Auteur archieven: Dr2 Dr2

Grip op crises: een goed voornemen voor 2023

Door: Carsten Zwaaneveld.

Crisis. Menig burgemeester begon erover in een nieuwjaarstoespraak of in een interview rond de feestdagen. Vaak vanuit het perspectief van hun inwoners: wat corona, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, een tekort aan woningen, duurdere boodschappen, stikstof enzovoorts voor hen betekenen. Maar het treft uiteraard ook het openbaar bestuur: ambtenaren en bestuurders moeten steeds vaker in korte tijd reageren op onzekere situaties. Zij hopen steeds het juiste gedaan te hebben: niet te veel, niet te weinig; niet te vroeg; niet te laat. Anders dient de volgende “crisis” zich aan: het verantwoordingsdebat. Gelukkig valt dit te voorkomen.

Lessen uit het verleden

De bijna permanente crisissituatie waarin de Nederlandse overheid nu geland is, vraagt om overdenking van de crisisbeheersingsstructuur. Het vraagt nu veel inzet, capaciteit, aandacht en financiën van veiligheidsregio’s, gemeenten en hun veiligheidspartners. Sluiten de processen, bevoegdheden en structuren nog aan op de langdurige en door elkaar lopende crises? Het antwoord is nee. De Rijksoverheid zag dit na een evaluatierapport ook. In december publiceerde het Ministerie van Justitie en Veiligheid hun goede voornemen voor 2023: versterking van de crisisbeheersing.

Doorlopend aandacht voor crises nodig

De belangrijkste les en aanpassing: crisisbeheersing vraagt flexibiliteit, netwerksamenwerking, versterkte kwaliteitszorg en goede communicatie. Crisisbeheersing wordt in de nieuwe wet een cyclisch proces. Het bevat steeds de volgende stappen: voorbereiding, inclusief risico-inventarisatie en analyse, respons en nafase en herstel. Omdat veel mensen die bij crisisbeheersing ingezet worden dit als neventaak doen, is regelmatig gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen (OTO) noodzakelijk.

Goede communicatie door regio essentieel

Het kabinet wil crisiscommunicatie een stevigere positie geven in regionale crisisbeheersing: als eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit wordt de komende tijd uitgewerkt met burgemeesters en veiligheidsregio’s. Ook krijgt bevolkingszorg, waaronder het geven van voorlichting, een wettelijke definitie om te verduidelijken wat het is en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Democratische communicatie wordt ook versterkt. De verantwoordingsplicht van de voorzitter van de veiligheidsregio gaat uitgebreid worden: gemeenteraden moeten tijdens een langdurige crisis al tijdens de crisis geconsulteerd en betrokken worden. Niet enkel de verantwoording na afloop, zoals nu het geval is – en bij de corona-aanpak bleek te knellen. Uiteraard voor zover de vereiste spoed zich daar niet tegen verzet.

Voorbereiden biedt rust en zekerheid

Goede voorbereiding is het halve werk. Dit omvat: weten wat je gaat zeggen, wie belangen heeft, waar weerstand kan ontstaan en wat inwoners verwachten. Dat is essentieel om de goede crisisbeheersende besluiten te nemen. Alle reden dus om politiek-bestuurlijke sensitiviteit en communicatie volop in het opleiden, trainen en oefenen mee te nemen. Juist door van tevoren scherp te hebben welke verwachtingen er leven en wie welke informatiebehoefte heeft, worden bestuurlijke valkuilen voorkomen.

Heeft u behoefte om een keer door te praten over bestuurlijke grip op crisisbeheersing? Neem vooral contact op met onze senior adviseur Carsten Zwaaneveld, c.zwaaneveld@dr2.nl.

Stap in de sneltrein van de energietransitie!

Door: Gerben-Jan Gerbrandy.

Van 6-18 november vindt de COP27, de Klimaattop van de Verenigde Naties, plaats in Egypte. Tijdens deze top wordt gesproken over de voortgang en financiering van de afspraken die in 2015 in het Klimaatakkoord van Parijs gemaakt zijn. De Europese Unie speelt daarin een leidende en doorslaggevende rol. Deze rol en voorbeeldfunctie is cruciaal voor de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. Onze senior adviseur Gerben-Jan Gerbrandy, die jarenlang in het centrum van de Europese besluitvorming heeft geopereerd, geeft een beschouwing op de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied in de Europese Unie. De conclusie is helder: radicale en snelle verduurzaming is onontkoombaar en ook vanuit economisch perspectief noodzakelijk. Zorg voor eigen duurzame opwek, bespaar zoveel mogelijk energie, en elektrificeer om uw eigen concurrentiepositie te bestendigen.

Aanloop versnelling energietransitie

Gerben-Jan Gerbrandy

In december 2019 stapte het Europese klimaat- en energiebeleid van een stoptrein over in een hogesnelheidstrein. De doelstelling voor CO2-reductie ging met een reuzestap van -40% in 2030 naar -55%. Voorheen steggelde de Commissie jarenlang over een half procentje meer of minder, nu ging het doel met 15%-punt omhoog. Naast nog vele andere duurzaamheidsvoorstellen, zet de Commissie ook in op een forse ophoging van de doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Dit was niets minder dan een revolutie. Niemand kon toen bevroeden dat de energietransitie twee jaar later in een nog grotere stroomversnelling kwam. Poetin viel Oekraïne binnen met alle gevolgen van dien én draaide de gaskraan dicht. De Brusselse HSL werd nu een hyperloop. Via RepowerEU, prijsplafonds en veel andere besluiten moest Europa in no time minder energie gebruiken en alternatieven voor Russisch gas vinden. Klimaatverandering bracht al steeds meer urgentie om tempo te maken, de opstelling van Poetin maakte energiebeleid topprioriteit.

Ontwikkeling klimaat- en energiebeleid

Deze omslag zorgt allereerst voor een enorme focus op energiebesparing. Energiebesparing was lang het ondergeschoven kindje in het energiebeleid, ondanks het feit dat experts al jaren roepen: “energy efficiency first!” Energie die je niet gebruikt is namelijk het schoonst en het goedkoopst. Nederland heeft haar energiebesparing stevig aangescherpt. Het gasverbruik ligt nu al 25% lager, maar minister Jetten (K&E) wil verder. Hij wil in de eerste plaats af van het gebruik van LNG, dat nu tegen hoge kosten in grote hoeveelheden wordt geïmporteerd. Het Rijk gaat bedrijven verplichten om energie te besparen, en stimuleert bedrijven en particulieren om besparingsmaatregelen te nemen. In de tweede plaats moet Nederland veel sneller de omslag maken naar duurzame energie. Dit betekent meer wind en zon. Nederland onderzoekt eveneens of we nieuwe kerncentrales moeten gaan bouwen.

Gevolgen van dit beleid

Mogelijke gevolgen van dit beleid zijn verplichtingen voor de aanleg van zonnepanelen bij nieuwbouw of zelfs bij een verbouwing, grotere windparken op de Noordzee, en een versnelde transitie om van fossiele brandstoffen af te stappen. Voor particulieren kan dit betekenen dat huizen met warmtepompen verwarmd gaan worden, dat we van gasfornuizen overstappen naar inductiekookplaten, en dat elektrische auto’s de benzineauto’s verdringen. Voor bedrijven betekent het ook elektrificeren. Van het gas af, van diesel naar elektriciteit, eigen opwek van duurzame energie etc. Voor bedrijven die hoge temperaturen nodig hebben, zal waterstof een oplossing kunnen bieden.

Mogelijkheden tot dialoog

De versnelling van de Green Deal is in overdrive gegaan, en dat gaat niet meer veranderen. Europa wil niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas, of van gas uit de Golfregio of de Kaukasus. Afhankelijkheid is een te groot risico geworden. Dit betekent voor bedrijven maar één ding: versnel mee! Stap in de hyperloop. Zorg voor eigen duurzame opwek, bespaar zoveel mogelijk energie, en elektrificeer om uw eigen concurrentiepositie te bestendigen. Want gas is nooit meer zo ruim voorradig als voorheen en tegen de lage prijzen die we gewend waren. De wereld is echt onomkeerbaar veranderd.

Vragen? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het duiden van de ontwikkelingen rondom de energietransitie, zodat u daar een strategie op kan bepalen? Laat het ons weten! Wij zijn bereikbaar op info@dr2.nl.

Vlnr: Joost de Jong, Sophia van den Hoek, Isa van Straten, Svetlana Aroutiounian

Stage lopen bij Dr2, hoe is dat?

Het nieuwe semester komt er aan en studenten zijn druk bezig met het zoeken naar hun nieuwe stageplek. Bij Dröge & van Drimmelen zijn met ingang van 1 februari vier stageplekken beschikbaar. Om inzicht te geven over hoe een stage bij ons bureau eruit ziet, hebben we onze huidige stagiairs gevraagd naar hun ervaringen.

Komt deze stage overeen met je verwachtingen?

Isa: “Over het algemeen wel, maar er zijn zeker dingen die ik niet verwacht had. Het verbaasde me hoe snel je kan wennen aan het volgen van de Nederlandse politiek en hoe leuk het eigenlijk is om er zoveel van mee te krijgen. De begeleiding die je krijgt tijdens deze stage is erg waardevol en zorgt ervoor dat je kwalitatief beter werk kan leveren en je een weg kan vinden in jezelf professioneel opstellen.”

Joost: “De stage bij Dr2 heeft mijn verwachtingen (nu al) overtroffen! Je bent als stagiair echt een volwaardig lid van het team. Je kan ondersteunen op onwijs boeiende klantdossiers en je kan hierin ook je eigen voorkeur aangeven. Daarnaast krijgt je als stagiair al snel een aantal verantwoordelijkheden, die de stage naar mijn mening erg leuk en vooral leerzaam maakt.”

Wat is de grootste les die je hebt geleerd tijdens je stage?

Sophia: “Hoe verslavend en interessant de Nederlandse politiek eigenlijk is. Als je eenmaal op een bepaald dossier zit, wil je steeds meer weten wat erover gezegd wordt door politici en bewindslieden, en hoe ‘jouw’ dossier in de Kamer leeft. Zo betrapte ik mezelf er laatst op dat ik voor de lol een commissiedebat opzette. Dat had je me een jaar geleden echt niet kunnen wijsmaken.”

Isa: “Dat het niet nodig is om je agenda overvol te plannen. Geef je grenzen aan, want je kan niet alles altijd oppakken. Hierdoor verbetert de kwaliteit van je werk en word je steeds efficiënter!”

Svetlana: “Dat je fouten mag maken. Niemand verwacht dat je vanaf het begin alles weet, dus je hoeft jezelf niet extreem onder druk te zetten. Laat gewoon zien dat je je best doet om beter te worden.”

Zou je deze stage aanraden aan anderen?

Joost: “Ik zou deze stage absoluut aanraden aan anderen. Ik heb de mogelijkheid gehad om in korte tijd ontzettend veel te leren en ook te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is ontzettend gezellig en er is dan ook zeker ruimte voor een borrel na vijven!”

Isa: Jazeker! Binnen een korte tijd heb ik echt enorm veel geleerd en heb ik mijn werk kunnen verbeteren door de goede begeleiding. Iedereen is erg gepassioneerd over wat ze doen en dat werkt erg aanstekelijk, waardoor ik ook altijd eindig met een volle agenda. De sfeer op kantoor is enorm leuk en je kan overal terecht met je vragen. Ik heb ook een goede band opgebouwd met mijn medestagiairs waardoor ik me nooit alleen voel.”

Wat heeft je verrast aan deze stage?

Joost: “Ik denk dat met name de laagdrempeligheid op kantoor mij positief verrast heeft. De afstand tussen stagiairs, adviseurs en ook de directie is klein. Dit brengt een fijne en leuke sfeer. Ook heb ik het idee dat ik hierdoor veel meekrijg wat er op kantoor of bij klanten speelt, wat erg leuk en leerzaam is. Daarnaast heeft de diversiteit van werkzaamheden mij ook verrast! Het schrijven van een monitoringsrapport, het volgen van een debat of het voorbereiden van een werkbezoek, geen dag is hetzelfde!”

Svetlana:Ik denk wat mij het meest heeft verast, is hoe allesomvattend deze stage is. Communicatie is uiteraard de kern van mijn taken, maar ik ben aangenaam verrast met hoeveel public affairs er bij mijn stage komt kijken. Ik heb de kans gekregen om mijn vaardigheden op het gebied van communicatie te ontwikkelen, maar ook te begrijpen wat public affairs werkelijk inhoudt.”

Wat is het hoogtepunt geweest van je stage?

Sophia:Voor mij was het hoogtepunt toch echt wel Prinsjesdag. Op deze dag gaan we met heel het kantoor alle begrotingen door, en kijken we wat relevant is voor de klanten. Ik vond het best spannend, omdat ik niet zoveel wist over begrotingen. Desalniettemin was het een enorm waardevolle en leerzame ervaring. Als je zo samen met al je collega’s in één ruimte zit, iedereen geconcentreerd en hard aan het werk, geeft dat echt motivatie om het beste uit jezelf te halen. Daar moet natuurlijk ook bij gezegd worden dat na alle werkzaamheden het feest gewoon doorging in de Haagse kroegen!”

Verkiezingsupdate #2 over de waterschappen

Waterschappen: hun werk wordt vaak als apolitiek beschouwd, maar is dat wel zo? Op 15 maart 2023 vinden niet alleen de Provinciale Statenverkiezingen plaats, maar ook de Waterschapsverkiezingen. Wat valt er dan eigenlijk te kiezen en waar wil Nederland zich voor inzetten?

In de tweede editie van onze #verkiezingsupdate bespreken wij de antwoorden op deze vragen en geven wij inzicht in de rol en relevantie van de Waterschappen in de ruimtelijke opgave. Daarnaast gaan we in gesprek met David van den Hout, waterschapsbestuurder namens de VVD in De Dommel (Noord-Brabant).

Klik hier voor de nieuwsbrief

Stagiairs gezocht

Ben je op zoek naar een leerzame en uitdagende stage? Met ingang van 1 februari 2023 is het weer mogelijk om bij ons te komen stagelopen. Er staan twee vacatures open:

  • Als Stagiair Public Affairs krijg je dagelijks te maken met de laatste politieke ontwikkelingen en het publieke debat. Je krijgt een breed palet aan klanten en bijbehorende dossiers – uiteenlopend van de digitale economie tot zorg en duurzaamheid. Je monitort relevante ontwikkelingen en tegelijkertijd krijg je de mogelijkheid om mee te denken met onze adviseurs bij hun opdrachten op het gebied van public affairs. Op deze manier krijg je de mogelijkheid de eerste stappen te zetten in het vak.
  • Als Stagiair Communicatie ervaar je alle facetten van het communicatievak. Je gaat aan de slag met communicatieplannen, onze website, sociale media, teksten en video. De focus ligt op verhalen vertellen over wat wij als bureau doen. Daarin is veel ruimte voor creativiteit. Naast het leren over communicatie, krijg je de kans om kennis op te doen over de wereld van public affairs.

Klik hier voor de vacatures.

Blijf op de hoogte met de verkiezingsnieuwsbrief

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 informeren wij u graag over de kansen voor uw organisatie met de verkiezingsnieuwsbrief. In de eerste editie leggen wij uit waarom stikstof deze verkiezingen relevanter maakt dan ooit en waarom het essentieel is te investeren in relaties met lokale NGO’s en werkgeversverenigingen. Wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en kansen rondom deze verkiezingen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link (stopt automatisch na 6x).

Klik hier voor de nieuwsbrief

 

 

Zwaartepunt Prinsjesdag wordt verlegd

Door: Annelien Zaal en Carsten Zwaaneveld.

De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Op deze dag leest de koning de troonrede voor en daarna biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en Rijksbegroting 2023 aan de Tweede Kamer aan. De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Dat is heel relevant voor de vele bedrijven, organisaties en mensen die hopen op subsidie, een project of begrotingssteun. Normaliter blijven de kabinetsplannen tot het laatste moment geheim – mits ze niet uitlekken. Dit jaar gaf minister Kaag al in mei op hoofdlijnen informatie over de voorgenomen besluitvorming voor 2023. Dat is een trendbreuk met voorgaande jaren. Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over het voorstel om ook in de toekomst eerder inzicht -en daarmee invloed- te krijgen in de kabinetsplannen. Er is geen formeel besluit genomen, maar de behoefte om beter betrokken te zijn bij begrotingen lijkt aanwezig te zijn bij Kamerleden.

Meer ruimte voor beïnvloeding

Met de voorgestelde werkwijze kunnen Kamerleden voortaan al bij de behandeling van de Voorjaarsnota in mei sturing geven aan de uitwerking van de Miljoenennota en Rijksbegroting (die op de derde dinsdag van september worden gepresenteerd) door vragen te stellen en moties in te dienen. Dat biedt meer tijd en ruimte voor het toetsen en beoordelen van de voorgenomen beleidsmaatregelen. Daardoor wordt de rol van de beide Kamers groter en krimpt de rol van het Ministerie van Financiën. Dit betekent dat gesprekken over goede (of minder goede) ideeën mogelijk op andere actoren moeten worden gericht. Het begrotingsproces democratiseert en politiseert.*

Timing essentieel

Heel concreet: er ontstaan meer kansen om uw doelen te verwezenlijken. Bijsturing hoeft niet meer alleen achter de schermen, per begrotingsamendement of met een algemene beleidsmotie te gebeuren – maar kan ook een rol krijgen in de behandeling van de Voorjaarsnota. Door de denkrichting publiek te maken kan je als organisatie er ook eerder op aansluiten en met goede ideeën voor de uitvoering komen. Maar wat voor u geldt, geldt ook voor anderen. Extra reden dus waakzaam te zijn, en politieke en maatschappelijke processen nauw te monitoren.

Goed voorbeeld doet volgen

Heel gek is de voorgestelde werkwijze niet: gemeentes en provincies werken al met kadernota’s in het voorjaar waarin richting wordt gegeven voor de begroting. En de Europese Unie wil ook al graag in het voorjaar de hoofdlijnen van de begroting van het jaar erop kennen.

* Dit gaat dus specifiek over het begrotingsproces van het Rijk. Op de uitwerking van beleid kan het hele jaar door invloed uitgeoefend worden.

Meer weten? Behoefte aan ondersteuning bij het duiden van de begrotingen en daar een strategie op te bepalen? Laat het ons weten! Wij zijn bereikbaar op info@dr2.nl.

Verklaring 20 april

Middels dit bericht informeren wij u over het volgende: Frans van Drimmelen heeft zich met onmiddellijke ingang volledig uit ons bureau teruggetrokken. Wij wensen Frans wijsheid en kracht toe op de weg die hij kiest. Ons bureau is Frans als oprichter veel dank verschuldigd.

In ons werk zijn vertrouwen, transparantie en betrokkenheid van het allergrootste belang. Binnen ons bureau is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Wij hechten eraan dit nogmaals te benadrukken want een veilige werkomgeving is voor ons het uitgangspunt in alle werkrelaties.