Overheid

Overheid

 • Actal
 • AgentschapNL
 • Ambassadeur Stedelijke Distributie
 • Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
 • Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 • Consumentenautoriteit
 • De Nationale Ombudsman
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Dutch Hospital Data
 • ECP-EPN
 • e-Jure
 • e-Parlement  
 • Europees Parlement Informatiebureau in Nederland
 • Europese Commissie
 • Het Expertise Centrum
 • Gemeenten Aalsmeer, Amsterdam,  Barendrecht, Bergen op Zoom, Bergschenhoek, Breda, Den Haag, Drechterland, Eemsmond, Eindhoven, Emmen, Haarlem, Haarlemmermeer, Maassluis, Midden-Delfland, Nederlek, Nieuwegein, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Uithoorn, Urk, Vlaardingen, Wassenaar en deelgemeente Hoek van Holland
 • Holland Rijnland
 • Hoogheemraadschap Rijnland
 • ICTU
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland
 • Kadaster
 • Millenium Platform Zorg
 • Ministeries van BZK, J&V, I&W, EZK, VWS, SZW
 • Nederlands Politie Instituut
 • NCDO
 • NICTIZ
 • Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
 • Politie Brabant
 • Politie Onderwijs- en Kenniscentrum
 • Politie Rotterdam Rijnmond
 • Productschap Akkerbouw – Platform Suiker & Voeding
 • Provincies Flevoland, Limburg, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht
 • Rathenau Instituut
 • Rawoo
 • Regio Zuid-Holland Zuid
 • Rijkswaterstaat
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
 • Servicehuis ICT
 • Traumacentrum AMC
 • Traumacentrum Brabant
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Waarderingskamer
 • Waarschuwingsdienst
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreken
 • Zorgbelang