Categorie archieven: Nieuws

Dröge & van Drimmelen bereidt u voor op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Op 17 maart 2021 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat de voorbereiding bij politieke partijen in volle gang is. Partijen en politici lanceren nieuwe plannen en gaan het land in op zoek naar input voor het verkiezingsprogramma en de grote lijnen van de verkiezingscampagne. Tegelijkertijd werken ambtelijke werkgroepen beleidsopties uit voor verschillende politieke en economische scenario’s. Dit is daarom hét moment om thema’s aan te dragen ter voorbereiding op de kabinetsformatie.

 

De aanloop van de nationale verkiezingen is het ideale moment om invloed uit te oefenen op de nationale politiek. Hoe eerder u van zich laat horen, hoe groter de kans dat politieke partijen uw ideeën meenemen in hun overwegingen. Per partij is de noodzakelijke informatie over interne beslismomenten en voorbereidingscommissies bij ons beschikbaar.

Concrete instrumenten
Het is van belang om op een concrete en effectieve manier uw input te leveren. Dröge & van Drimmelen helpt u graag om uw belangen en boodschap naar voren te brengen met instrumenten op maat. Enkele voorbeelden zijn:

 • verkiezingsstrategie opstellen;
 • voorbereiden van gesprekken met commissieleden en andere invloedrijke stakeholders;
 • position papers;
 • monitoren van relevante ontwikkelingen;
 • partijcongressen monitoren en analyseren.

Waarom Dröge & van Drimmelen?
Dröge & van Drimmelen is een ervaren partner op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. De kern van ons werk is het helpen van klanten om maatschappelijk en politiek draagvlak te verwerven voor hun issues. Voor het leveren van input op de partijprogramma’s heeft Dr2 een breed netwerk binnen politiek en ambtelijk Den Haag, maar voor het smeden van coalities ook onder maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onze ervaring en kennis van zaken leidt altijd tot aantoonbare en onderscheidende meerwaarde.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de mogelijkheden van ondersteuning in aanloop naar de verkiezingen? Neem dan snel contact op via info@dr2.nl of via een van onze adviseurs.

Vacature: adviseur public affairs

Dröge & van Drimmelen is een adviesbureau op het gebied van public affairs en corporate communicatie. Plezier in ons werk, betrokkenheid, enthousiasme en vertrouwen in elkaar vinden wij belangrijk. De kracht van het bureau berust op kwaliteit van medewerkers, die zelf maatschappelijk actief zijn en constant op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het vak en de wereld om hen heen. Onze adviseurs weten hoe de politieke- en bestuurlijke processen werken. Wij helpen de opdrachtgever bij het kernachtig formuleren van een boodschap, adviseren hoe deze strategisch ingezet kan worden en bijdraagt aan duurzame relaties. Wij hebben vestigingen in Den Haag, Brussel, New York, Kopenhagen en Shanghai.

Dröge & van Drimmelen groeit, en is daarom op zoek naar een enthousiaste, intelligente en energieke:

Adviseur public affairs
Als adviseur public affairs draag je bij aan het strategisch adviseren van onze opdrachtgevers. Dit kan onder andere in de vorm van een strategische sessie met bestuurders binnen een overheidsorganisatie, door het opstellen van een strategisch public affairs plan voor de raad van bestuur van een multinational of in een gesprek met de public affairs adviseur van een brancheorganisatie. De adviseur onderhoudt het contact met de opdrachtgever, rapporteert aan en overlegt met de senior adviseur en begeleidt de junior adviseur/stagiair bij het uitvoeren van een opdracht. De adviseur is in staat om in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen kansen te signaleren voor bestaande opdrachtgevers.

Dröge & van Drimmelen heeft onder andere klanten uit de sectoren ICT, zorg, energie, circulaire economie, financiën en infrastructuur. Op dit moment zijn we op zoek naar een adviseur met affiniteit voor ICT gerelateerde onderwerpen.

Wij vragen van onze nieuwe collega het volgende:
– Je hebt een afgeronde Master opleiding;
– Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring binnen het vakgebied Public Affairs;
– Je hebt affiniteit met ICT en technologie en kennis van relevante dossiers op dit thema;
– Je kent de ‘weg’ in Den Haag en je hebt hier een netwerk opgebouwd;
– Je bent maatschappelijk betrokken;
– Je bent creatief en flexibel, staat open voor nieuwe ervaringen, maar wij kunnen ook wat van jou leren;
– Je hebt hoge mate van stressbestendigheid, kan werken in verschillende opdrachten met overlappende deadlines;
– Je hebt een brede interesse, bent scherp & analytisch en een harde werker;
– Je bent representatief en servicegericht, zowel naar opdrachtgevers als naar collega’s;
– Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
– Je kunt zowel in een team als zelfstandig functioneren.

Wij bieden een dynamische werkomgeving in het hartje van Den Haag, professionele collega’s, een goed salaris en ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing.

Wanneer je belangstelling hebt voor deze functie, stuur dan vóór 28 februari een motivatie en een actueel CV per e-mail naar Gina Versteegen via g.versteegen@dr2.nl. Neem voor meer informatie contact op met Audrey Keukens via telefoonnummer (070) 3920 212.

Dröge & van Drimmelen opent Brexit Office

Nu het stof van de Brexit feestjes in London is neergedaald, is het moment aangebroken om beslissingen te nemen voor de toekomst. Bedrijven die zich oriënteren op een vestiging op het Europese vasteland gaan hier nu voortvarend mee aan de slag. De scheiding van tafel en bed tussen het VK en de EU mag dan inmiddels een feit zijn, de scheidingsvoorwaarden moeten nog bepaald worden. Beide partijen hebben slechts elf maanden om een vrijhandelsakkoord te sluiten.

Daarom heeft Dröge & van Drimmelen besloten om een Brexit office te openen. De Brexit afdeling is bedoeld om bedrijven te helpen bij hun vestigingsbesluit en daarna te ondersteunen bij de praktische realisatie hiervan.

Dankzij haar twintig jaar aan ervaring op het gebied van public affairs is Dröge & van Drimmelen – in het buitenland bekend onder de naam Dr2 Consultants – hét kantoor om een gedegen en snelle analyse te bieden van het maatschappelijke, politieke en juridische speelveld waarin een specifiek bedrijf terecht zou komen.

Zogauw een keuze voor Nederland is gemaakt, kan Dröge & van Drimmelen daarna een vlotte overgang mogelijk maken door een stakeholderaanpak op maat. De tijd dat elk bedrijf met open armen wordt ontvangen is immers voorbij. Daarom is het zaak om pro-actief in gesprek te gaan met belanghebbenden op lokaal – bestuurlijk en maatschappelijk – niveau en op nationaal niveau. Uiteraard behoren public affairs advies en monitoring ook tot de geboden diensten.

Dankzij de dochterondernemingen in Brussel en Kopenhagen kan Dr2 Consultants dezelfde diensten bieden voor de Belgische markt en de Nordics. Ook kan er gelijk een public affairs aanpak richting EU aan gekoppeld worden. De Dr2 vestigingen in Shanghai en New York bieden op hun beurt toegang tot de Chinese markt en de VN.
Een geïntegreerde strategie op lokaal, nationaal, Europees en globaal niveau biedt kansen om snel te handelen. De komende maanden worden immers cruciaal voor de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

Voor meer informatie over onze diensten of meer achtergrond; bezoek onze web pagina of contacteer Marielle Rillaerts via m.rillaerts@dr2.nl.

Rapport tech Trends 2020

Het afgelopen jaar kende de nodige interessante ontwikkelingen voor de Nederlandse techsector en bijbehorende politieke dossiers. Zo zag de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst het levenslicht en waren er de nodige politieke discussies over interessante tech-onderwerpen. Maar wat waren de belangrijkste trends in 2019? En welke lessen kan men in Nederland hieruit trekken voor het nieuwe jaar? Lees het in het tech-trends 2019-rapport van Dröge & van Drimmelen!

Weetje van de Week: de verharding van het Boerenprotest

Het boerenprotest
Begin oktober verscheen het Weetje van de Week met de titel: Boerenprotest. Dit stuk verscheen net na het eerste Boerenprotest waarbij honderden trekkers naar het Malieveld trokken met grote files, veel waardering en aandacht vanuit de politiek als gevolg. Begin oktober werd in dat weetje van de week aangegeven dat het niet helemaal duidelijk was wat het specifieke doel was van de actie, maar dat met de beloftes vanuit de politiek en steunbetuigingen uit het hele land het protest in ieder geval een succes kon worden genoemd. Inmiddels zijn we bijna twee maanden later in de tijd, en met de kennis van nu kunnen we stellen dat het eerste protest slechts het begin was van een reeks van protesten. Waarbij het eerste protest werd bestempeld als succesvol, is het nog maar de vraag of dit het geval is voor de latere protestacties.

Groningen als keerpunt
Na het eerste protest op 1 oktober volgde een reeks van protesten bij verschillende gemeentes waaronder het protest op 14 oktober in Groningen waarbij geprotesteerd werd tegen het beleid van de provincies. Hierbij is de directe uitkomst dat een aantal provincies hun stikstof beleid zal aanpassen en Gelderland zelfs aangaf samen met de boeren die nieuwe regelgeving te schrijven.  Hiermee kan deze protestactie enerzijds een succes worden genoemd. Anderzijds worden er tegelijkertijd bij deze acties door een aantal boeren op tractoren de wet overtreden. Zo wordt er in de Groningse binnenstad de deur van het stadhuis ingeramd met een tractor, hekken omver gereden en een politiepaard door een tractor aangereden. Dit leverde onveilige situaties op en door de verharding keerde ook mensen zich hier tegen de boeren die vonden dat het protest te ver ging, terwijl een meerderheid nog wel sympathie voor de boeren bleef houden.

De Farmers Defence Force
Bij de verharding van de protesten is ook een verandering in taal merkbaar. Voornamelijk vanuit de Farmers Defence Force (FDF), een organisatie opgericht door boeren na een stalbezetting door dierenactivisten. De FDF is een organisatie die in haar woorden en acties verder gaat dan de LTO, en daarmee ook de boventoon voert. Zo noemen zij zichzelf strijders en geeft het logo en de naam van de organisatie het strijdbare karakter van de organisatie weer. Waar de LTO banden heeft met het politieke midden zoals het CDA en de ChristenUnie, zijn bij de protesten georganiseerd door de FDF alleen politiek leiders van de PVV en de FvD welkom, de politieke flanken. Het is een interessante ontwikkeling dat de boerenprotesten worden georganiseerd vanuit een nieuwe beweging en de meer traditionele belangenbehartiger van de landbouw hierbij niet aan het stuur staat.

Op 16 oktober vond de tweede protestactie in Den Haag van de boeren plaats waarbij in grote getale naar de Bilt, maar ook naar het Malieveld werd getrokken. Hierbij waren geen grote incidenten, wel was er veel verkeershinder. Politici reageerden op deze acties, net als bij de voorgaande protesten, met begrip voor de acties en de kanttekening dat men zich wel aan de wet moest houden.

De voorman van FDF Mark van den Oever vergeleek op 13 december de situatie van de boeren met de holocaust en nam later geen afstand van die vergelijking. Dit leidde tot veel ophef en ook binnen de politiek namen de verschillende politieke partijen afstand van deze vergelijking. Aan de hand van die vergelijking werd er ook een motie aangenomen waar alle partijen met uitzondering van de PVV en FvD voor stemden om partijen die de Jodenvervolging en de Holocaust relativeren of bagatelliseren niet aan de onderhandelingstafels uit te nodigen. Hiermee lijkt vanuit politiek Den Haag een duidelijke grens aangegeven te zijn tegenover de FDF van de omgangsnormen binnen het overleg. Vanuit de FDF werd gereageerd met een bericht waarin zij aangaven dat met deze aangenomen motie de vergelijking gemaakt door Mark van den Oever bewaarheid wordt.

Distributiecentra
De FDF kondigde aan dat zij de distributiecentra voor de kerst te blokkeren met een verwijzing naar de hongerwinter. In een kort geding werd op 17 december besloten op dat de aangekondigde acties bij de distributiecentra niet mochten leiden tot de blokkering van distributiecentra. Hierna heeft de FDF besloten om de acties anders in te richten en gehoor te geven aan de uitspraak. Uiteindelijk verliepen de demonstraties rustig met verspreidde blokkades, files op de wegen en protestacties in Hilversum bij het Mediapark waar een gesprek met de media werd geëist omdat de boeren aangaven zich verkeerd te voelen weggezet door de media. Met deze reeks aan protesten zijn de boeren er in geslaagd om hun belang de afgelopen maanden hoog op de agenda te houden. Door de vergaande uitspraken en acties die hier en daar uit de bocht vlogen dreigt echter het gevaar dat de waardering voor de boeren verder afbrokkelt. Dat het eerste protest succesvol was blijft overeind, maar of deze aanhoudende reeks van acties dat succes kan behouden blijft de vraag en zal het komende jaar moeten uitwijzen.

Haagse kennis
Met het kerstreces zal er deze weken in de Tweede Kamer niet gedebatteerd worden. Maar dat het stikstofprobleem nog niet is opgelost, en daarmee ook het beleid ten aanzien van de agrarische sector moge duidelijk zijn. Via Haagse Kennis bent u op de hoogte van alle Kamerstukken en kunnen tegenwoordig ook de debatten live gevolgd worden zodat u niks hoeft te missen!

Het vrouwenquotum: een barst in het glazen plafond?

Het kan zijn dat 2019 de boeken ingaat als het jaar van de vrouw. Dit jaar vierde Nederland 100 jaar vrouwenkiesrecht, zijn er voor het eerst meer vrouwelijke doctoren gepromoveerd bij universiteiten dan mannen, en heeft de Tweede Kamer ingestemd met het integraal overnemen van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) genaamd ‘Diversiteit in de top’. Het beleidsadvies van de SER bevat meerdere punten om tot meer diversiteit binnen het Nederlandse bedrijfsleven te komen. Het meest besproken punt is het advies een vrouwenquotum van 30 procent voor de raad van commissarissen (RvC) in te stellen. Dit voorstel stelt dat als een RvC van een op de Nederlandse beurs genoteerd bedrijf niet minstens uit 30 procent vrouwen bestaat, alle nieuwe benoemingen van mannelijke toezichthouders nietig worden verklaard. Dit zou betekenen dat er een ‘lege stoel’ in de RvC zou zijn tot het bedrijf het quotum wel haalt.

Tweede kamer
De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen die de minister oproept de aanbevelingen van de SER integraal over te nemen.  Dat de Kamer hiermee instemde is echter voor lange tijd niet vanzelfsprekend geweest. Toen andere Europese buurlanden zoals Noorwegen in 2006 al een vrouwenquotum van 40% invoerde was de reactie in Nederland minimaal. De bal begon pas te rollen op het moment dat toenmalig Eurocommissaris Neelie Kroes de actiegroep ‘Women on Top’ had opgericht in 2008, en de Tweede Kamer met steun van de VVD en CDA de motie van Paul Kalma (PvdA) had aangenomen voor wettelijke streefcijfers van minimaal 30% vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen in 2011.

Maar ook meer recent was er sprake van tegenwind. Zo heeft dit vraagstuk binnen het kabinet tot de nodige oproer en splitsing geleid vanaf het begin. D66 had al vrij vroeg in de huidige kabinetsperiode een voorstel voor een vrouwenquotum. Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, tevens verantwoordelijk voor emancipatie) had echter te weinig mandaat om hier daadwerkelijk iets mee te doen; de VVD, CDA en ChristenUnie vonden het een te zware aanpak. Zo had CDA-kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet voor de zomer nog gezegd dat het niet een zaak voor de overheid was om te streven naar gelijkheid, maar “een zaak van de samenleving” was. Uiteindelijk was het toch uitgerekend zij die samen met Kees Verhoeven (D66) een motie heeft ingediend om het SER-advies op te volgen, en daarmee was het CDA om. Het laatste woord voor het doorvoeren van de motie lag echter bij oppositiepartij SP. Die vonden lange tijd dat het voorstel te veel gefocust was op de vrouwen in de top van het bedrijfsleven, en wilden dat er meer gekeken werd naar de positie van alle werkende vrouwen. Hierom heeft de Tweede Kamer ook een additionele plan van aanpak voor vrouwen met minder kansen ingediend, en is de SP ook over de streep.

Het kabinet aan zet
Minister van Engelshoven heeft nu dus een mandaat gekregen om het vrouwenquotum van 30% te bewerkstelligen.  Op Twitter schreef de Minister: “wij schrijven geschiedenis. We doorbreken het old boys netwerk en zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven”. In het NPO Radio 1 programma 1 op 1, stelt van Engelshoven dat het binnen een jaar gerealiseerd moet worden: “januari 2021 moet lukken, daar streven we naar”. Minister Dekker van Rechtsbescherming (VVD) had eerder aangegeven geen fan te zijn van het vrouwenquotum, maar zal het nu toch moeten uitvoeren in samenwerking met Minister van Engelshoven.

De Female Board Index (FBI) van de Universiteit van Tilburg stelt dat van de 455 commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven, momenteel 122 vrouw zijn. Dat is 26,8%. In Nederland zijn er momenteel 88 beursgenoteerde bedrijven, waarvan er dertig aan de norm van het bindende quotum voldoen. Het moet blijken of het SER-advies impact kan maken zodra het daadwerkelijk in wet wordt vastgelegd: en of het de bedoeling van een barst in het glazen plafond kan bewerkstelligen.

Volg de politieke actualiteiten zoals het vrouwenquota op de voet met Haagse Kennis, voor meer informatie over het vernieuwde programma, klik hier!

Haagse Kennis: Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen


Kabinetscrisissen, verkiezingen en belangrijke debatten zijn allemaal perfecte momenten om gevoelige Kamervragen te beantwoorden of om een controversiële Kamerbrief te publiceren. In mediastormen worden dergelijke Kamerstukken plots een stuk minder interessant en ontsnappen deze stukken aan het oog van de media en de aandacht van medewerkers. Ook de vrijdagavond is een perfect moment voor de publicatie van Kamerstukken. De weekendkranten zijn op dat moment al geschreven en voor de maandag krant is het nieuws niet meer relevant genoeg.

Strategische publicatie
Een perfect voorbeeld is de publicatie van het rapport Politiek en Sociale media manipulatie, geschreven door de UvA. Al geruime tijd sprak de minister Ollongren (BZK) over de mogelijke buitenlandse invloed van nepnieuws op de afgelopen verkiezingsuitslagen. Uit het onderzoek bleek dat deze invloed wel mee te vallen. De uitkomst van het onderzoek was daarmee erg ongunstig voor de minister. Het rapport werd gepubliceerd op de vrijdagnamiddag voor het reces.

Voor effectieve belangenbehartiging is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle relevante Haagse informatie, van Kamervragen tot de persberichten van ministeries. Zo kan er tijdig op nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld. Dit klinkt gemakkelijker dan het is. Het is immers onbekend wanneer de relevante kamerstukken precies gepubliceerd worden. Het gebeurt regelmatig dat Kamerstukken op strategische momenten worden gepubliceerd, zodat deze zo min mogelijk opvallen.

Monitoringservice
Echt goed geïnformeerd zijn van alle zaken die lopen in politiek Den Haag? Hier kan Dröge & Van Drimmelen u in ondersteunen. Met de monitoringservice Haagse Kennis is het mogelijk om het gehele (politiek) besluitvormingsproces stap voor stap te volgen. Met de recent nieuwe feature pre-dossiers bent u zelfs u op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen vóór de Tweede Kamer ze publiceerd. Zo bent u altijd goed geïnformeerd.

Alle parlementaire informatie nu nog beter toegankelijk

De parlementaire monitoringsservice Haagse Kennis is zowel voor als achter de schermen vernieuwd. Naast een nieuw jasje heeft Haagse Kennis vanaf vandaag ook vernieuwde mogelijkheden, uitbreiding binnen de monitor en verbeterde algoritmes. Zo is het (politieke) besluitvormingsproces stap voor stap te volgen. Dit levert onmisbare informatie in deze digitale tijden waarin ook public affairs professionals steeds sneller moeten reageren en korter op de bal spelen.

Parlementaire monitoringsservice

Dagelijks komt er een stroom aan parlementaire informatie binnen, gaande van officiële stukken, over live debatten tot twitterreacties. Binnen Haagse Kennis wordt alles gevolgd, samengebracht en gefilterd zodat klanten precies die informatie ontvangen die voor hen relevant is, op het moment dat hen uitkomt. De informatie wordt niet alleen razendsnel verzameld en gefilterd door de nieuwste AI algoritmes maar ook geduid door adviseurs die ervaring hebben in politiek Den Haag. Ook wordt Haagse Kennis continu doorontwikkeld. Met deze update voorzien we de monitor van verbeteringen die het parlementair proces nog toegankelijker en completer maken:

 • Wat past dit wetsvoorstel aan? Wetgeving staat nooit op zich. Welke wetten een wetsvoorstel beoogt aan te passen, is nu overzichtelijk gemaakt. Dit werkt twee kanten op, want ook bij huidige wetten staat nu of u rekening moet houden met komende wijzigingen.
 • Welke regelgeving komt eraan? Met pre-dossiers bent u op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen nog vóór ze naar de Tweede Kamer gaan.
 • Welke lagere regelgeving is gerelateerd? The devil is in the details: wettelijke verplichtingen vanuit bijbehorende ministeriële regelgeving zijn sinds kort onderdeel van de wetsdossiers.
 • Video En binnenkort is videostreaming geïntegreerd in de agenda en de dossiers.

Bewezen samenwerking

Deze parlementaire monitoringservice komt voort uit een samenwerking tussen partijen met decennia aan ervaring in de Haagse politieke wereld. Dröge & van Drimmelen, het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) en PDC Informatie Architectuur versterken elkaar continue bij het innoveren van de service. Haagse Kennis biedt hoge kwaliteit in monitoring, draagt bij aan een snelle service en wordt volledig naar wens ingericht. Daarbij is er altijd de mogelijkheid voor extra duiding en strategisch advies. Geïnteresseerd in onze service? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en de mogelijkheid tot een proefabonnement.

Direct naar Haagse Kennis

Vacature – Stage Public Affairs

Ben jij op zoek naar een stage waar je dagelijks te maken hebt met de laatste politieke ontwikkelingen en het publieke debat? Als stagiair bij Dröge & van Drimmelen heb je te maken met een breed palet aan klanten en bijbehorende dossiers – uiteenlopend van de digitale economie en zorg tot duurzaamheid. Je monitort relevante ontwikkelingen en tegelijkertijd krijg je de mogelijkheid om mee te denken met de adviseurs in hun opdrachten op het gebied van public affairs. Op deze manier krijg je de mogelijkheid om een eerste stap te zetten in het vak.

Wie zijn wij?
Dröge & van Drimmelen is een adviesbureau op het gebied van public affairs en corporate communicatie. Wij helpen overheden, het bedrijfsleven en belangenorganisaties bij het versterken en zichtbaar maken van hun positie rond maatschappelijke vraagstukken. We werken onder andere voor Google, felyx, Arriva, Nederland Schoon, Achmea, VSNU, Coca-Cola, NBTC, Netflix en Noord-Holland Noord. Onze collega’s zijn maatschappelijk actief en altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun dossiers, het vak en de wereld om hen heen.

Wanneer?
Dröge & van Drimmelen zoekt stagiair(e)s public affairs voor een aaneengesloten periode van zes maanden voor vijf dagen per week. De stageplaatsen worden aangeboden per 6 januari en 3 februari 2020. In overleg met je opleiding wordt bepaald of de stage eventueel in aanmerking komt voor studiepunten.

Wie ben jij?

 • Je volgt een WO-opleiding, bij voorkeur in de laatste fase van de bachelor of master;
 • Je bent zeer geïnteresseerd in politieke ontwikkelingen en maatschappelijke kwesties;
 • Je hebt de nodige kennis van politiek, instituties en besluitvormingsprocessen;
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk je zegje doen;
 • Zowel in een team als individueel functioneer je goed;
 • Je bent flexibel, enthousiast en niet bang om initiatief te nemen.

Wat ga je doen?
Tijdens je stageperiode maak je deel uit van het monitoringsteam. Samen met de junior adviseurs monitor je politieke debatten en actualiteiten. Daarmee vorm je de ogen en oren voor onze klanten in Den Haag. Ook werk je mee aan het digitale informatiesysteem Haagse Kennis, één van onze producten. Naast het monitoren ondersteun je de adviseurs bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan het opstellen van stakeholderanalyses, adviesprojecten en het doen van onderzoek.

Wat bieden wij?
Gedurende de stage ontvang je een stagevergoeding van €500,00 per maand, gebaseerd op een volledige werkweek. Je werkt vanuit ons kantoor in Den Haag en de reiskosten worden vergoed. Tijdens je stage wordt je professioneel begeleid door een van onze adviseurs.

Meer weten en/of solliciteren?
Sollicitaties, inclusief motivatiebrief en CV, kun je sturen naar Ewout Tenhagen (e.tenhagen@dr2.nl). De deadline voor het solliciteren is zondag 24 november. De sollicitatiegesprekken worden gepland in de daaropvolgende weken.

Weetje van de Week: Van stikstofproblematiek naar PFAS-problematiek

Vlak nadat de boeren van Nederland in grote getale richting Den Haag waren gekomen, dient er zich weer een nieuwe beweging aan om te protesteren: de bouwbedrijven. Waar het bij de boeren om stikstof ging, is het bij de bouwbedrijven een opstapeling van ‘problematiek’ dat hen richting Den Haag brengt. Want naast de stikstofproblematiek die de bouwers van Nederland net als de boeren raakt, hebben zij ook te kampen met de nieuwe kabinetsmaatregelen omtrent de PFAS-problematiek.

PFAS
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een toxische, onafbreekbare chemische stofgroep dat vooral gevonden wordt in de bodem, en kunnen schadelijk zijn voor mensen. Zesduizend stoffen vallen onder de PFAS-groep, waarvan sommigen Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn omdat zij in hogere concentraties ernstige problemen als vruchtbaarheidsproblemen en kanker veroorzaken. Maar dit zijn enkel nog de kortetermijneffecten, de langetermijneffecten zijn nog niet bekend.

Deze stoffen bevinden zich al in de Nederlandse bodem, waardoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaald heeft dat per 1 oktober alleen grond mag worden verplaatst als die op aanwezigheid van PFAS is gecontroleerd, en niet de door RIVM gestelde norm van maximaal 0,1 milligram PFAS per kilo grond overschrijdt. Dit besluit stapelt zich bovenop het stikstofbesluit van de commissie Remkes van de Raad van State, waardoor bouwbedrijven tegen stilstand aanlopen in hun projecten. Volgens het FD is de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw in drie maanden tijd €800 miljoen tot €900 miljoen aan omzet misgelopen doordat opdrachten voor het baggeren of verplaatsen van grond zijn vertraagd, ingetrokken of uitgesteld. De nieuwe stichting ‘Grond in Verzet’ heeft hierom vandaag, 30 oktober, een actiedag georganiseerd in Den Haag.

Reactie van het kabinet
Het kabinet reageerde vandaag op de zorgen van de bouwers. Staatssecretaris van Veldhoven wil snel meer duidelijkheid van het RIVM over een veilige norm voor PFAS in de bodem, en Minister Schouten wil dat kleine en middelgrote bouwprojecten geen tijdrovend vergunningsproject hoeven te doorlopen. Het idee is dat de huidige norm van 0,1 milligram per kilo grond wordt verruimd maar nog wel binnen veilige grenzen voor de gezondheid blijft. Staatssecretaris van Veldhoven wil uiterlijk 1 december nieuwe regels in kunnen voeren zodat de bouwsector meer duidelijkheid kan krijgen. Verder werkt de coalitie aan een vangnet voor bouwbedrijven die getroffen zijn door de stikstof en PFAS-besluiten. in de Tweede Kamer is er discussie over de problematiek: kamerlid Von Martels (CDA) vroeg spoeddebat omtrent PFAS aan, maar veel partijen vinden dat het ruimschoots in andere debatten aan bod is gekomen. Daarnaast wachten zij liever het onderzoek van de RIVM af, er was onvoldoende steun voor een PFAS-debat.

In een interview met de Volkskrant stelt milieutechnoloog Arne Alphenaar dat Nederland het PFAS probleem te lang genegeerd heeft. Zo lijkt er ook net als met de stikstofproblematiek dat er te lang is afgewacht door de overheid, waardoor er acute en ingrijpende beleidswijzigingen ingezet worden om alles weer op orde te stellen. De gevolgen van dit soort ingrijpende beslissingen roepen hierdoor ook flinke weerstand op bij gedupeerden. Nadat de boeren naar Malieveld zijn gekomen om hun stem kenbaar te maken, zijn het vandaag de bouwers van Nederland die hun stem te laten horen in Den Haag. De problematiek stapelt zich op en de protesten worden verder aangewakkerd: het kabinet zal er de komende tijd druk mee blijven.