Auteur archieven: Madelon Smit

Sustainable Development Goals versterken public affairs

Dat blijkt uit het “Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals” dat Jan Peter Balkenende in aanloop naar SDG Action Day ontving uit handen van Marieke van der Werf en Frans van Drimmelen – beiden partners bij Dröge & van Drimmelen. Het rapport werd aangeboden aan Balkenende gezien zijn voorzitterschap van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei en de SDGs.

Voor het jaarlijkse trendrapport onderzocht Dröge & van Drimmelen welke trends zichtbaar zijn op het snijvlak van public affairs en de SDG’s. Er is gesproken met vijftien vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties vanuit de hele wereld en de conclusie is duidelijk: de SDG’s en public affairs krijgen een steeds hechtere relatie. Veel organisaties kiezen ervoor om de SDG’s onderdeel te laten uitmaken van hun public affairs strategie. De SDG’s bieden bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s een gezamenlijke internationale taal om te communiceren over hun maatschappelijke betrokkenheid. Aan de andere kant zetten organisaties public affairs in om de SDG’s hoger op de politieke agenda te krijgen. Met enige spijt constateert men wel dat Nederland als één van de weinige Europese landen een nationale SDG-strategie ontbeert.

Download hier het Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals.

In het rapport staan onder andere interviews met vertegenwoordigers van Philips, Mærsk, Port of Rotterdam, NOGEPA, Consulaat Shanghai en SDG Nederland. In de interviews vallen 4 trends te ontdekken:

Trend 1: De SDG’s creëren niet alleen een betere wereld, maar ook sterkere organisaties. Zoals Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam aangeeft in haar interview voor het rapport: bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen realiseren zich dat economische groei samen moet gaan met duurzame groei. Organisaties die de SDG’s in hun missie of strategie opnemen, genereren doorgaans meer impact op zowel maatschappelijke doelen als op imago, medewerkersbetrokkenheid, publiek-private samenwerking, waardering en uiteindelijk continuïteit en winst.

Jan Peter Balkenende: “Ik ben een enorm voorstander van de SDG’s. Vanwege de inhoud van de doelen en omdat ze verbindend werken. Dat is de kracht ervan. De SDG’s hebben te maken met alles en iedereen op deze wereld. Om ze te realiseren heb je common knowledge, common language en common action nodig. Public affairs en communicatie dragen daaraan bij. Het gaat over visie, strategie ontwikkeling, het inzichtelijk maken van zaken en het overbrengen van een eerlijk verhaal. Er liggen geweldige kansen voor de SDG’s. En iedereen speelt een rol in het oppakken daarvan: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Complimenten dat jullie daar aandacht voor vragen in het trendrapport.”

Trend 2: Een kaderstellende rol van de overheid is belangrijk. Zoals Herman Mulder van SDG Nederland aangeeft is het cruciaal dat de overheid een simuleringskader biedt. Diverse organisatie pleiten voor een nationale SDG-strategie en meer incentives voor duurzaam ondernemen.

Trend 3: De SDG’s versterken een public affairs strategie. Ze bieden houvast voor communicatie en rapportage. Arendo Schreurs, directeur-generaal van NOGEPA geeft aan dat aan de hand van de SDG’s de milieuprestaties (en –uitdagingen) kunnen worden weergegeven. Anders Würtzen, VP Global Head of Public Affairs bij Maersk geeft aan dat de SDG’s vormgeven aan het narratief van een organisatie.

Marieke van der Werf, partner bij Dröge & van Drimmelen: “Ieder jaar schrijven we een trendrapport over een belangrijke ontwikkeling op gebied van public affairs.  Gezien de toenemende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we gekozen om dit jaar de rol van de SDGs te belichten.  Als maatschappelijk betrokken bureau zijn we blij te merken dat het belang van de SDGs in deze context ruim (h)erkend wordt en in belang toeneemt.”

Trend 4: We gaan vooruit! In de woorden Jan Willem-Scheijgrond, o.a. voorzitter van het UN Global Compact Network in The Netherlands: ”We gaan van bewustzijn naar implementatie”. Bij Philips ziet hij hoe de SDG’s meer en meer onderdeel worden van de core business. Ook anderen zien een verschuiving van de SDGs als communicatievehikel naar het hart van de onderneming.

 

Over Jan Peter Balkenende
Naast voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition – een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei, is Jan Peter Balkenende momenteel partner bij Ernst&Young en tevens hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit. De heer Balkenende was van 2002-2010 minister-president van Nederland.

Over Dröge & van Drimmelen
Dröge & van Drimmelen is een strategisch adviesbureau dat actief is op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. Met kantoren in Den Haag, Brussel, Denemarken, New York en Shanghai adviseren wij over de hele wereld overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s hoe zij maatschappelijk en politiek draagvlak kunnen verwerven voor hun issues. Wij zijn erg betrokken bij de SDGs. Zo zetten wij ons via zusterbedrijf Dr2 New Economy actief in om de transitie naar een circulaire economie die gebruik maakt van hernieuwbare energie te versnellen.

Kirsten Verdel wint Publieksprijs bij Verkiezingen voor Communicatieman/vrouw van het Jaar

Kirsten Verdel is de winnares van de Publieksprijs bij de Verkiezingen voor de Communicatieman/vrouw van het Jaar 2020. De 42-jarige senior adviseur bij Dröge & van Drimmelen won de prijs voor haar inzet om de ideologische waarden van XS4ALL te behouden. Juryvoorzitter Noud Bex: ‘Kirsten is een vrouw met een missie. Wat ons opviel is haar onuitputtelijke energie; onwaarschijnlijk wat ze voor elkaar heeft gekregen.’ De verkiezingen worden jaarlijks georganiseerd door Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Verdel lanceerde begin 2019 een petitie om XS4ALL te behouden, nadat KPN bekend had gemaakt het merk te willen opheffen. 55.000 sympathisanten tekenden de petitie en (oud-)collega’s, klanten en sympathisanten die wilden helpen meldden zich. Kirsten nam het initiatief tot actiecomité XS4ALL Moet Blijven, omdat ze de waarden en ideologie van XS4ALL ‘linksom of rechtsom’ in stand wilde houden. Ze hield zich bezig met communicatie, woordvoering en organisatie van het actiecomité en beantwoordde meer dan 50.000 e-mails. De toon van de campagne probeerde ze positief, constructief, oplossingsgericht en betrokken te houden.

De vakjury gaf aan dat de campagne ‘een activistische signatuur’ had, ‘guerilla-achtig’. Dat laatste uitte zich onder andere in acties bij het Rijksmuseum, waar de KPN-top bij elkaar kwam: het actiecomité stond daar met grote ‘I AM XS4ALL letters’. Ook werden er lastige vragen gesteld bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van KPN. Er werd echter ook achter de schermen geprobeerd KPN van mening te doen wijzigen: Het actiecomité sprak meerdere keren met de KPN en wist zelfs investeerders aan te trekken die bereid waren XS4ALL eventueel over te nemen van KPN.

Plan B

KPN hield echter voet bij stuk, waardoor Plan B op tafel kwam: een alternatieve provider. Verdel stelde voor een crowdfundingcampagne te organiseren, in de hoop voldoende startkapitaal op te halen voor die alternatieve provider. Binnen 3,5 dag werd daarbij 2,5 miljoen euro opgehaald. Op 11 november startte Freedom Internet. Binnen een week zat de nieuwe provider boven het dubbele van de gehoopte 5.000 founding members. Sindsdien groeit Freedom hard door. Kirsten is als lid van de Raad van Advies verbonden aan Freedom Internet.

Eelco Keij (Dr2 New York)

Monitoren, bijsturen en agenderen van maatschappelijke thema’s bij internationale organisaties, voor onze Nederlandse en Europese opdrachtgevers. Dat is de kracht van Dr2 New York. 

Twee elementen zijn altijd aanwezig in het werk dat ik doe: een internationale focus, en politiek. Internationale fondsenwerving, lobbyen rondom ontwikkelingssamenwerking, werken bij de VN, en nu bij Dr2 New York: uiteindelijk komen die twee elementen altijd samen, en dat houdt het spannend.

In mijn (vrijwilligers)werk bij de Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) vertegenwoordig ik de belangen van tienduizenden Nederlanders die in het buitenland wonen. Een flinke opdracht, maar een belangrijke waar ik me graag voor inzet. Bij D66 ben ik actief rondom informatievoorziening, congresmoties en beleidsbeïnvloeding.

New York

Sinds 2006 woon en werk ik in New York, met uitzondering van 2015-2018, toen we in Nijmegen woonden, waar ik hoofd fondsenwerving van de Radboud Universiteit was. De fietstochten in de Ooij missen we nu nog. Mijn Amerikaanse vrouw en ik vinden het belangrijk dat onze twee kinderen een sterke band opbouwen met hun beide vader-/moederlanden, dus dat speelde zeker mee bij de verhuizingen van de afgelopen jaren.

In New York werk ik al jarenlang, en als bewuste keuze, zoveel mogelijk vanuit huis. Eigenlijk bestaat een dag in New York, althans als je veel met mensen in Europa moet schakelen, uit twee dagen: de dag die begint als je opstaat (en je het gevoel hebt dat je uren achterloopt, wat soms ook zo is), en de dag vanaf het middaguur, wanneer de meeste Europeanen van het werk weer terug naar huis zijn gegaan. Dan heb je pas echt even tijd om te concentreren en het nodige in rust af te maken. Tussen die twee ‘dagen’ door probeer ik geregeld te hardlopen, juist om me klaar te maken voor het tweede deel. Daarnaast reis ik niet ontzettend vaak, maar wel weer vaak en ver genoeg om bij terugkeer dagen nodig te hebben om de ontplofte inbox te ordenen.

Afgezien van de praktische insteek dat New York mijn woonplaats is, is het tevens het epicentrum van de Verenigde Naties, de SDGs en nog veel meer andere internationale agencies. Nederlandse Kamerleden, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders komen hier veelvuldig langs, bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken of omdat ze uitgenodigd zijn bij een van de vele internationale organisaties. Hen spreken in een NY-setting is toch anders dan in Den Haag – de sfeer is anders, de jetlag speelt soms mee, de agenda is anders, kortom: het zijn vaak ontmoetingen die worden onthouden. Bovendien is het Nederlanderschap bij dat soort samenkomsten een verbindende factor, waardoor deze ontmoetingen vaak heel gezellig en hartelijk zijn.

Dr2 New York 

Een nieuw kantoor open je niet zomaar: daar gaan veel strategische sessies aan vooraf. Voor mij was het zaak Dröge & van Drimmelen te begrijpen en te kijken wat een logische aanvulling is op het werk dat in Den Haag en Brussel gedaan wordt. Samen met de partners in Europa ben ik op zoek gegaan: waar ligt precies die niche? Heel belangrijk was dat de Europese partners in februari een week hier in New York waren. Gedurende die week hebben we een waaier aan bezoeken gebracht aan verschillende kantoren en bedrijven.

De focus van Dr2 New York ligt onder meer op de VN, de SDGs, en het Nederlands maatschappelijk middenveld. We zijn ervan overtuigd dat we hier een meerwaarde bieden, vooral door het lobbyen en monitoren van de SDGs voor Nederlandse en andere non-profits die bepaalde thema’s zoals persvrijheid, duurzaamheid en circulariteit extra onder de aandacht willen brengen. Als opdrachtgever kan je zelf niet altijd in New York zijn – even nog afgezien van corona. Wij zijn ter plaatse en weten hoe we de thema’s moeten monitoren, bijsturen en agenderen. Daarnaast begrijpen wij de Nederlandse context. We hebben kennis van de Haagse en Brusselse politiek, dus plaatsen wij thema’s continu in een breder perspectief: de internationale, maar ook Haagse en Brusselse.

Contact

Voor meer informatie over Dr2 New York, klik hier.

Voor meer informatie over Eelco Keij, klik hier.

De weg naar een succesvolle corona exit-strategie

In een sneltreinvaart heeft het kabinet de afgelopen weken de zoektocht naar een corona-app gestart. Een paar weken en veel initiatieven later is het proces afgerond, maar vooralsnog zonder resultaat. Wat hebben we hiervan geleerd en hoe kunnen we verder? Dröge en van Drimmelen neemt u graag mee in een alternatieve aanpak op dit proces vanuit een public affairs-oogpunt.

Op dinsdag 7 april 2020 kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan dat het kabinet gaat kijken naar het gebruik van twee apps ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek. Dit moet helpen bij de bestrijding van het coronavirus en een heropening van de samenleving bevorderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert een open aanbesteding en een appathon. Binnen een paar dagen worden honderden geïnteresseerden partijen betrokken. Maar met alleen snelheid is er geen app, zo blijkt. Zorgvuldigheid en draagvlak zijn noodzakelijk. Deze vijf stappen bieden houvast voor een vervolgproces.

  1. Doel boven instrument

Een corona-app is een instrument en geen doel. Het is cruciaal dat dit uitgangspunt niet alleen duidelijk is voor VWS en voor politiek, maar ook helder wordt gecommuniceerd naar de samenleving. Wat is wel het doel? Een exit-strategie die voor de lange termijn toepasbaar is.

  1. Draagvlak is noodzakelijk

Het kabinet maakt gebruik van medische experts om draagvlak te genereren voor politieke keuzes. Ook in de totstandkoming van een exit-strategie is draagvlak essentieel. Van het voorgaande proces hebben we geleerd om hierin niet op tijd te bezuinigen. Trek juist in de beginfase tijd uit om met experts te spreken en input te krijgen voor de voorwaarden waar een exit-strategie aan moet voldoen. Wie moeten er aan tafel? Experts uit verschillende disciplines, zoals zorgprofessionals, technologen, (gedrags)psychologen, sociologen, economen, etc.

  1. Coronatafels

Uit de ‘coronatafels’ met experts komen diverse instrumenten waarmee de exit-strategie kan worden bewerkstelligd. Eén hiervan is een corona-app. Hierbij is het van belang dat experts, vanuit hun verschillende disciplines, samen vaststellen wat de eisen en voorwaarden zijn. Hierbij moet worden gedacht aan vraagstukken over databescherming, veiligheid, transparantie, etc. Hoewel snelheid belangrijk is, en dit proces zeker twee weken kost, is het de investering waard. Belangrijk is om in de communicatie vooraf te benadrukken dat dat doelmatigheid uiteindelijk belangrijker is dan snelheid.

  1. Betrek de Tweede Kamer 

In plaats van de Tweede Kamer op het laatste moment te informeren over de gemaakte keuzes, moet de Kamer vanaf het begin haar controlerende functie uit kunnen voeren. De Kamer kan bij uitstek richtinggevend zijn als het gaat om randvoorwaarden stellen waar een app aan moet voldoen. Als er stappen zijn genomen in het maatschappelijke en politieke draagvlak, is het tijd om over te gaan op de uitvoering.

  1. Appathon

Het ministerie van VWS heeft met de appathon een democratisch en transparant middel geïntroduceerd. Het organiseren van een appathon is daarom een uitstekend middel om in de openbaarheid een keuze te maken over de inzendingen. Hierbij moet het wel duidelijk zijn wat de eisen aan de app zijn en wat er gevraagd wordt van de app-ontwikkelaars: moet de app al af zijn? Moet al aan alle eisen worden voldaan? Hoeveel tijd krijgen de inzenders om de app af te maken? En: vergeet niet de Autoriteit Persoonsgegevens te betrekken.

Conclusie

We laten voorlopig de coronacrisis nog niet achter ons. De verschillende stappen in het proces transparant maken, duidelijke verwachtingen scheppen en doelen onderscheiden van middelen dragen bij aan heldere communicatie. Betrek experts vanuit verschillende hoeken van de samenleving en laat de Tweede Kamer haar controlerende functie vervullen. Zo creëer je draagvlak en weet je zeker dat het beoogde middel ook tot het doel ‘exit-strategie’ leidt.

Werken bij Dröge & van Drimmelen?


Dröge & van Drimmelen groeit, en is daarom op zoek naar vier nieuwe collega’s. Wij zoeken enthousiaste, intelligente en energieke (junior) adviseurs, en een junior secretaresse.

Klik hier voor de vacature van adviseur public affairs, portefeuille duurzaamheid & energie.

Meer informatie & contact

Wanneer je belangstelling hebt voor een van deze functies, stuur dan vóór 27 april een motivatie en een actueel CV naar Stephanie Willems via s.willems@dr2.nl. Neem voor meer informatie contact op met Audrey Keukens via telefoonnummer (070) 3920212.

Het Parlement werkt voorzichtig door

Het parlement is niet ontzien door het coronavirus. Toch hebben beide Kamers laten weten dat het parlementaire proces zo veel mogelijk doorgang moet vinden. Het is op dit moment lastig om volgens de reguliere weg te vergaderen. Daarom zoeken de Eerste en Tweede Kamer naar andere manieren om hun controlerende functie uit te blijven voeren. 

De Tweede Kamer 

Op Witte Donderdag heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib laten weten dat de Tweede Kamer iets vaker gaat vergaderen. De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om wetgevingsoverleggen en notaoverleggen te voeren. Deze vinden plaats op maandag en dinsdag – en op een donderdag indien er sprake is van een nationale Feestdag (Koningsdag, Bevrijdingsdag en Tweede Pinksterdag). De Kamer heeft hierbij de mogelijkheid om moties in te dienen. Daarnaast werkt de Tweede Kamer tijdens het Meireces (24 april t/m 11 mei) door, al beperkt zij zich daarbij tot overleggen over de huidige crisis. 

De prioriteit in de vergaderingen ligt bij de huidige crisis en bij de spoedeisende wetgevingstrajecten. Dit is een lijst van wetgevingstrajecten die geen vertraging mogen oplopen. De departementen hebben hiervan een lijst samengesteld, die vervolgens in de procedurevergaderingen van de Tweede Kamercommissies is behandeld. 

Verder blijven de procedures in de Tweede Kamer zo transparant mogelijkVergaderingen die fysiek op het Binnenhof plaatsvinden worden digitaal gestreamd. Bij de (procedure)vergaderingen die plaatsvinden middels videocalls is dit  niet mogelijk. Daarom wordt van deze vergaderingen de agenda, besluitenlijst en een woordelijk verslag online gepubliceerd. In de regel gebeurt dit binnen twee dagen na deze digitale bijeenkomst. 

Alhoewel de Tweede Kamer op deze manier haar taken voorzichtig uitbreidt, is ze voorzichtig bij het plannen van meer vergaderingen. “Het is belangrijk dat we er zeer terughoudend mee omgaan. Als parlement hebben we een voorbeeldfunctie”, aldus Arib – daarbij verwijzend naar de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden. 

De Eerste Kamer 

De Senaat werkt vooralsnog tot 28 april in afgeslankte vorm door. Dit houdt in dat er fysieke debatten zijn over enkel coronagerelateerde en spoedeisende zaken. De commissievergaderingen worden voor een deel schriftelijk doorgezet. Dinsdag 7 april heeft de Eerste Kamer voor het eerst sinds twee weken weer vergaderd met maximaal één woordvoerder per partij en zonder publiek. Tijdens deze plenaire vergadering heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Noodpakket banen en economie.  

Een interessant gegeven is dat de Senaat op 7 april akkoord is gegaan met het voorstel van Voorzitter Bruijn om de Raad van State om voorlichting te vragen over de mogelijkheden rondom het quorum, vergaderen en digitaal stemmen. Als de Raad van State een positief advies uitbrengt over deze zaken, kunnen in theorie veel debatten in de Eerste Kamer weer doorgang vinden.  

Tot slot 

Kamerledenbewindspersonen en politieke partijen zoeken naar andere manieren om hun werk tijdens deze crisis door te zetten. Omdat de meeste activiteiten in het publieke domein zijn afgelast biedt de gemiddelde Haagse agenda een stuk meer ruimte voor een (digitale) afspraak.  

Ook wordt er gewerkt aan onderwerpen die nog ver in de toekomst liggen, zoals Prinsjesdag en de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Deze zaken lijken nog niet aan de orde, maar dit betekent niet dat er momenteel niet wordt gewerkt aan de voorbereiding hierop. Dit biedt nieuwe kansen voor het behartigen van uw belangen. 

In deze tijden volgen wij de laatste politieke ontwikkelingen op de voet. Daarbij kunnen wij u op de hoogte houden van relevante gebeurtenissen en adviseren over de te nemen stappen op het gebied van public affairs en corporate communicatie. 

Wilt u meer weten? U kunt ons bereiken via 070 392 02 12 en info@dr2.nl 

Behartig ook nu uw belangen

Het coronavirus zorgt voor de nodige beperkingen. Toch werkt de overheid gewoon door. Niet alleen om de crisis te bezweren maar  ook op andere terreinen. Er wordt nog steeds nieuw beleid geschreven, er worden wetten behandeld en de begroting voor 2021 wordt opgesteld. Dat betekent dat het ook nu belangrijk is om de belangen van uw organisatie te behartigen.

Graag denken we met u mee wat voor uw organisatie op dit moment de beste acties zijn op het gebied van public affairs en corporate communicatie. Bijvoorbeeld op het gebied van stakeholdermanagement, politieke monitoring, strategievorming en (crisis)communicatie. Op deze manier proberen we uw stem in het maatschappelijke veld nog beter te laten horen – ook in deze tijden.

Politieke monitoring

Juist nu de Tweede Kamer af en toe vergadert in Den Haag en veel zaken schriftelijk voortzet is politieke monitoring essentieel. De Tweede Kamer komt enkel fysiek samen voor bijeenkomsten gerelateerd aan de bestrijding van het coronavirus en de commissie-activiteiten liggen deels stil. Wel heeft het parlement onder andere de mogelijkheid om debatten om te zetten in een schriftelijk overleg, wat voor veel dossiers nu gebeurd is. Ook gaan internetconsultaties en beleidsvorming door de ministeries gewoon door. Zorg er voor dat u deze niet mist.

Dröge & van Drimmelen

Dröge & van Drimmelen neemt natuurlijk de maatregelen vanwege het coronavirus in acht en de collega’s werken vanuit huis. Onze eerste prioriteit is de gezondheid van onze werknemers. We werken echter gewoon door en zijn bereikbaar om met u in gesprek te gaan over de laatste politieke ontwikkelingen en u te adviseren over de te nemen stappen op het gebied van public affairs en corporate communicatie.

Wilt u meer weten? U kunt ons bereiken via 070 392 02 12 en info@dr2.nl.

Dröge & van Drimmelen bereidt u voor op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Op 17 maart 2021 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat de voorbereiding bij politieke partijen in volle gang is. Partijen en politici lanceren nieuwe plannen en gaan het land in op zoek naar input voor het verkiezingsprogramma en de grote lijnen van de verkiezingscampagne. Tegelijkertijd werken ambtelijke werkgroepen beleidsopties uit voor verschillende politieke en economische scenario’s. Dit is daarom hét moment om thema’s aan te dragen ter voorbereiding op de kabinetsformatie.

 

De aanloop van de nationale verkiezingen is het ideale moment om invloed uit te oefenen op de nationale politiek. Hoe eerder u van zich laat horen, hoe groter de kans dat politieke partijen uw ideeën meenemen in hun overwegingen. Per partij is de noodzakelijke informatie over interne beslismomenten en voorbereidingscommissies bij ons beschikbaar.

Concrete instrumenten
Het is van belang om op een concrete en effectieve manier uw input te leveren. Dröge & van Drimmelen helpt u graag om uw belangen en boodschap naar voren te brengen met instrumenten op maat. Enkele voorbeelden zijn:

  • verkiezingsstrategie opstellen;
  • voorbereiden van gesprekken met commissieleden en andere invloedrijke stakeholders;
  • position papers;
  • monitoren van relevante ontwikkelingen;
  • partijcongressen monitoren en analyseren.

Waarom Dröge & van Drimmelen?
Dröge & van Drimmelen is een ervaren partner op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. De kern van ons werk is het helpen van klanten om maatschappelijk en politiek draagvlak te verwerven voor hun issues. Voor het leveren van input op de partijprogramma’s heeft Dr2 een breed netwerk binnen politiek en ambtelijk Den Haag, maar voor het smeden van coalities ook onder maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onze ervaring en kennis van zaken leidt altijd tot aantoonbare en onderscheidende meerwaarde.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de mogelijkheden van ondersteuning in aanloop naar de verkiezingen? Neem dan snel contact op via info@dr2.nl of via een van onze adviseurs.

Dröge & van Drimmelen opent Brexit Office

Nu het stof van de Brexit feestjes in London is neergedaald, is het moment aangebroken om beslissingen te nemen voor de toekomst. Bedrijven die zich oriënteren op een vestiging op het Europese vasteland gaan hier nu voortvarend mee aan de slag. De scheiding van tafel en bed tussen het VK en de EU mag dan inmiddels een feit zijn, de scheidingsvoorwaarden moeten nog bepaald worden. Beide partijen hebben slechts elf maanden om een vrijhandelsakkoord te sluiten.

Daarom heeft Dröge & van Drimmelen besloten om een Brexit office te openen. De Brexit afdeling is bedoeld om bedrijven te helpen bij hun vestigingsbesluit en daarna te ondersteunen bij de praktische realisatie hiervan.

Dankzij haar twintig jaar aan ervaring op het gebied van public affairs is Dröge & van Drimmelen – in het buitenland bekend onder de naam Dr2 Consultants – hét kantoor om een gedegen en snelle analyse te bieden van het maatschappelijke, politieke en juridische speelveld waarin een specifiek bedrijf terecht zou komen.

Zogauw een keuze voor Nederland is gemaakt, kan Dröge & van Drimmelen daarna een vlotte overgang mogelijk maken door een stakeholderaanpak op maat. De tijd dat elk bedrijf met open armen wordt ontvangen is immers voorbij. Daarom is het zaak om pro-actief in gesprek te gaan met belanghebbenden op lokaal – bestuurlijk en maatschappelijk – niveau en op nationaal niveau. Uiteraard behoren public affairs advies en monitoring ook tot de geboden diensten.

Dankzij de dochterondernemingen in Brussel en Kopenhagen kan Dr2 Consultants dezelfde diensten bieden voor de Belgische markt en de Nordics. Ook kan er gelijk een public affairs aanpak richting EU aan gekoppeld worden. De Dr2 vestigingen in Shanghai en New York bieden op hun beurt toegang tot de Chinese markt en de VN.
Een geïntegreerde strategie op lokaal, nationaal, Europees en globaal niveau biedt kansen om snel te handelen. De komende maanden worden immers cruciaal voor de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

Voor meer informatie over onze diensten of meer achtergrond; bezoek onze web pagina of contacteer Marielle Rillaerts via m.rillaerts@dr2.nl.

Rapport tech Trends 2020

Het afgelopen jaar kende de nodige interessante ontwikkelingen voor de Nederlandse techsector en bijbehorende politieke dossiers. Zo zag de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst het levenslicht en waren er de nodige politieke discussies over interessante tech-onderwerpen. Maar wat waren de belangrijkste trends in 2019? En welke lessen kan men in Nederland hieruit trekken voor het nieuwe jaar? Lees het in het tech-trends 2019-rapport van Dröge & van Drimmelen!