ECP

ECP

Dröge & van Drimmelen werkt al lange tijd voor ECP, een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken om de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen. Dröge & van Drimmelen ondersteunt ECP in de corporate communicatie en draagt hiermee bij aan de profilering van het platform.

Onze adviseurs werken nauw samen met de communicatieprofessionals van ECP. Onder andere tijdens de organisatie van het Jaarcongres ECP waar uiteenlopende ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken in de informatiesamenleving worden besproken. De rol van onze adviseurs bestaat hier onder andere uit het bewaken van de profilering van ECP, het samenstellen van het programma, onderhouden van contact met sprekers, congres- en mediapartners en het ontwikkelen van diverse on- en offline communicatie-uitingen.

Daarnaast is Dröge & van Drimmelen voor ECP regelmatig betrokken bij de organisatie van de Nederlandse Safer Internet Day. Een dag, geïnitieerd door de Europese Commissie, waarop in heel Europa aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren.