Visie

Visie

Dröge & van Drimmelen is gespecialiseerd in public affairs en corporate communicatie. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van public affairs-strategieën en hebben een bewezen staat van dienst in politieke belangenbehartiging in Den Haag, Brussel en bij overheidsorganisaties. Daarbij helpen we overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties bij het versterken en zichtbaar maken van hun positie rond maatschappelijke vraagstukken.

Bij Dröge & van Drimmelen wordt u geadviseerd door experts op het gebied van public affairs en communicatie. Wij werken vanuit de overtuiging dat beide vakgebieden elkaar op strategisch niveau versterken.

Brede kennis en ervaring

Wij werken ruim tien jaar aan adviesopdrachten voor (semi)overheden, bedrijfsleven, branche- en koepelorganisaties en maatschappelijke instellingen. Ons opdrachtenportfolio is veelzijdig. In de loop der jaren hebben wij uitgebreide kennis en ervaring opgedaan op het gebied van zorg, ICT, infrastructuur, energie, financiën, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Incidenteel bieden wij ook pro bono ondersteuning zoals aan de Stichting Lezen & Schrijven, de Stichting Sport & Zaken en de Stichting Eerlijksolliciteren.nl.

De mensen maken Dröge & van Drimmelen

Dröge & van Drimmelen is een bureau dat middenin de samenleving opereert. Plezier in ons werk, betrokkenheid, enthousiasme en vertrouwen in elkaar, dat is waar het voor ons om draait. De kracht van ons bureau berust op de kwaliteiten van medewerkers. Medewerkers die zelf maatschappelijk actief zijn en constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vak en de wereld om hen heen.