Madelon Smit

Madelon Smit

"Een goede lobby begint bij de verbinding leggen tussen ontwikkelingen in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven om zo aansluiting te vinden bij de verschillende belangen in het krachtenveld"

Madelon (1988) werkt als adviseur onder andere voor NOGEPA, Energy Valley, North Sea Energy Challenge, GrondstoffenPoort, het Nederlands Loodswezen, de Faber Halbertsma Groep, AVR, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en a.i. bij de Consumentenbond.

Voordat Madelon in 2015 bij Dröge & van Drimmelen aan de slag ging, heeft zij European Union Studies aan Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Zij heeft haar mastergraad gehaald door onderzoek te doen naar de invloed van publieke opinie op de rol van nationale parlementen in de Europese Unie.

Door haar interesse in buitenlandse ontwikkelingssamenwerking heeft Madelon na haar bachelor stage gelopen bij Plan Indonesië in Jakarta en West-Timor. Het belang van een goede relatie tussen burger en politiek kwam daarin duidelijk naar voren. Na haar stage is Madelon actief gebleven bij Plan Nederland in het jongeren lobbyistenteam van Girls Right Watch, waarmee zij zich inzette voor kinderrechten wereldwijd.

Tijdens haar studie heeft Madelon gewerkt als intercedent bij een (studenten)uitzendbureau, heeft zij een bestuursjaar bij Integrand gedaan en liep zij stage op de internationale afdeling van de VVD. Hier hield zij zich bezig met projecten in landen uit het Europees Nabuurschapsbeleid om duurzame relaties op te bouwen tussen politieke partijen.

Haar passie voor politiek, het verbinden van partijen en het zoeken naar maatschappelijke oplossingen, vindt zij in het werk bij Dröge en van Drimmelen. In haar vrije tijd kun je Madelon vinden op het water of bij slecht weer in musea.

 

Madelon Smit

Adviseur

m.smit@dr2.nl


Twitter   |   LinkedIn   |