Categorie archieven: Nieuws

Nieuwsbrief 26 april

 

Verkiezingen op 12 september

De Koningin verzocht het demissionaire kabinet gisteren 24 april de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te bevorderen en op woensdag 12 september verkiezingen te houden. Op vrijdag 27 april besluit de ministerraad formeel daarover.

Plenair debat 25 april 

Tijdens het debat gisteren in de Tweede Kamer nam premier Mark Rutte verantwoordelijkheid voor het mislukken van de Catshuisonderhandelingen. De premier zei dat hij hoopt dat de Kamer wil debatteren over een groot pakket aan maatregelen, zodat een gedegen begroting voor 2013 aan Brussel gestuurd kan worden.

 Een uitkomst van het debat is de afspraak om morgenochtend 26 april vanaf 10.00 uur een plenair debat te voeren met de financieel woordvoerders en fractievoorzitters. Daarin spreken zij onder andere over de  brief die het demissionaire Kabinet vandaag naar de Kamer stuurt met daarin:

–       alle ins en outs van de Catshuisbesprekingen.

–       de mogelijke consequenties vanuit Brussel (o.a. een sanctie van 1,2 miljard euro per jaar) als niet aan de norm van maximaal 3% begrotingstekort wordt voldaan.

–       het pakket aan maatregelen uit het Catshuisakkoord.

De politieke partijen willen ook aandacht voor hun eigen crisispakketten. Het Centraal Planbureau zal deze donderdag om 13.00 uur doorgerekend hebben. De Kamer wil tot een pakket komen dat voor 30 april naar Brussel wordt gestuurd. De vraag is of dit een pakket wordt onder de Brusselse norm, zoals VVD, CDA, CU, SGP en D66 willen, of dat dit een pakket wordt met minder bezuinigingen, waardoor het begrotingstekort boven de 3% uitkomt.

Controversiële dossiers
In de komende maanden vergadert de Tweede Kamer gewoon door. Maar vanwege de demissionaire status van het kabinet niet over alle onderwerpen. De Tweede Kamer stelt een lijst op met controversiële onderwerpen. De onderwerpen die op die lijst staan worden uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om het onderwerp van de lijst af te halen.

Wetsvoorstellen waarvan te verwachten is dat een nieuw kabinet er anders mee omgaat, worden in de regel controversieel verklaard. De vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer inventariseren op korte termijn welke stukken ‘nog aanhangig zijn.’

Minderheid telt ook mee
De commissies maken vervolgens lijsten met mogelijk controversiële onderwerpen. Om een onderwerp controversieel te verklaren is in beginsel een Kamermeerderheid nodig, maar de Kamercommissie kan een voorstel ook op basis van een minderheid aanmerken als controversieel. Dat bespreken de commissies deze week in de procedurevergaderingen.
Onze adviseurs volgen deze vergaderingen op de voet en kunnen u uit eerste hand informeren over de stand van zaken. Wilt u nu al weten welke vergaderingen voor u relevant kunnen zijn? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Plenaire stemming 
De Tweede Kamer stemt na het mei-reces plenair over deze voorstellen, daarbij telt de meerderheid. Tijdens de plenaire vergadering, maar ook later, kunnen nog wijzigingsvoorstellen worden gedaan. De lijst kan dus nog veranderen. Wij verwachten dat pas na half mei duidelijkheid is over de definitieve lijst.

Eerste Kamer
De fractievoorzitters in de Eerste Kamer hebben besloten dat op 8 mei het College van Senioren (EK-fractievoorzittersoverleg) bespreekt welke wetsvoorstellen  controversieel worden verklaard. Het gaat hier om wetsvoorstellen die op dit moment bij de Eerste Kamer aanhangig zijn. 

De Eerste Kamer zal in haar plenaire vergadering formeel besluiten welke wetsvoorstellen controversieel worden verklaard en welke niet. Dinsdag 8 mei is de eerstvolgende vergaderdag van de Eerste Kamer. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van wetsvoorstellen die momenteel bij de Eerste Kamer liggen dan kunt u dit aangeven bij uw adviseur.

Kabinet-Rutte biedt ontslag aan

afschrift-brief-aan-koningin-beatrix-over-ontslag-kabinet.pdf

Procedure
De Koningin neemt het verzoek van Rutte in beraad en wint  advies in bij haar belangrijkste adviseurs. Dat zijn de voorzitter van de Eerste Kamer,Fred de Graaf, voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet en vice-voorzitter van de Raad van State, Piet-Hein Donner. Als de Koningin akkoord gaat, gaat het Kabinet Rutte demissionair verder tot het moment dat het nieuwe kabinet is geïnstalleerd. In deze periode behandelt het Kabinet geen nieuwe voorstellen. Een demissionair kabinet handelt de lopende zaken af tot een nieuw kabinet na de verkiezingen is gevormd.

De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat premier Rutte maandag de pers niet meer te woord staat. Hij geeft 24 april, tekst en uitleg over de situatie in een Kamerdebat. Tijdens het debat spreken de parlementariërs naar alle waarschijnlijkheid ook over de rol van de Koningin tijdens de informatie en formatie. Een voorstel voor verandering van die rol ligt momenteel ter behandeling in de Eerste Kamer.

Plan van aanpak financiële crisis
De grote vraag in het debat zal ook zijn hoe de regering nu om moet gaan met het plan van aanpak rond de financiële crisis dat zij voor 30 april naar Brussel moet sturen. Hierin moet de Nederlandse regering beschrijven hoe zij de crisis te lijf gaat. Onderdeel hiervan is de afspraak dat Nederland haar begrotingstekort onder 3% brengt in 2013. Anders volgen er sancties door de EU. Waarschijnlijk onderhandelen de VVD en het CDA met verschillende oppositiepartijen over een plan dat een meerderheid van de Kamer zal ondersteunen.

Controversiële voorstellen
Maandag zijn alle fractievoorzitters twee keer bij elkaar gekomen om onder leiding van Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet over de situatie te praten. In de procedurevergaderingen door de vaste Kamercommissies besluiten de fracties welke dossiers controversieel worden verklaard. Dat is belangrijk aangezien de Tweede Kamer deze voorstellen niet meer kan aannemen tot er een nieuw kabinet is. Een wetsvoorstel wordt controversieel verklaard als de Tweede Kamer verwacht dat behandeling hiervan onder een nieuw kabinet en met gewijzigde samenstelling van de Tweede Kamer tot een andere uitkomst leidt. Deze week beslissen de fracties in de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel zijn en welke thema’s nog wel in behandeling blijven. Ook de Eerste Kamer kan onderwerpen controversieel verklaren. Dröge & van Drimmelen houdt u graag op de hoogte van de laatste informatie.

Tussentijdse verkiezingen
De verkiezingen vinden naar alle waarschijnlijkheid in september of oktober plaats, omdat veel Nederlanders in de zomerperiode op vakantie zijn. De verkiezingen moeten namelijk (minimaal) 83 dagen na het ontbinden van de Tweede Kamer plaatsvinden. Hiervan worden 40 dagen uitgetrokken voor de kandidaatstelling. Op de 43e dag na de kandidaatstelling vindt de stemming plaats. De ontbinding van de Tweede Kamer kan op een weloverwogen moment worden gekozen. Daar zijn geen regels aan verbonden. Er kan dus wat tijd zitten tussen het moment dat het kabinet valt tot aan het moment van ontbinding om er onder andere voor te zorgen dat de verkiezingen niet in een vakantie of recesperiode worden gehouden.

Politieke partijen aan zet
In de komende weken benoemen de politieke partijen hun selectiecommissies en programmacommissies. Zij zoeken kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen en stellen de inhoudelijke verkiezingsprogramma’s op. De diverse partijen kennen verschillende procedures voor het vaststellen van deze lijsten en programma’s. Over het algemeen kunt u ervan uit gaan dat alle partijen rond de zomer congressen organiseren ten behoeve van de belangrijke besluitvorming.

De komende periode blijven wij u informeren over voor u belangrijke informatie met betrekking tot de kabinetscrisis en verkiezingen. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact met ons op!

Wilt u meer lezen over het pakket aan maatregelen dat in het Catshuis is besproken kijkt u dan hier Toelichting pakket maatregelen

Sponsoring Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar

Dröge & van Drimmelen vindt het belangrijk dat aandacht en waardering uit gaat naar overheidsmanagers die zich toegewijd en professioneel bewegen in het politieke en maatschappelijke veld. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de publieke sector.

Dröge & van Drimmelen is een bureau dat middenin de samenleving opereert, dit evenement sluit aan bij onze visie en werkwijze.

"dr2

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie en aanmelding van kandidaten op de website van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2012.

 

 

Melanie Tseng senior adviseur

Tseng gaat als senior adviseur aan de slag voor bedrijfsleven, overheden en belangenorganisaties om hen te helpen bij het versterken en zichtbaar maken van hun positie rond maatschappelijke vraagstukken.

Voordat Tseng bij Dröge & van Drimmelen kwam, werkte ze ruim vijftien jaar op het gebied van corporate communicatie bij grote profit en non-profitorganisaties. Ze was o.a. communicatiemanager bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Unilever, TNT en de ANWB. Ook werkte ze als adviseur bij Winkelman & van Hessen en bij communicatieadviesbureau Mercuur.

Samenwerking Dröge & van Drimmelen en Bureau Brussels

Frans van Drimmelen, directeur Dröge & van Drimmelen: “Vanwege de constante toename van de wet en regelgeving vanuit Brussel voor het Nederlandse bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid is permanente aanwezigheid in Brussel noodzakelijk.”

De nieuwe alliantie geeft opdrachtgevers de mogelijkheid om hun belangen in Den Haag en Europa optimaal te behartigen. Aanwezigheid in Brussel biedt de mogelijkheid om besluitvorming in een veel vroeger stadium te beïnvloeden. De opdrachtgever krijgt met deze nieuwe samenwerking toegang tot verschillende netwerken, jarenlange ervaring en vertrouwde dienstverlening van beide bureaus.

Dröge & van Drimmelen is gespecialiseerd in corporate communication en public affairs. Het bureau ondersteunt overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties bij het versterken en zichtbaar maken van hun positie rond maatschappelijke vraagstukken en het verkrijgen van politieke steun. Dröge & van Drimmelen adviseert al geruime tijd opdrachtgevers bij strategieën richting Europese beleidmakers en biedt hen een totaalpakket aan diensten op het gebied van monitoring van EU-ontwikkelingen en informatie, strategische advisering en lobbyactiviteiten.

Bureau Brussels is een public affairs bureau dat adviseert op het gebied van Europese beleidsvraagstukken. Het bureau aan het strategisch gelegen Robert Schuman plein identificeert en analyseert relevante Europese ontwikkelingen voor klanten, ondersteunt bij strategie- en tactiekbepaling, en faciliteert communicatie met beleidsmakers.

Dröge & van Drimmelen zal kantoor houden bij Bureau Brussels.

Maak kennis met De Nieuwe Lijn

Het Rotterdamse tekstschrijversbureau bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Door de samenvoeging met Dröge & van Drimmelen kunnen klanten volledig worden voorzien in hun communicatiebehoefte: van het schrijven van teksten tot het leveren van communicatieadvies en het ontwikkelen van nieuwe communicatiestrategieën, De Nieuwe Lijn heeft nu alles in huis. Het bureau zelf is gespecialiseerd in het schrijven van teksten voor websites en andere online/social media, toespraken, nieuwsbrieven, magazines, brochures, jaarverslagen en interviews. De negen allround tekstschrijvers en communicatiemedewerkers ontwikkelen daarnaast formats voor nieuwe tekstproducties, zoals bijvoorbeeld een relatiemagazine of een social media strategie. 

De filosofie van De Nieuwe Lijn stelt dat een tekst precies moet vertellen waar het om gaat. Bij iedere tekst wordt de taal gezocht die de doelgroep aanspreekt. Ingewikkelde materie wordt teruggebracht tot de kern: veel zeggen met weinig woorden. Natuurlijk denkt De Nieuwe Lijn ook mee over de juiste verpakking van uw boodschap. Of dat nu een website, toespraak, nieuwsbrief, magazine of brochure moet zijn, ook daar heeft De Nieuwe Lijn oplossingen voor.

Overname Pauw Sanders Zeilstra

Door de overname versterkt Dröge & van Drimmelen haar activiteiten in de markt van public affairs en corporate communication. Het bureau telt in de nieuwe samenstelling 28 medewerkers.

Pauw Sanders Zeilstra onstond in 2001 uit een samenwerking tussen het public affairs bureau van de Haagse public affairs adviseur Ben Pauw en het communicatieadviesbureau Sanders & Zeilstra. Door de overname wordt Dröge & van Drimmelen tevens eigenaar van het Rotterdamse tekstbureau De Nieuwe Lijn en van wervings- en selectiebureau Compositie.

Algemeen directeur Frans van Drimmelen vindt het bijzonder dat zijn adviesbureau continuïteit mag geven aan de public affairs praktijk van de in maart dit jaar overleden Ben Pauw. “Zijn gedachtegoed past bij ons bureau en de manier waarop wij werken. Ik heb veel van hem geleerd en zal die ervaringen altijd bij me dragen. De bureaus passen heel goed bij elkaar in opdrachtgevers, aanpak en medewerkers.” Frans van Drimmelen zal de algemene directie van het bureau blijven vervullen.

Dröge & van Drimmelen adviseert sinds 1999 ondernemingen en overheidsorganisaties over hun politieke belangenbehartiging, het formuleren van hun maatschappelijke communicatiestrategieën en de implementatie daarvan.

In vogelvlucht langs tien coalitieakkoorden

Er worden lobbyboeken geschreven over hoe te opereren in Brussel, over de mores van beïnvloeding in Den Haag. Maar voor veel gemeentelijke keuzes zijn de provincies ook van wezenlijk belang. Kijk maar eens naar recente voorbeelden zoals de kolencentrales op de Tweede Maasvlakte – volgens de Raad van State bleef de provincie in gebreke bij haar vergunningverlening, en moet deze provincie een nieuw besluit nemen. Of neem de RijnGouwelijn die de gemoederen in Leiden en omstreken al jaren bezighoudt: het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zet een streep door dat project ten gunste van een regionale weg. Toch blijkt er weinig van stevige lobbystrategieën in aanloop naar Provinciale Verkiezingen. De provinciale politiek is ook nauwelijks gewend ‘belobbyd’ te worden.

Lees hier het gehele artikel in RaadsledenPamflet, juni 2011.

Door Frans van Drimmelen, Marlene ten Ham, Joery Strijtveen en Wendy de Wild.