Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Elke school krijgt middelen om leraren carrièrekansen te bieden. Zo kunnen zij doorstromen naar een hogere lerarenfunctie met bijpassend salarisstrookje. De invoering van de nieuwe functiemix maakt het mogelijk om de carrières van leraren te bevorderen.  Het ministerie van OCW en de sociale partners informeren het onderwijsveld met de campagne die bedacht is door onze adviseurs. Om de mogelijkheden van de nieuwe functiemix te benadrukken, bedachten we de pay-off ‘Het kan in het onderwijs’. Posters en flyers gaven meer informatie en verwezen naar www.hetkaninhetonderwijs.nl. Deze site geeft de belangrijkste informatie over de functiemix en verwijst naar alle relevante informatie die al over de functiemix beschikbaar is. Op de site staan reportages waarin leraren, directies en MR-leden aan het woord komen over de functiemix. Hun verhaal verwerkten we ook tot een mini-magazine dat naar alle leraren is gestuurd.

In mei 2010 organiseerden onze communicatieadviseurs een discussie die live werd uitgezonden op www.hetkaninhetonderwijs.nl. In de discussie gingen leraren, directies, MR-leden en vertegenwoordigers van de sociale partners onder leiding van Lex Bohlmeijer met elkaar in gesprek. Minister Van Bijsterveldt deed als tafeldame mee aan de discussie. Ruim 4300 mensen volgden de discussie online. Twee communicatieadviseurs van Dröge & van Drimmelen waren verantwoordelijk voor de coördinatie van deze campagne.