Blogs

Autonomie vereist veelzijdige energiemix

Wat mij betreft is het tijd voor een herintroductie van het begrip ‘energie-autonomie’. In 2006 pleitte Hermann Scheer met dit begrip voor decentrale duurzame energie-opwekking. Dat maakt mensen onafhankelijk van welke energieleverancier dan ook. De jaarlijkse verdubbeling van het aantal zelf-opwekkers en de groei van lokale energie-coöperaties geeft aan dat de ‘local resources’ zon en wind steeds meer worden benut. Deze autonomie moet ook op nationale schaal worden gezocht. Niet door alles zelf te willen produceren, maar door een betere ‘span-of-control’ te krijgen over de herkomst van energie. Daarbij gaat het om zowel garantie van levering als om inzicht in de wijze van productie, binnen én buiten onze landsgrenzen. De span-of-control is wat mij betreft een hedendaagse vorm van energie-autonomie.

Ondertussen begint ons energiesysteem te kraken onder een overdaad aan energie van zon en wind. De fluctuaties in het aanbod leiden tot overbelasting van het distributienet en verstoring van de energiemarkt. Het is geweldig dat de duurzame ontwikkeling zo sterk doorzet, maar de keerzijde is dat energiecentrales stil komen te staan. Versnelde afschrijvingen betekenen dat er niet meer geïnvesteerd wordt in ‘vergroening’ noch in back up capaciteit voor tijden van schaarste. Deze schaarste dient zich inmiddels aan: het sluiten van kerncentrales om veiligheidsredenen leidt tot een dreigend stroomtekort in België. Op internet rouleren zelfs waarschuwingen voor een black out.

Zo is er een gespannen situatie ontstaan. Enerzijds is er de wens tot energie-autonomie, anderzijds beschikt de energiesector over onvoldoende middelen om energielevering blijvend te garanderen en schoner te produceren. Voor de ‘span-of-control’ hebben we de capaciteit van traditionele centrales en – mogelijk – onze bodemschatten voorlopig nodig. Hoe sneller we het aandeel duurzaam groter maken, hoe beter, maar het aandeel niet-duurzaam moeten we zo schoon mogelijk invullen. Ook dat is een verantwoordelijkheid binnen het streven naar energie-autonomie.

Het valt me op dat in de landen om ons heen de discussie over leveringszekerheid en back-up capaciteit volop gevoerd wordt. Gezien de recente mondiale ontwikkelingen mag Nederland hierin niet in achterblijven. Energie-autonomie zou daarbij de focus moeten zijn, gebaseerd op een veelzijdige energiemix.

Marieke van der Werf
Partner Dröge & van Drimmelen
Oud-Tweede Kamerlid voor het CDA