Category Archives: News

Dröge & van Drimmelen treedt toe tot het U.N. Global Compact Network Netherlands

Sinds 28 september is Dröge & van Drimmelen onderdeel van het U.N. Global Compact Network Netherlands. Meer dan 210 Nederlandse organisaties zijn ondertussen aangesloten. Global Compact Netwerk Nederland mobiliseert een lokale beweging van duurzame bedrijven en belanghebbenden die  de levens van toekomstige generaties wil verbeteren.

Global Compact Network

Geleid door de Tien Principes en de 17 SDG’s ondersteunen zij organisaties bij het begrijpen van wat verantwoord ondernemen betekent in een wereldwijde en lokale context en bieden zij richtlijnen om duurzaamheidsverplichtingen in actie om te zetten. Dröge & van Drimmelen heeft zich met een brief aan Secretaris-Generaal Antonio Guterres gecommitteerd aan de Tien Principes en de SDG’s. Daarnaast zijn alle leden van het Global Compact Network ieder jaar te rapporteren over de voortgang op hun duurzaamheidsdoelstellingen. Global Compact Network Netherlands biedt onder andere een ‘SDG Game’ aan, verzorgt elk jaar een lijst met SDG Pioneers en heeft een eigen Young Professionals programma. Meer informatie over de diverse initiatieven op de website van GCN Netherlands.

Dröge & van Drimmelen

Dr2 Consultants New York verzorgt voor organisaties de Public Affairs bij de Verenigde Naties. SDG’s helpen daarbij omdat ze fungeren als een ‘common language’ om over duurzaamheid te spreken. Directeur New York Stefanie Ros: “De SDG’s openen de deur naar de VN en bieden een platform voor informeel en formeel contact, bijeenkomsten, klanten events etc. In een global public affairs strategie mogen de SDG’s dan ook niet ontbreken.” Marieke van der Werf, partner bij Dröge & van Drimmelen in Den Haag: “als kantoor met een stevige duurzaamheidsfocus zien wij het belang van de SDG’s al langer. Vorig jaar lanceerden wij een trendrapport over hoe de Sustainable Development Goals public affairs kunnen versterken. Het is echter belangrijk dat ook politiek en maatschappij hierin meegaan. Het Global Compact Network zet zich daar voor in en wij dragen graag een steentje bij.

 

Prinsjesbelang 2021: Hoe vergroten we het vertrouwen in de rechtsstaat en democratie?

Op 20 september, de dag voor Prinsjesdag, wordt traditioneel getrouw Prinsjesbelang georganiseerd, Dröge & van Drimmelen is één van de mede-organisatoren. Prinsjesbelang is een van de onderdelen van het Prinsjesfestival en gaat over belangenbehartiging als onderdeel van het democratisch proces. Ook dit jaar staat de uitzending van WNL Haagse Lobby van Radio 1 volledig in het teken van Prinsjesbelang met als centraal thema ‘bouwen aan vertrouwen.’ Onder leiding van Martijn de Greve gaan Dineke de Groot (president Hoge Raad), Audrey Keukens (voorzitter VNO-NCW West) en Caelesta Braun (professor Public Governance & Civil Society, Universiteit Leiden) met elkaar in gesprek over hoe we het vertrouwen in de democratie, rechtstaat en economie kunnen versterken. Welke rol spelen leiders en vooraanstaande personen bijvoorbeeld in deze transitie?

Ook dit jaar is het weer mogelijk om Prinsjesbelang live bij te wonen onder het genot van een hapje en een drankje en vragen te stellen aan de panelleden. U bent van harte welkom op maandag 20 september van 12.00-14.00 uur op de Universiteit Leiden, campus Den Haag, aan de Turfmarkt 99.

Alliantie vraagt nieuw kabinet om beleidskader voor CCU: “stimuleer het circulair gebruik van CO2 in planten, bodem en producten

Met een Manifest doet de pas opgerichte CCU-Alliantie een dringendberoep op het nieuwe kabinet om meer kansen te bieden aan het hergebruik van CO2. CCU staatvoor Carbon Capture and Utilization: het legt CO2 vast in nieuwe toepassingen. Daarmee ligt het in het verlengde van CCS, dat staat voor ‘storage’, ofwel opslag van CO2. Vanwege de bijdrage aan de klimaatdoelen zijn voor CCS inmiddels onderzoeks- en subsidieprogramma’s van start; Voor ontwikkelingen om CO2 opnieuw in te zetten als grondstof ontbreken echter regelgevende kaders, accounting-systemen en financiële instrumenten. Een nieuw kabinet doet er goed aan om, naast CO2-opslag, ook CO2-vastlegging te stimuleren.”

De CCU-Alliantie is opgericht door ARN, Glastuinbouw Nederland, Green Minerals, NOGEPA, SCW Systems, STERCORE, Synkero, OCAP, Twence en Vereniging Afvalbedrijven en wordt voorgezeten door oud-parlementariër Marieke van der Werf. Omdat de inzet van CO2 als grondstof het sluitstuk is van de
koolstofkringloop, zien zij CCU als belangrijke bijdrage aan zowel de energietransitie als de transitie naar een circulaire economie. Én als een kansrijke ontwikkeling, want de toepassingsmogelijkheden van CO2 zijn legio. Nu al wordt het ingezet als feedstock voor planten; als bodemverbeteraar die
bijdraagt aan biodiversiteit; als synthetische brandstof voor onder andere de luchtvaart; als groene koolstof voor de chemische industrie en als grondstof voor bouwmaterialen als beton, cement en papier. Als de CO2 afkomstig is van een biogene feedstock, betekent de her-inzet van CO2 zelfs een negatieve emissie. Partijen in de koolstofketen, van de grote emitters tot de gebruikers van CO2 en degenen die producten afnemen waarin CO2 is vastgelegd, lopen aan tegen gebrek aan duidelijkheid en stimulering. Is CO2 een grond- of afvalstof?; welke partij in de keten mag het gebruik opvoeren als CO2-reductie?; welke SDE++ categorie is van toepassing?; hoe wordt de CO2-reductie van de diverse
toepassingen berekend?; hoe wordt vastlegging van biogene CO2 gewaardeerd; op welke wijze wordt de markt gestimuleerd om CO2 als grondstof in zetten?, etc.

Voor verdere ontwikkeling van technologie en toepassingen is het noodzakelijk dat de overheid een visie en een beleidskader ontwikkelt voor CCU. Belangrijkste onderdelen daarvan zijn het ontwikkelen van rekenmodel voor de diverse toepassingen van CO2 en het realiseren van een
robuust stimuleringskader. De Alliantie pleit voor een Routekaart en roept met het Manifest de nieuwe coalitie op tot “optimalisatie van bestaande en verkenning van nieuwe financiële- en beleidsinstrumenten die de inzet van CO2 als grondstof ondersteunen.”

Voor meer informatie over de CCU-Alliantie kan contact worden opgenomen met Boi de Moel, New Economy, via boi@neweconomy.eco of 06 13 11 93 61.

Kirsten Verdel, Leonie Scholts en Charlotte van Wezel nieuwe partners Dröge & van Drimmelen

Vandaag zijn Kirsten, Leonie en Charlotte tot partner benoemd. Met deze stap verstevigt adviesbureau Dröge & van Drimmelen de betrokkenheid van de eigen collega’s bij het bureau dat zustervestigingen heeft in Brussel, Kopenhagen, Shanghai en New York.

Kirsten Verdel (1978) is gespecialiseerd in de strategische inzet van public affairs, complexe communicatievraagstukken en campagnes. Ze is mede-oprichter van Freedom Internet en actief als Amerikadeskundige. Ze werkte onder andere bij Obama’s eerste presidentscampagne. In 2020 won ze de Publieksprijs bij de Verkiezingen voor Communicatieman/vrouw van het Jaar.

Leonie Scholts (1989) is gespecialiseerd in het snijvlak van public affairs en juridische vraagstukken en is dé public affairs expert op het gebied van mobiliteit. Naast haar werk is Leonie actief voor de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Charlotte van Wezel (1987) is gespecialiseerd in strategische belangenbehartiging in het complexe speelveld waar politiek, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties samen komen. Hiervoor heeft zij een aantal jaren in de Tweede Kamer gewerkt en naast haar werk is zij voorzitter van de VVD in Wassenaar.

Oprichter Frans van Drimmelen: De expertise en ervaring van de nu toetredende partners vormen een waardevolle aanvulling op het directieteam, in zowel de bedrijfsvoering als de profilering van het bureau. Op het gebied van public affairs en corporate communicatie hebben de nieuwe partners veel kennis en ervaring. We kijken met plezier uit naar de samenwerking in de nieuwe samenstelling.’

Dröge & van Drimmelen heeft nu zeven partners. Naast de toetredende partners zijn dit Frans van Drimmelen, Audrey Keukens, Marieke van der Werf en Roeland Coomans.

Webinar – Fit for 55

De opgave waar Nederland voor staat in de energietransitie was al enorm, maar wordt verder aangescherpt door de Europese Commissie. Op 14 juli wordt Fit for 55 verwacht: het pakket regelgeving van de Europese Commissie om een nieuwe, nog ambitieuzere doelen te zetten.  Het CO2-reductiedoel voor 2030 wordt opgehoogd van 40 naar 55%, gekoppeld aan meer biologische landbouw, meer natuurhersteldoelen en zwaardere CO2-beprijzing.

Een ware groene revolutie. En zoals altijd bij revoluties: wie wacht is te laat, wie tijdig is, ziet de wereld voor zich openen. De vraag is: bent u er klaar voor?

Op 15 juli, daags na de presentatie van het pakket,  organiseert Dröge & van Drimmelen op het  webinar Fit for 55 (van 12u tot 13u).  Senior adviseur Gerben-Jan Gerbrandy kent als oud-EU-parlementarier de Brusselse klimaatdossiers en neemt u mee in de wereld van uitdagingen en kansen die gaan komen. Dit doet hij samen met partner en senior adviseur Marieke van der Werf, die al jaren vele organisaties helpt zich goed te positioneren in de energietransitie.

Zo verbinden we recente Europese ontwikkelingen, de opties die Nederland heeft zoals uiteengezet in rapport-Van Geest en met de rol die uw organisatie daarin kan hebben. Zien we u ook de 15e? Aanmelden kan via door te mailen naar c.zwaaneveld@dr2.nl. U krijgt dan de link naar het webinar.

UN rings alarm bells for lack of access to internet, calls for High-Level meeting on connectivity

The pandemic has spurred rapid digitalization which has reduced its impact for some people in many countries: whether it concerns financial, health, employment or financial services – most of them can be done more and more online. At the same time, COVID-19 also led to an immediate and ever fast-growing digital divide between those who have access to broadband
internet and those who have not. With that, connectivity has suddenly become a central focus for countries, the private sector, civil society as well as multilateral institutions, such as the United Nations (UN).

Highlighting the urgency of the issue of connectivity, the President of the UN General Assembly called for a high-level Thematic Debate on Digital Cooperation and Connectivity’, which will take place this upcoming April 27th. The guiding question will be what can be done to promote more effective intersectoral linkages, at national and international levels, to achieve a whole-of-society approach to end the digital divide, in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Aside from Heads of State, leaders from the private sector and civil society will project their challenges and successes as well as discuss innovative ideas and partnerships. After the meeting, new and existing multi-stakeholder initiatives and partnerships will be further discussed during ECOSOC’s STI Forum1
in May 2021.

Dr2 Consultants (NL: Dröge & van Drimmelen) guides its clients in building the external environment needed to contribute to the SDGs. On the theme of connectivity specifically, we assist stakeholders to monitor policy discussions and developments, to form stakeholder coalitions, and to actively get involved in the debates.

If your organization would like to be informed of the developments of the High-Level debate on April 27th or the aftermath, or should you be interested in what we can do for you on the SDGs in general, please do not hesitate to contact Stefanie Ros, Director of our New York office, at s.ros@dr2consultants.eu

Verklaring naar aanleiding van publicatie onderzoeksrapport BING

Vandaag verscheen het eindrapport van onafhankelijk Bureau BING dat in opdracht van D66 onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van anonieme insinuaties aan het adres van onze collega Frans. BING concludeert dat de aantijgingen ongegrond zijn. Een uitkomst waar wij uiteraard blij mee zijn. Het anonieme bericht heeft stevige impact gehad op Frans en op ons als collega’s. Op basis van de conclusies van BING hervat Frans zijn taken en richten wij ons gezamenlijk weer op de toekomst. Wij bedanken iedereen die in de afgelopen periode met ons heeft meegeleefd.

Voor meer informatie:
Namens de directie, Marieke van der Werf 06 50 41 98 96

Val van het kabinet Rutte-III

Ontslag kabinet Rutte-III

Vanmiddag heeft minister-president Rutte het ontslag van zijn kabinet Rutte-III aangeboden. Een kabinet wordt demissionair (‘valt’) als het kabinet of de minister-president ontslag heeft gevraagd aan de Koning. Tot er een nieuw kabinet is zal het demissionaire kabinet doorregeren. Onder een demissionair kabinet worden alleen lopende zaken afgehandeld en worden geen politiek gevoelige (controversiële) onderwerpen behandeld. De Eerste en Tweede Kamer bepalen welke onderwerpen controversieel verklaard dienen te worden. Een voorbeeld van een lijst van controversiële onderwerpen kunt u hier vinden. Een demissionair kabinet kan ook niet worden ontslagen (naar huis worden gestuurd), omdat zij wezenlijk al hun ontslag hebben ingediend en er alleen nog zitten vanwege het landsbelang. er van. Wel kan er (theoretisch) nog een motie van wantrouwen of afkeuring worden ingediend of kan de samenstelling van het kabinet veranderen.
Het demissionaire kabinet kan wetsvoorstellen indienen, ministeriële regelingen uitvaardigen en algemene maatregelen van bestuur opstellen. In de regel zijn dit enkel onderwerpen die als niet-controversieel worden verklaard door beide Kamers. De aanpak van de coronacrisis kan naar verwachting doorgaan op dezelfde wijze. Een demissionair kabinet is dan ook zeker niet vleugellam. Diverse politieke partijen hebben al aangegeven dat de coronabestrijding prioriteit heeft en daarvoor het kabinet ruimte wil blijven geven.

Welke gevolgen heeft het?
Omdat de Tweede Kamerverkiezingen al op 17 maart 2021 plaatsvinden zal de vroegtijdige val van het kabinet, zeer waarschijnlijk, geen invloed hebben op de verkiezingsdatum. Onder normale omstandigheden biedt het kabinet al haar ontslag aan kort voor de verkiezingen. Het kabinet blijft dan zitten tot er een nieuw kabinet is gevormd die het stokje overneemt.
De Tweede Kamer zal bepalen welke onderwerpen en dossiers controversieel verklaard moeten worden. Op deze onderwerpen zullen geen belangrijke besluiten worden genomen tot er een nieuw kabinet zit. De Eerste Kamer kan ook overgaan tot het controversieel verklaren van onderwerpen. Echter, in zowel 2010, 2012 als in 2017 is dit niet gebeurd en ging de Eerste Kamer verder met de behandeling van liggende voorstellen.

Vervolgstappen
In eerste instantie zal de Kamer een lijst met controversieel verklaarde onderwerpen moeten opstellen. Dit gaat in een aantal stappen.
Iedere Kamercommissie last een extra procedurevergadering in, die alleen is gewijd aan het controversieel verklaren van onderwerpen die in behandeling zijn. Dit kan gaan om wetsvoorstellen, kabinetsbrieven, commissievergaderingen met het kabinet en werkbezoeken.
Tijdens de extra procedurevergadering wordt op de gebruikelijke manier besloten over geagendeerde onderwerpen. Dit betekent ook dat het controversieel verklaren van een onderwerp een meerderheid vereist.
De Tweede Kamer stemt vervolgens plenair over alle lijsten die zijn samengesteld tijdens de procedurevergaderingen en eventueel door fracties nadien voorgestelde wijzigingen.
Indien een Kamerlid toch een controversieel-verklaard onderwerp wil behandelen, dan kan deze de desbetreffende commissie verzoeken om een brief te sturen naar de voorzitter van de Tweede Kamer waarin wordt verzocht om het onderwerp alsnog te behandelen. Vervolgens stemt de Kamer over de brief. Als wordt ingestemd met de brief, dan wordt het onderwerp van de lijst afgehaald en kan deze weer verder worden behandeld.

Heeft u vragen omtrent de recente ontwikkelingen. Neem gerust contact met ons via info@dr2.nl of 070 392 0212

Tijdpad

Sustainable Development Goals versterken public affairs

Dat blijkt uit het “Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals” dat Jan Peter Balkenende in aanloop naar SDG Action Day ontving uit handen van Marieke van der Werf en Frans van Drimmelen – beiden partners bij Dröge & van Drimmelen. Het rapport werd aangeboden aan Balkenende gezien zijn voorzitterschap van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei en de SDGs.

Voor het jaarlijkse trendrapport onderzocht Dröge & van Drimmelen welke trends zichtbaar zijn op het snijvlak van public affairs en de SDG’s. Er is gesproken met vijftien vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties vanuit de hele wereld en de conclusie is duidelijk: de SDG’s en public affairs krijgen een steeds hechtere relatie. Veel organisaties kiezen ervoor om de SDG’s onderdeel te laten uitmaken van hun public affairs strategie. De SDG’s bieden bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s een gezamenlijke internationale taal om te communiceren over hun maatschappelijke betrokkenheid. Aan de andere kant zetten organisaties public affairs in om de SDG’s hoger op de politieke agenda te krijgen. Met enige spijt constateert men wel dat Nederland als één van de weinige Europese landen een nationale SDG-strategie ontbeert.

Download hier het Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals.

In het rapport staan onder andere interviews met vertegenwoordigers van Philips, Mærsk, Port of Rotterdam, NOGEPA, Consulaat Shanghai en SDG Nederland. In de interviews vallen 4 trends te ontdekken:

Trend 1: De SDG’s creëren niet alleen een betere wereld, maar ook sterkere organisaties. Zoals Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam aangeeft in haar interview voor het rapport: bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen realiseren zich dat economische groei samen moet gaan met duurzame groei. Organisaties die de SDG’s in hun missie of strategie opnemen, genereren doorgaans meer impact op zowel maatschappelijke doelen als op imago, medewerkersbetrokkenheid, publiek-private samenwerking, waardering en uiteindelijk continuïteit en winst.

Jan Peter Balkenende: “Ik ben een enorm voorstander van de SDG’s. Vanwege de inhoud van de doelen en omdat ze verbindend werken. Dat is de kracht ervan. De SDG’s hebben te maken met alles en iedereen op deze wereld. Om ze te realiseren heb je common knowledge, common language en common action nodig. Public affairs en communicatie dragen daaraan bij. Het gaat over visie, strategie ontwikkeling, het inzichtelijk maken van zaken en het overbrengen van een eerlijk verhaal. Er liggen geweldige kansen voor de SDG’s. En iedereen speelt een rol in het oppakken daarvan: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Complimenten dat jullie daar aandacht voor vragen in het trendrapport.”

Trend 2: Een kaderstellende rol van de overheid is belangrijk. Zoals Herman Mulder van SDG Nederland aangeeft is het cruciaal dat de overheid een simuleringskader biedt. Diverse organisatie pleiten voor een nationale SDG-strategie en meer incentives voor duurzaam ondernemen.

Trend 3: De SDG’s versterken een public affairs strategie. Ze bieden houvast voor communicatie en rapportage. Arendo Schreurs, directeur-generaal van NOGEPA geeft aan dat aan de hand van de SDG’s de milieuprestaties (en –uitdagingen) kunnen worden weergegeven. Anders Würtzen, VP Global Head of Public Affairs bij Maersk geeft aan dat de SDG’s vormgeven aan het narratief van een organisatie.

Marieke van der Werf, partner bij Dröge & van Drimmelen: “Ieder jaar schrijven we een trendrapport over een belangrijke ontwikkeling op gebied van public affairs.  Gezien de toenemende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we gekozen om dit jaar de rol van de SDGs te belichten.  Als maatschappelijk betrokken bureau zijn we blij te merken dat het belang van de SDGs in deze context ruim (h)erkend wordt en in belang toeneemt.”

Trend 4: We gaan vooruit! In de woorden Jan Willem-Scheijgrond, o.a. voorzitter van het UN Global Compact Network in The Netherlands: ”We gaan van bewustzijn naar implementatie”. Bij Philips ziet hij hoe de SDG’s meer en meer onderdeel worden van de core business. Ook anderen zien een verschuiving van de SDGs als communicatievehikel naar het hart van de onderneming.

 

Over Jan Peter Balkenende
Naast voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition – een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei, is Jan Peter Balkenende momenteel partner bij Ernst&Young en tevens hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit. De heer Balkenende was van 2002-2010 minister-president van Nederland.

Over Dröge & van Drimmelen
Dröge & van Drimmelen is een strategisch adviesbureau dat actief is op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. Met kantoren in Den Haag, Brussel, Denemarken, New York en Shanghai adviseren wij over de hele wereld overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s hoe zij maatschappelijk en politiek draagvlak kunnen verwerven voor hun issues. Wij zijn erg betrokken bij de SDGs. Zo zetten wij ons via zusterbedrijf Dr2 New Economy actief in om de transitie naar een circulaire economie die gebruik maakt van hernieuwbare energie te versnellen.

Kirsten Verdel wint Publieksprijs bij Verkiezingen voor Communicatieman/vrouw van het Jaar

Kirsten Verdel is de winnares van de Publieksprijs bij de Verkiezingen voor de Communicatieman/vrouw van het Jaar 2020. De 42-jarige senior adviseur bij Dröge & van Drimmelen won de prijs voor haar inzet om de ideologische waarden van XS4ALL te behouden. Juryvoorzitter Noud Bex: ‘Kirsten is een vrouw met een missie. Wat ons opviel is haar onuitputtelijke energie; onwaarschijnlijk wat ze voor elkaar heeft gekregen.’ De verkiezingen worden jaarlijks georganiseerd door Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Verdel lanceerde begin 2019 een petitie om XS4ALL te behouden, nadat KPN bekend had gemaakt het merk te willen opheffen. 55.000 sympathisanten tekenden de petitie en (oud-)collega’s, klanten en sympathisanten die wilden helpen meldden zich. Kirsten nam het initiatief tot actiecomité XS4ALL Moet Blijven, omdat ze de waarden en ideologie van XS4ALL ‘linksom of rechtsom’ in stand wilde houden. Ze hield zich bezig met communicatie, woordvoering en organisatie van het actiecomité en beantwoordde meer dan 50.000 e-mails. De toon van de campagne probeerde ze positief, constructief, oplossingsgericht en betrokken te houden.

De vakjury gaf aan dat de campagne ‘een activistische signatuur’ had, ‘guerilla-achtig’. Dat laatste uitte zich onder andere in acties bij het Rijksmuseum, waar de KPN-top bij elkaar kwam: het actiecomité stond daar met grote ‘I AM XS4ALL letters’. Ook werden er lastige vragen gesteld bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van KPN. Er werd echter ook achter de schermen geprobeerd KPN van mening te doen wijzigen: Het actiecomité sprak meerdere keren met de KPN en wist zelfs investeerders aan te trekken die bereid waren XS4ALL eventueel over te nemen van KPN.

Plan B

KPN hield echter voet bij stuk, waardoor Plan B op tafel kwam: een alternatieve provider. Verdel stelde voor een crowdfundingcampagne te organiseren, in de hoop voldoende startkapitaal op te halen voor die alternatieve provider. Binnen 3,5 dag werd daarbij 2,5 miljoen euro opgehaald. Op 11 november startte Freedom Internet. Binnen een week zat de nieuwe provider boven het dubbele van de gehoopte 5.000 founding members. Sindsdien groeit Freedom hard door. Kirsten is als lid van de Raad van Advies verbonden aan Freedom Internet.