Blogs

Blog: Prijs de dag nog niet voor de avond

9 april 2018 – De krantenkoppen stonden er vol mee: ‘Wiebes draait de gaskraan dicht.’ Dit was zonder meer een historisch besluit van het kabinet. Maar hoe kwam dit besluit tot stand? René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, gaf op donderdag 5 april een unieke inkijk in het besluitvormingsproces.

Toen René Paas benoemd werd tot commissaris van de Koning in Groningen, wenste men hem succes, maar ook voornamelijk sterkte. De twaalf maanden die hier op volgden illustreerden dit. De grote onvrede onder de Groningers, de noodzaak om de gaswinning te veranderen en een demissionair kabinet met een politiek zeer gevoelig onderwerp, maakte het niet een gemakkelijke positie. Het radicale besluit op 29 maart om de gaswinning uit het Groningseveld te stoppen, maakt het daarom des te meer historisch.

Afhandeling schade, veiligheid en toekomstperspectief   

René Paas benadrukte tijdens de lezing dat er nog steeds grote stappen gezet moeten worden, ondanks dit historische besluit. Naast een goede afwikkeling van de schade, moet er gewerkt worden aan het op pijl brengen van het veiligheidsniveau en het bieden van een goed toekomstperspectief voor de Groningers. Met stoppen van de gasproductie, zal immers ook een industrie verdwijnen. Ook moet men de Groningers nog verzekeren van een veiligheidsniveau dat niet onderdoet voor dat van andere Nederlanders. Het stilleggen van de gasproductie zorgt immers het komende decennium niet voor het stoppen van aardbevingen.

Een toekomstperspectief is er zeker, mits goed uitgevoerd. Groningen heeft een geschiedenis als energieleverancier van het Rijk. Eerst middels turf, later middels het gas. Groningen is daarom bij uitstek geschikt als hofleverancier van duurzame energie, wat de werkgelegenheid in de regio op pijl kan houden. Versterkte inzet hierop lijkt René Paas niet meer dan redelijk, aangezien Groningen met de gasbaten tot dusver ongeveer 280 miljard aan inkomsten voor de schatkist heeft gegenereerd. Maar uiteraard: mits vooraf de voorwaarden duidelijk en ten gunste van de Groningers zijn opgesteld.

Vanuit de wetenschappelijke invalshoek

De inkijk in het proces en in de lobby van Groningen werd aangevuld door een wetenschappelijke reflectie van Arco Timmermans, buitengewoon hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden. Hij benadrukte de groeiende invloed en kracht van de burgerlobby. Het wordt voor de gevestigde orde steeds moeilijker om de burgerlobby, mits deze goed is georganiseerd, te negeren of om hier slechts op passieve wijze op te reageren. In de kwestie-Groningen heeft het kabinet nu een eerste stap richting de burgerlobby gezet. De vraag is of deze reactie actief en open genoeg blijft naar tevredenheid van de bewoners.

"Lezing_Paas "Lezing_Paas