Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Biobased Economy

De interdepartementale programmadirectie biobased economy van het Ministerie van EL&I coördineert de inspanningen van de overheid om het gebruik van biomassa te stimuleren. Allerlei varianten van biomassa zoals grassen, algen, hout, suikerbieten kunnen als grondstof voor materialen en energie dienen en dus de in de toekomst schaarse olie vervangen. Bioplastics, graskarton zijn slechts twee van de vele toepassingen die mogelijk zijn. De transitie naar een ‘Biobased Economy’vergt een ingrijpende aanpassing van bestaande logistieke en productieketens. Ook zijn nog grote technologische innovaties nodig om voor bepaalde soorten biomassa rendabel op industriële schaal te benutten.