Categorie archieven: Nieuws

Dröge & van Drimmelen genomineerd voor Sport Advies Award 2014

9 september 2014

Na de bekendmaking van de genomineerden wijst een onafhankelijke jury twee finalisten aan, waarna vanaf 3 november publiekelijk gestemd kan worden op één van de twee finalisten. De winnaar van de award wordt op 28 november bekend gemaakt tijdens de relatiedag van Sport & Zaken op de AFAS Tennis Classics in Apeldoorn.

In het kader van de nominatie verschijnt er op 9 september in Sport Know How XL een interview met Audrey Keukens.

Meer informatie: www.sportenzaken.nl

Het belang van public affairs

4 september 2014

De adviseurs van Dröge & van Drimmelen zijn de oren en ogen van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging in Brussel en Den Haag. Samen met de directeur van de KNMV werken onze adviseurs aan het ontwikkelen van lobby strategieën en ondersteunen we bij de uitvoering. Voor de iRider, het tijdschrift van de KNMV is Marlene ten Ham, senior adviseur in Brussel, geïnterviewd over haar inzet voor de KNMV en het belang van public affairs. Kijk hier het interview:

 

 

 

Training Lobbyen in de Europese Unie

Inschrijvingen nu geopend!

Speciaal voor public affairs medewerkers en senior (beleids)medewerkers bij de Rijksoverheid of andere organisaties die direct te maken hebben met Europese dossiers geven Instituut Clingendael en Dröge & van Drimmelen een tweedaagse training ‘Belangenbehartiging en lobbyen in de EU’. De training wordt aangeboden op donderdag 27 & vrijdag 28 november 2014Hier vindt u meer informatie over de training en hoe u zich kunt inschrijven. 

Dröge & van Drimmelen viert vijftien jarig jubileum met moderne opera

24 juni 2014

Dinsdagavond 24 juni vond de twaalfde editie van de theateravond van Dröge & van Drimmelen plaats. Ruim 250 vrienden en relaties kwamen naar Theater Diligentia in Den Haag voor het optreden van mezzosopraan Tania Kross. Aansluitend werd in gezellige sfeer het glas geheven op de vijftiende verjaardag van het bureau.

Tania Kross nam de gasten mee in de wereld van de opera. Begeleid door pianist Ernst Munneke liet zij haar muzikale stem horen en vertelde ze op speelse wijze over opera en haar achtergrond. Naast klassieke aria’s bracht Tania muziek van haar theatershow ‘Kross Over’ ten gehore, waarmee zij de aanwezigen liet kennismaken met opera in een modern jasje. Er werd volop genoten van haar voorstelling, met zang van grote klasse wist Tania de harten te raken.

Naast het prachtige muzikale optreden, introduceerde Dröge & van Drimmelen tevens met trots de nieuwe partner van het bureau, Marieke van der Werf. Ook senior adviseur en partner van het bureau Audrey Keukens werd in het zonnetje gezet, in 2014 werkt zij al 12,5 jaar bij het bureau. 

Frans van Drimmelen publiceert Handboek public affairs

""30 januari 2014

Wat is lobby? Als algemeen directeur en oprichter van Dröge & vanDrimmelen en medeoprichter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs, beschrijft en analyseert Frans van Drimmelen vanuit zijn eigen ervaring de ontwikkeling van het vakgebied: hoe public affairs een aparte discipline is geworden, wat de werkzaamheden van een public affairs professional zijn, op welke momenten en welke manier invloed kan worden uitgeoefend in politiek Den Haag en Brussel, maar ook met welke ethische kwesties men in de uitoefening van  het vak te maken krijgt.

Transparantie is, wat Frans van Drimmelen betreft, onlosmakelijk verbonden met public affairs. Het schimmige imago dat lobby ooit had, en in sommige gevallen misschien nog wel eens heeft, wijst op het ongemak van het publiek door gebrek aan kennis over wat belangenbehartiging is en hoe public affairs professionals te werk gaan. Wanneer je niet transparant bent over je werkzaamheden, bedrijf je geen goede public affairs.

Klik hier om het interview op BNR Nieuwsradio terug te luisteren. Handboek public affairs door Frans van Drimmelen is uitgegeven door Prometheus/Bert Bakker en via deze link verkrijgbaar.

 

 

Dröge & van Drimmelen neemt Russchen Consultants over: een sterke Europese combinatie

“De vraag naar ondersteuning bij Europese belangenbehartiging neemt de laatste jaren toe. Daarom openden wij in 2011 een vestiging in Brussel. Ik ben trots dat we onze activiteiten nu verder kunnen uitbouwen met de expertise van Russchen Consultants”, aldus Frans van Drimmelen. Russchen Consultants opereert sinds 2005 in Brussel en adviseert op het gebied van Europese besluitvorming, public affairs, netwerken, PR, event management en toegang tot EU-fondsen en aanbestedingen. De expertise van Russchen Consultants sluit naadloos aan bij Dröge & van Drimmelen’s werkzaamheden en aspiraties in Brussel.

Russchen Consultants is vanaf 15 januari 2014 volledig geïntegreerd in Dröge & van Drimmelen, met behoud van de eigen firmanaam. Oprichter en voormalig directeur Wytze Russchen blijft als senior partner verbonden aan het nieuwe kantoor. Het team en de cliëntenportfolio verhuizen naar Dröge & van Drimmelen aan de Trierstraat 59-61 in Brussel, midden in het epicentrum van de EU-besluitvorming.

Dröge & van Drimmelen adviseert sinds 1999 ondernemingen en overheidsorganisaties over politieke belangenbehartiging, het formuleren van maatschappelijke communicatiestrategieën en de implementatie daarvan, zowel in Nederland als in Europa.

Nieuwe associés bij Dröge & van Drimmelen

Marieke van der Werf focust zich in haar advieswerk onder andere op verduurzaming en energie; cradle to cradle, de circulaire economie, ketenoptimalisatie, energiebesparing en decentrale energieopwekking. Van januari 2011 tot en met september 2012 was Marieke van der Werf lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer en beheerde zij de portefeuilles duurzame ontwikkeling, energie en cultuur. Marieke is vanuit haar eigen bedrijf, MWAdviesgroep, sinds april 2013 interim-directeur van Landschapsbeheer Nederland. Daarnaast adviseert zij de Topsector Energie en ondersteunt zij Energy Valley bij het realiseren van de Noordelijke Energie Agenda.

Saskia Somberg houdt zich bij Dröge & van Drimmelen bezig met reputatiemanagement en corporate communication. Het afgelopen jaar ondersteunde zij de Raad van Bestuur van Intermetzo, adviesbureau Van Spaendonck en het SW-bedrijf Tomingroep, allen vanuit haar eigen organisatie, de Saksen B.V. Tot 2012 was Saskia als directeur Communicatie verbonden aan woningcorporatie Ymere. Het door haar ontwikkelde internal branding programma ‘Ymere Inspireert’ werd in november 2011 verkozen tot ‘Reputatiecase van het jaar’ door een jury van het vastgoedvakblad Buildingbusiness.

Tine van Heerikhuize is gespecialiseerd in subsidie acquisitie, public relations en –affairs en reputatie- en stakeholdermanagement. Zo werkte Van Heerikhuize eerder als woordvoerder en adviseur voor Hogeschool Inholland, Dienst Economische Zaken Amsterdam, GGD, GlaxoSmithKline en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Vanuit haar eigen praktijk Blink2Blinked treedt Van Heerikhuize op als adviseur en liaison officer tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Masterclass Lobbyen in de Europese Unie

Inschrijvingen nu geopend!

Speciaal voor public affairs medewerkers en senior (beleids)medewerkers bij de Rijksoverheid of andere organisaties die direct te maken hebben met Europese dossiers geven Instituut Clingendael en Dröge & van Drimmelen een tweedaagse masterclass ‘Belangenbehartiging en lobbyen in de EU’. De training wordt aangeboden op donderdag 24 & vrijdag 25 april 2014.

Deelnemers krijgen op de eerste trainingsdag een korte introductie in het EU krachtenveld en de belangrijkste actoren in het besluitvormingsproces. Daarna volgt een aantal verdiepingssessies met specialisten van Instituut Clingendael, onder andere over de verschuivende institutionele verhoudingen in Brussel, interculturele aspecten, lobbymethodieken. Dit wordt gevolgd door een aantal vaardigheidsonderdelen: communicatie, onderhandelen en voorbereiden van een lobby in Europese context aan de hand van een casus. Hier vindt u meer informatie over de training en hoe u zich kunt inschrijven. 

Succeslobby Vierdaagse voor Sport en Zaken

De uitdaging
Het grootste wandelevenement ter wereld, de Vierdaagse in Nijmegen, heeft jaarlijks 45.000 deelnemers, waaronder ruim 5.000 militairen uit circa 30 landen.

Door bezuinigingen vanuit de overheid krijgt de Vierdaagse in 2012 te maken met dreigende beperkingen van de inzet van het Ministerie van Defensie. Het ziet er naar uit dat de mogelijkheid voor militairen om mee te doen aan de Vierdaagse sterk gereduceerd wordt,  waardoor de gerede kans bestaat dat de deelname van zowel Nederlandse als buitenlandse militairen geheel zal verdwijnen.

Het terugtrekken van Defensie heeft uitermate negatieve gevolgen voor het imago en de uitstraling van het evenement (dat notabene oorspronkelijk voor militairen werd georganiseerd),  waardoor mogelijk minder belangstelling van deelnemers, publiek, autoriteiten, sponsoren en media.

Stichting De 4Daagse roept onze hulp in, voor ondersteuning in het lobbyproces richting Defensie. Wij koppelen hen aan public affairs bureau Dröge & Van Drimmelen, sinds 2009 Adviseur van de Sport.

De impact
Dröge & Van Drimmelen start voor Stichting De 4Daagse met een stakeholdersanalyse om in kaart te brengen: wie zijn de beïnvloeders en de beslissers? Van hieruit adviseren ze over de strategische partners en  de juiste lobbyboodschap. Ook geeft Dröge & van Drimmelen advies over hoe de contacten met Defensie te onderhouden, inclusief het benadrukken van het belang van blijvende steunverlening voor Defensie zelf – dit is de kernboodschap – ,  over de externe communicatie en het verkrijgen van steunbetuigingen.

Stichting DE 4DAAGSE volgt de uitgebrachte adviezen nagenoeg in de volle breedte op.

Het resultaat is dat de ondersteuning van de Vierdaagse door Defensie is behouden, alhoewel in afgeslankte vorm. In juli 2013 is een contract getekend voor de periode tot en met 2017 (zie foto).

Johan Willemstein, voorzitter van Stichting De 4Daagse:  ‘We zijn meer dan tevreden over het eindresultaat! Met name de adviezen met betrekking tot de kernboodschap en de externe communicatie zijn zeer waardevol gebleken.’

Melanie Tseng, adviseur bij Dröge & Van Drimmelen:  ‘Als kind al was ik onder de indruk van de Vierdaagse en de rol die militairen daar in spelen. Het was dan ook een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de voortzetting van de samenwerking tussen de Stichting 4Daagse en Defensie.’

Ben Pauw lezing 2013

In zijn lezing ging Thom de Graaf in op de wijze waarop public affairs het democratisch besluitvormingsproces beïnvloedt en de bestuurlijke legitimiteit vergroot. Direct bij aanvang gaf De Graaf al aan dat zeker dat laatste een discussie waard is: “een geslaagde lobby is nog niet hetzelfde als verbreed draagvlak”. Daarom stelde De Graaf ook dat de grootste uitdaging voor public affairs professionals is het “op overtuigende wijze verbinden van een particulier belang aan het staatsbelang, dat wil zeggen aan datgene wat wij breed gedragen beschouwen als de beste koers en het beste beleid voor ons land”.

Over transparantie en integriteit zei De Graaf dat een aantal simpele regels dat ooit is opgesteld door voormalig minister Klaas de Vries, de basis van elke lobbyist kan zijn: “Bij twijfel niet doen, laat nooit de indruk ontstaan dat je integriteit niet zo belangrijk vindt, wees er op bedacht dat alles wat je doet navertelbaar moet zijn en breng zowel je opdrachtgever als degene die je wilt beïnvloeden nooit in verlegenheid.”

Ook voor senatoren presenteerde De Graaf twee leefregels: “Je voert niet het woord over zaken waarin je persoonlijk of professioneel belang hebt en je gebruikt je positie als deeltijdparlementariër alleen voor het doel waarvoor je daar zit. De Eerste Kamer is immers geen lobbykantoor”.

Na afloop van de lezing volgde een levendige discussie onder leiding van gastheer en directeur Frans van Drimmelen waarbij vooral gediscussieerd werd over hoe transparantie door public affairs professionals en beleidsmakers vorm gegeven zou moeten worden, de opkomst van de mondige burger en of ´Den Haag´ nog wel te begrijpen is voor iedereen.

Ben Pauw lezing
Met de Ben Pauw lezing eert Dröge & van Drimmelen de grondlegger van de public affairs in Nederland, Ben Pauw. De lezing wordt traditioneel afgesloten met de Haagse Nazomerborrel waar politici, ondernemers en vertegenwoordigers van branche- en maatschappelijke organisaties met elkaar het glas heffen op het nieuwe politieke seizoen.

Hier kunt u de gehele toespraak lezen.

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2