Strategie

Strategie

Het effectief verkondigen van uw boodschap, het behartigen van uw belang of het behalen van uw doel vereist een stevige positioneringstrategie. Omdat geen situatie op elkaar lijkt passen wij deze strategie volledig aan op de voor u geldende situatie; met oog voor corporate communicatie en, als onderdeel daarvan, het lobbytraject. Daarbij maken we gebruiken van uw en onze kennis en ervaring. Als basis voor al onze strategische communicatie- en public affairsplannen gelden drie basiselementen: inzicht in uw omgeving, een heldere boodschap en een reële planning van acties.

Een goede strategie vereist allereerst inzicht in uw omgeving. Wat gebeurt er? Welke organisaties en personen spelen een rol? De kans is namelijk groot dat u niet de enige bent die een zeker belang heeft bij het behalen van uw doel. De omgeving brengen we in kaart. Zo wordt snel inzichtelijk met wie uw mogelijke bondgenoten zijn.

Overtuigen gaat natuurlijk niet zonder een heldere boodschap: uw positie duidelijk geformuleerd omlijst met argumenten die er toe doen.

Samen stellen we een reële planning op van de acties die nodig zijn. Hoe ziet de besluitvormingsagenda eruit? Op welk moment brengt uw boodschap naar buiten? Op welk moment spreekt u met wie? En hoe stemt u goed af met uw bondgenoten?  Zo stellen we samen een concreet plan op. En als u hulp bij de uitvoering nodig heeft, staan wij graag voor u klaar. 

In sommige gevallen volstaat een advies om door te kunnen, in andere gevallen heeft u behoefte aan een totaalaanpak, van strategie tot implementatie. Op basis van uw vraag, informatie over de situatie en relevante ontwikkelingen kijken we gezamenlijk naar de afwegingen om tot een passend public affairs- of communicatieadvies te komen. Met een frisse blik en een flinke dosis ervaring gaan we vervolgens samen met u aan de slag om 'de plannen van papier te halen' en het advies succesvol toe te passen in de praktijk.

Dröge & van Drimmelen is ervan overtuigd dat iedere organisatie zelf het best zijn eigen verhaal kan vertellen. Dit is kenmerkend voor onze aanpak: wij reiken u graag de middelen aan, maar u brengt zelf uw eigen boodschap.

Onze adviseurs blijven gedurende een adviestraject continu met u in gesprek  om de voortgang en kwaliteit van het proces te bewaken en afhankelijk van de ontwikkelingen, tijdig bij te sturen. Hierbij fungeren we als adviseur, sparringpartner en/of projectmanager.

 

"Ik wil klanten leren zich te bewegen in het maatschappelijke en politieke veld. Daarvoor reik ik ze, om in visserstermen te spreken, graag de hengel aan."
Frans van Drimmelen
Partner en senior adviseur