Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Voor de viering van 100 jaar Vredespaleis heeft Dröge & van Drimmelen in opdracht van de gemeente Den Haag, de Carnegie-Stichting en het ministerie van Buitenlandse zaken een internationale free publicity campagne ontwikkeld en uitgevoerd. Onderdeel hiervan was het ontwikkelen van een creatief concept, samenhangende (social) mediacampagne en campagnematige uitrol van het activiteitenprogramma.

Belangrijk onderdeel hiervan vormde het verbinden van de betrokken partijen bij de viering (nationaal en internationaal). Op de dag van de viering op 28 augustus zelf droegen de adviseurs van Dröge & van Drimmelen de totale zorg voor ontvangst en begeleiding van de (inter)nationale pers.

Resultaat was grote nationale en internationale media-aandacht, welke significant heeft bijgedragen aan de promotie van het Vredespaleis als symbool van Vrede en Recht, Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht en Nederland als expertisecentrum op dit gebied.