Actueel

Ben Pauw lezing 2013

In zijn lezing ging Thom de Graaf in op de wijze waarop public affairs het democratisch besluitvormingsproces beïnvloedt en de bestuurlijke legitimiteit vergroot. Direct bij aanvang gaf De Graaf al aan dat zeker dat laatste een discussie waard is: “een geslaagde lobby is nog niet hetzelfde als verbreed draagvlak”. Daarom stelde De Graaf ook dat de grootste uitdaging voor public affairs professionals is het “op overtuigende wijze verbinden van een particulier belang aan het staatsbelang, dat wil zeggen aan datgene wat wij breed gedragen beschouwen als de beste koers en het beste beleid voor ons land”.

Over transparantie en integriteit zei De Graaf dat een aantal simpele regels dat ooit is opgesteld door voormalig minister Klaas de Vries, de basis van elke lobbyist kan zijn: “Bij twijfel niet doen, laat nooit de indruk ontstaan dat je integriteit niet zo belangrijk vindt, wees er op bedacht dat alles wat je doet navertelbaar moet zijn en breng zowel je opdrachtgever als degene die je wilt beïnvloeden nooit in verlegenheid.”

Ook voor senatoren presenteerde De Graaf twee leefregels: “Je voert niet het woord over zaken waarin je persoonlijk of professioneel belang hebt en je gebruikt je positie als deeltijdparlementariër alleen voor het doel waarvoor je daar zit. De Eerste Kamer is immers geen lobbykantoor”.

Na afloop van de lezing volgde een levendige discussie onder leiding van gastheer en directeur Frans van Drimmelen waarbij vooral gediscussieerd werd over hoe transparantie door public affairs professionals en beleidsmakers vorm gegeven zou moeten worden, de opkomst van de mondige burger en of ´Den Haag´ nog wel te begrijpen is voor iedereen.

Ben Pauw lezing
Met de Ben Pauw lezing eert Dröge & van Drimmelen de grondlegger van de public affairs in Nederland, Ben Pauw. De lezing wordt traditioneel afgesloten met de Haagse Nazomerborrel waar politici, ondernemers en vertegenwoordigers van branche- en maatschappelijke organisaties met elkaar het glas heffen op het nieuwe politieke seizoen.

Hier kunt u de gehele toespraak lezen.

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2

 

"dr2