Isabelle van Rossum

Isabelle van Rossum

"Ik draag graag bij aan het bijeenbrengen van publieke, private en maatschappelijke belangen"

Isabelle (1992) is adviseur bij Dröge & van Drimmelen. Vanuit deze functie is zij gedetacheerd bij Google. Zij is gespecialiseerd in nationale en internationale ontwikkelingen in het digitale domein, waaronder privacy, kunstmatige intelligentie en de platformeconomie.

Isabelle is cum laude afgestudeerd aan Leiden Universiteit voor haar bachelor- en masteropleiding Politicologie. Haar keuze voor deze opleiding kwam voort uit haar maatschappelijke betrokkenheid en interesse in de politiek. Tijdens haar studie was Isabelle als studentdocent werkzaam bij Universiteit Leiden. 

In het kader van haar masteropleiding heeft Isabelle stage gelopen bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de VN in New York en heeft zij een uitwisseling gedaan aan McGill University in Montréal, Canada.

Haar vrije tijd besteedt Isabelle graag aan outdoor sporten, koken en reizen. Verder doet zij vrijwilligerswerk bij een verzorgingstehuis.