzoek van de RIVM af, er was onvoldoende steun voor een PFAS-debat.

In een interview met de Volkskrant stelt milieutechnoloog Arne Alphenaar dat Nederland het PFAS probleem te lang genegeerd heeft. Zo lijkt er ook net als met de stikstofproblematiek dat er te lang is afgewacht door de overheid, waardoor er acute en ingrijpende beleidswijzigingen ingezet worden om alles weer op orde te stellen. De gevolgen van dit soort ingrijpende beslissingen roepen hierdoor ook flinke weerstand op bij gedupeerden. Nadat de boeren naar Malieveld zijn gekomen om hun stem kenbaar te maken, zijn het vandaag de bouwers van Nederland die hun stem te laten horen in Den Haag. De problematiek stapelt zich op en de protesten worden verder aangewakkerd: het kabinet zal er de komende tijd druk mee blijven.

Weetje van de Week: De koerswijziging van GroenLinks

 

Begin oktober kondigde GroenLinks aan dat de partij met geen van de begrotingen die het kabinet op Prinsjesdag publiceerde zou wegstemmen. Dit is merkwaardig omdat het op het eerste gezicht de onderhandelingspositie van de oppositie onderuit lijkt te halen. Het is daarom belangrijk om te kijken wat dit precies betekent en wat de langetermijnstrategie van GroenLinks kan zijn om deze uitspraak te doen.

Allereerst was deze uitspraak niet een op zichzelf staande actie maar eerder een voortzetting van een nieuwe koers die GroenLinks aankondigde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Fractievoorzitter Jesse Klaver stelde dat hij weg wilde stappen van de ‘scorebordpolitiek’ waarbij politieke partijen schijnbaar meer bezig zijn met het nieuws halen en elkaar vliegen afvangen in plaats van met elkaar in debat te gaan over de inhoud om tot een beter beleid te komen. Hier werd aanvankelijk wisselend op gereageerd, ook omdat GroenLinks, met Jesse Klaver voorop, in de afgelopen jaren meedeed aan deze scorebord politiek zoals hij zelf in de Algemene Politieke Beschouwingen aangaf.

GroenLinks legt op haar eigen website uit dat het op voorhand instemmen met de begrotingen op dit moment voor GroenLinks het verstandigste is om te doen. De meeste sectoren gaan er met de nieuwe begroting namelijk op vooruit. Dit komt doordat de begroting in een tijd van economische voorspoed is vastgesteld en wordt gepresenteerd. Wanneer een begroting in de Tweede Kamer niet een meerderheid van stemmen krijgt, betekent dat dat de begroting van het voorgaande jaar wordt voortgezet. Dit betekent dat er uiteindelijk minder geld naar veel sectoren gaat, dan wanneer wordt ingestemd met de nieuwe begroting.

Reacties
De eerste reacties op het onvoorwaardelijk steunen van de begrotingen door GroenLinks zijn overwegend negatief. Zo reageert de fractie voorzitter van de mede-oppositie partij PvdA Lodewijk Asscher: “Dat heb ik te respecteren. Maar ik blijf wel proberen om alsnog geld voor huurders, de lage inkomens en het onderwijs te regelen”. Ook binnen de partij wordt er wisselend gereageerd en hebben verschillende vooraanstaande leden van GroenLinks zich openlijk uitgesproken tegen het besluit van GroenLinks. Bij de regeringspartij VVD klinken er positieve geluiden waar volgens Laurens Boven, politiek verslaggever van de BNR, de champagneflessen geopend werden geopend.  De regering is nu namelijk verzekerd van een meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer, ondanks dat zij in beide Kamers geen meerderheid meer heeft. De coalitie verloor immers haar meerderheid in de Tweede Kamer met de bekendmaking van het Kamerlid Van Haga (VVD) om zijn zetel te zullen behouden en niet terug te geven aan de partij.

Achterliggende strategie
Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen wat de koerswijziging politiek te weeg gaat brengen, los van de overwegend verbaasde en negatieve reacties. Tot nu toe lijkt het voor de peilingen van GroenLinks geen grote gevolgen te hebben, ondanks een lichte daling van één zetel. De achterliggende gedachte van Jesse Klaver kan zijn dat hij GroenLinks wil profileren als een partij waarmee valt samen te werken en de mogelijke wens van GroenLinks om mee te regeren in de volgende regering. Bij de formatie in 2017 trok de partij zich op een betrekkelijk laat stadium terug uit de onderhandelingen. Dit leidde tot het verwijt dat GroenLinks geen serieuze regeringspartij met verantwoordelijkheidsgevoel is. De koerswijziging kan een poging zijn om dit beeld recht te zetten.

Een andere mogelijkheid is dat binnen de oppositie er tussen de SP, PvdA en GroenLinks grote gelijkenissen zitten en het een uitdaging is voor GroenLinks om zich daarin goed te profileren. Waar geluiden opgaan om PvdA en GroenLinks samen te voegen tot een sterk blok op links, kan deze koerswijziging een poging zijn geweest om GroenLinks als een andere partij te profileren dan de PvdA. GroenLinks sorteert op deze manier voor om de partij op links te zijn die kan meeregeren na de volgende verkiezingen. In beide gevallen is de uitvoering van de nieuw gekozen koers wellicht niet toereikend. Jesse Klaver stelt zich op deze manier wel op als een goede partner van de huidige regering maar verliest zijn onderhandelingspositie in de huidige oppositie. Of hij zo zijn reputatie als goede onderhandelaar voor bij de volgende verkiezingen en formatie verbeterd is nog maar de vraag.

Weetje van de week: Boerenprotest

Op 1 oktober jl. kwamen honderden boeren met de trekker uit het hele land naar Den Haag om te protesteren. Wat oorspronkelijk begon met een noodkreet op Facebook door initiatiefnemer Bart Kamp, eindigde afgelopen maandag in de grootste georganiseerde boerenprotest in tijden. Aanleiding van de protesten is de recente druk op de boeren door het sterker wordende debat omtrent klimaatverandering en de stikstofcrisis. Maar waar protesteerde de boeren nou precies tegen? Wat hoopten de boeren te bereiken, en is dit gelukt?

Waardering
In plaats van een protest tegen een specifiek punt, kan het boerenprotest het best geïnterpreteerd worden als een manifest voor meer waardering voor de agrarische sector in het algemeen. De grote opkomst op het Malieveld laat zien dat het gevoel onder de boeren leeft dat zij als ‘milieuvervuilers’ worden gezien door de besluitvormers in Den Haag, vanwege de klimaat- en stikstofproblematiek. Er lijkt veel steun te zijn voor de boeren in Nederland, passerende stoeten van toeterende trekkers kunnen veelal rekenen op een duim omhoog van omstaanders. Dat het gevoel van onwaardigheid sterk leeft onder de boeren, wordt duidelijk in momenten van spanning tijdens de protestdag. Zo zijn er drie mensen aangehouden en kent men inmiddels de bekende beelden van de trekkers die door de hekken van het Malieveld heen rijden. Dat de boeren kwaad zijn over hoe zij behandeld worden en dat zij in grote getalen steun genieten is duidelijk.

Politiek Den Haag
De hoge opkomst van boeren lokte veel media aandacht uit en een reactie van politieke actoren in Den Haag. Zo waren Tweede Kamer fractievoorzitters Pieter Heerma (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks), Kees van der Staaij  (SGP), minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie) en andere Tweede Kamerleden aanwezig. Vooral de Christelijke partijen spraken steun uit voor de boeren en de progressieve partijen spraken erkenning uit voor de frustraties van de boeren. De uitspraak met de meeste impact kwam van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten (ChristenUnie): “zolang ik minister ben, komt er geen halvering van de veestapel”.

Hoe nu verder?
De Agri-actie lijkt een succes. Zoals een boer zelf verwoordde tegen de NOS: “we hebben vandaag laten zien dat ze niet meer om ons heen kunnen”. Waar het lastig is om te peilen of er na de boerenprotest echt meer waardering is voor de boeren, is het niet lastig om vast te stellen dat de boeren zichzelf in de schijnwerpers hebben gezet. Maar tegelijkertijd blijft de stikstofproblematiek en aanpak hiervan nog steeds aan de orde van de dag. Het kabinet zal lastige keuzes moeten maken om te voldoen aan de eisen van het rapport van commissie Remkes. Zo is er naast de landbouw bijvoorbeeld nog problematiek omtrent de bouw van nieuwe huizen en de opening van Lelystad Airport. Maar na de actie van afgelopen maandag is één ding zeker: politiek Den Haag zal sterk rekening moeten houden met het boerenbelang. De boeren zochten naar waardering, en hebben daarbij hun positie stevig verankerd in het maatschappelijke debat over klimaat en stikstofproblematiek.

Weetje van de week: Prinsjesfestival

Prinsjesfestival: een week lang de democratie vieren

Aankomende dinsdag is een bijzondere dag, dan wordt namelijk Prinsjesdag gevierd. Al sinds jaar en dag is dit hét startsignaal van het nieuwe politiek jaar, gepaard met de presentatie van de nieuwe Miljoenennota en de Rijksbegroting. Het is een drukke dag voor public affairs, maar het is ook een feestdag. Een dag waarop wij de democratie vieren. Sinds enkele jaren is hier een traditie aan toegevoegd, namelijk het bijbehorende Prinsjesfestival, dat dit jaar plaatsvindt van 10 tot en met 17 september.

Het Prinsjesfestival wordt jaarlijkse gehouden in Den Haag en staat volledig in het teken van de democratie. Het festival draait, naast een hoop gezelligheid, ook om serieuze zaken. Dit jaar is het thema:  ‘Gelijke kansen na 100 jaar algemeen kiesrecht.’ Diversiteit is een zeer relevant thema, zeker als we kijken naar de cijfers. Vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de politiek – zo is slechts 36% van de Kamerleden vrouw.

Ook in de wereld van Public Affairs wordt de dialoog over gelijke kansen gevoerd. Op maandag 16 september tussen 12:00 en 14:00 staat de diversiteit binnen de lobby centraal bij het Prinsjesbelang. Martijn de Greve (Politieke Junkies, BNR Nieuwsradio, Radio 1) gaat samen met een panel vol experts uitgebreid stilstaan bij dit thema. Het panelgesprek zal ’s avonds uitgezonden worden tijdens het Radio 1 programma Haagse Lobby. U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Dröge & van Drimmelen opent kantoren in New York en Kopenhagen

Persbericht
Den Haag, 3 september 2019

Dröge & van Drimmelen, het Nederlandse adviesbureau op het gebied van public affairs en corporate communication, opent nieuwe kantoren in New York en Kopenhagen. Die locaties komen bij de bestaande kantoren in Den Haag, Brussel en Shanghai. Dat maakte oprichter en directeur Frans van Drimmelen bekend tijdens de jaarlijkse Haagse Nazomer Borrel in Den Haag. “We zien steeds meer dat het vakgebied van public affairs internationaal wordt”, aldus Van Drimmelen. “De uitbreiding richting Scandinavië en de hoofdstad van internationale instituties als de VN is daarom een logische stap”.

Trendrapport
Dröge & van Drimmelen publiceert al enige tijd een jaarlijks trendrapport over ontwikkelingen in het vakgebied van de public affairs. Dit jaar staat dat onderzoek, dat ook tijdens de Haagse Nazomer Borrel in de Haagse Sociëteit De Vereeniging werd gepresenteerd, in het kader van Global Public Affairs. Frans van Drimmelen: “We zien dat het steeds belangrijker wordt dat bedrijven voor hun belangenbehartiging over grenzen heen kijken. Onderwerpen als privacy, databeveiliging en duurzaamheid laten zich niet door grenzen beperken. Ook kleine bedrijven worden daarom steeds vaker geraakt door wet- en regelgeving in landen waar ze geen eigen kantoren hebben. Als adviesbureau zien wij het daarom als onze taak om klanten ook wereldwijd ondersteuning te bieden.”

Drie continenten
Met de opening van DR2 Consultants New York is Dröge & van Drimmelen nu op drie continenten vertegenwoordigd. In Amerika gaat Eelco Keij, die in het verleden onder meer bij de VN werkte en strijdt voor beter georganiseerd kiesrecht voor Nederlanders in het buitenland, zich vooral richten op vertegenwoordiging richting internationale organisaties. In Shanghai richt DR2 Consultants Shanghai zich al enkele jaren op handelsbelangen tussen Europa en China. Het kantoor in Brussel is begonnen met de focus op Europese politiek, maar ondersteunt inmiddels ook steeds meer klanten in relatie tot hun Belgische belangen. Dröge & van Drimmelen is in Den Haag al jaren een begrip. En vanuit Kopenhagen zal Jeroen Lammers, die voorheen onder meer bij VNO-NCW en MKB Nederland werkzaam was, zich richten op vooral Scandinavië en de Baltische staten. “Dröge & van Drimmelen bestaat dit jaar twintig jaar”, besluit Frans van Drimmelen. “Ik ben trots om te zien dat we onszelf blijven vernieuwen en ontwikkelen.”

 

Trendrapport Global Public Affairs

Waneer u op de afbeelding klikt of op de onderstaande link treft u een kopie aan van het trendrapport 2019.

Read more


Contact information:
Frans van Drimmelen, senior partner bij Dröge & van Drimmelen.
www.dr2.nl
f.van.drimmelen@dr2.nl
+316 2156 7148

DR2: Your key to the continent

 

In a time of changing geopolitical landscapes and increased protectionism, more and more companies are moving to the Netherlands as a base of operations for the European continent. With a no-deal Brexit becoming increasingly likely, British companies in particular are opening offices in Holland. To help these companies be successful on a local, national, European and global level, Dröge & van Drimmelen (DR2 Consultants) has opened its Brexit Office. DR2 Consultants: your key to the continent.

Local Stakeholders

Opening offices anywhere in the Netherlands requires strong local stakeholder management. Rising housing prices, anti-gentrification sentiments and increased protectionism have fueled a backlash against international corporations setting up shop in cities like Amsterdam, Rotterdam and The Hague. DR2 Consultants helps companies build strong relationships with local communities and politicians, through reputation- and stakeholder management. With our help, any organization can become a valued member of the local community.

National Strategy

Corporate communication and public affairs are DR2 Consultants’s core business. This means we help organizations build and execute strategies to influence public policy and -debate, including issue-monitoring, political-, public- and private stakeholder management and policy positioning. Through our sister corporations in The Hague, we also help companies develop an effective, private and secure data-strategy (Hooghiemstra & Partners), a circular and sustainable business model (DR2 New Economy) and to organize great events (DR2 Events & Campaigns). For companies moving to the Netherlands, DR2 Consultants offers a one-stop-shop when it comes to politics and policy.

European Policy

DR2 Consultants has been around in the Netherlands for 20 years, but also opened its first international office in Brussels more than five years ago. Since then, DR2 Consultants, situated at the heart of the European quarter, has grown steadily to become major consultancy for both European and Belgian public affairs. Our international team of experts helps organizations to develop and implement an effective EU Public Affairs strategy, often in cooperation with office in The Hague to ensure that national and international strategies complement each other.

Global Public Affairs

With offices in The Hague, Brussels, Shanghai, New York and Copenhagen, the DR2 Network truly is the leading Global Public Affairs consultancy in the Netherlands. In 2019, our annual trend report focusses on the growing relevance of Global Public Affairs. Our offices around the globe help companies develop strategies that cross international borders and deal with policy issues like privacy, data-protection, (cyber) security, CO2-emmisions and resource/waste management. We understand the perils of major multinationals dealing with policy issues on several continents, but also of small innovative companies that might not necessarily want to deal with this but are forced to do so, to be successful.

Dr2 RES-Academie: ondersteuning van bestuurders in de regionale energiestrategie

De opgave
Nederland bevindt zich in een transitie, die, om de doelen van het Parijs-akkoord te behalen een ingrijpende verandering van onze energievoorziening beoogt. Inmiddels is het Klimaatakkoord gepubliceerd en dertig regio’s zijn lokaal vorm aan het geven wat landelijk is bedacht. Het bestuurlijk talent dat deze uitdaging aangaat verdient vanzelfsprekend de best beschikbare ondersteuning. Met dit streven is er de afgelopen maanden door de Rijksoverheid, RVO en VNG gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de uitvoering van de RES.

Aanvullend op dit aanbod, richt de Dr2 RES-Academie zich specifiek op ondersteuning van bestuurders en managers. Sturing geven aan de regionale energietransitie in het krachtenveld tussen top-down kaders en bottom-up wensen en tussen interbestuurlijke afstemming en politieke verantwoording is beslist geen sinecure. De Dr2 RES-Academie biedt antwoorden op de vragen die hieruit voortkomen en helpt valkuilen te vermijden.

Dr2 RES-Academie is een co-creatie van de transitie-experts van Dr2 New Economy, public affairs-specialisten van Dröge & van Drimmelen en een breed netwerk aan experts en sleutelfiguren binnen de Regionale Energiestrategieën (RES).

De vraagstukken
Enkele van de door ons gesignaleerde vraagstukken zijn:

  1. Vanuit welke (gezamenlijke) visie ga ik het project aan?
  2. Welke positie past mij in het krachtenveld?
  3. Hoe betrek ik alle stakeholders?
  4. Wat heb ik nodig t.a.v. de inhoud?
  5. Wat heb ik nodig t.a.v. de randvoorwaarden?

Op onder meer deze terreinen biedt de Dr2 RES-Academie voor RES-bestuurders in de regio een module bestaande uit: inspirerende lezing, kennis-uitwisseling, inhoudelijke workshop, vaardigheidstraining.

Meer informatie
Marieke van der Werf
Partner en Senior Adviseur Dröge & van Drimmelen en Dr2 New Economy
Voormalig deelraadslid Gemeente Amsterdam en oud-Tweede Kamerlid woordvoerder energie, specialist bestuur & beleid, energie en public affairs
mariek@dr2neweconomy.com / 06 50 41 98 96

Iris Grobben
Junior adviseur Dr2 NewEconomy
specialist transitie vraagstukken en participatieprocessen
iris@dr2neweconomy.com / 06 49 32 17 26

Sander des Tombe
Junior adviseur Dröge & van Drimmelen
specialist public affairs en financiële haalbaarheid
s.des.tombe@dr2.nl / 06 53 19 41 81